Chris och Mats sa ungefär så här….

Mina anteckningar av vad jag hörde Chris Heister Landshövding och Mats Odell Kommunminister sa…precis nyss….

Mellan 1996 och 2002 så försvann det affärer på 24 orter i Västerbotten, ungefär 4 per år. Det har fortsatt och ytterligare 16butiker har stängts sedan dess. Skolor läggs ner trots de långa avstånden och när skolan stänger så flyttar de unga familjerna. Den nya pumplagen har ökat på att mackar stänger ner pga för låg omsättning och för stora investeringskrav. Men glesbygden är fantastisk i fråga om livskvalité vilket kommer att vara betydelsefullt i framtiden utifrån klimatpåverkan och eftersträvan av ett gott liv. Ska vi skapa goda förutsättningar för näringsutveckling så måste även en grundläggande samhällsservice finnas och fungera. De råvaror vi har i skog, malm och energi finns här och måste förädlas här. De senaste 6 åren har Västerbotten lett tillväxtsligan i Sverige. Det fattas kompetens när konjunkturen vänder, det vet vi. Vi måste därför skapa goda förutsättningar för människor att vilja flytta till de glesa regionerna i Västerbotten och då är den lokala servicen betydelsefull där skolan har en strategisk betydelse.

Mats Odell Kommunminister (Kd)
Han berättar om allt det arbete som lagts ner för att hantera krisen på finansmarknaden och lågkonjunkturen. Han berättar om att många företag har svårt att få kredit för att klara sig igenom lågkonunkturen. Idag är temat service i glesbygd och hur vi kan samverka mellan myndigheter och med kommunerna. Även samverkan med kommersiell service och det civila samhället ska lyftas upp.

Finanskrisen har drabbat inlandet mycket hårt och många kommuner befinner sig därför i en mycket besvärlig situation. Landstingen har det än värre. I regeringen så tittar man på hur vi ska kunna stötta företag att kunna klara tiden fram till konjunkturen svänger. Det ska presenteras den 15 april då eventuella ökade statsbidrag till kommunerna, stöd till kompetensutveckling i företag och andra insatser som kan bli aktuella ska presenteras.

Möjligheter till samverkan och nyttjande av skattemedel mer effektivt är mycket viktigt. Det är enorma vattentäta skott mellan myndigheter idag vilket är mycket byråkratiskt och reglerat. Nu på torsdag presenteras ett förslag som bryter ner de Berlinmurar som finns mellan myndigheter. Detta är en stor och en viktig milstolpe för glesbygden. En fungerande service är en viktig dela v ett samhälles attraktionskraft så är det en fundamental fråga. Det måste vara det lokala behovet som man utgår ifrån och att de lokala behoven fylls. Det första delbetänkandet innehåller en hel del intressanta förslag som remissas just nu. Samverkan mellan statliga myndigheter är ett problem. Ett annat är samverkan mellan myndigheter och kommuner. Mats förhoppning är att vi får se fler och bättre servicekontor runt om i landet och i länet. Vi måste även hantera att även äldre i glesa regioner ska kunna betala sina räkningar, tanka bilar och handla. I delbetänkandet landsbygdsavsnitt föreslås ett grundservicepaket som ska stärka lanthandelns grundutbud. Att utveckla serviceinnehållet hos byabutiker med olika tjänster ska stimuleras där olika servicetjänster kompletterar varandra och ger grund för ekonomisk bärighet. Eskil Erlandsson Jordbruksminister och Maud Olofsson Näringsminister jobbar intensivt med detta. Jag som kommunminister jobbar med övrig statlig service och allt detta arbete ska föras samman i en helhet som ska fungera.

Det ska utses ett antal pilotlän där man ska se styrning av samhällsservice utifrån den lokala nivån. Det kommer även ett förslag för att bensinmackar ska finnas i hela landet och för att utveckla servicelösningar i glesbygd. Den ideella sektorn ska även de kunna vara delaktiga i arbetet för att utveckla samhällsservice. Den vargavinter vi nu har är den snabbaste inbromsning av konjunkturen som vi någonsin varit med om. Men efter vinter kommer det vår. Men du ska inte tro det blir sommar förrän nån sätter fart.

En kommentar

  1. Gun Rehnman (c)

    ..jo, det sa han igår, med Astrid Lindgren som avslut, visst är det bra att vi har ministrar som bryr sig om vår del av landet/länet!!
    Vi får snart vetskap om pilotlänet, men jag tror det blir så. Bra!! Samnyttjandet, precis det vi frågat efter, år efter år!! Äntligen, säger jag, nu är det verkstad som gäller…

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.