Pengar till länet….

Regeringen har beslutat om ytterligare 30 miljoner, varav ca 3,5 miljoner till Västerbotten, för att öka tillgängligheten till service i gles- och landsbygder. Det är satsning mot riktas mot att stärka tillgången till drivmedel och motverka den nedläggning av mackar som hotar servicen på landsbygden.

Det är för oss som bor i glesa regioner en mycket välkommen satsning. Att kunnat anka sin bil är avgörande för människor och företags möjligheter att leva och utvecklas på landsbygden. Särskilt betydelsefullt är det i Norra Sverige med stora avstånd.

Det är välkommet och mycket viktigt med både lokala och regionala initiativ för att säkra tillgången på kommersiell service i länet. En samordnad service är ett sätt att ytterligare stärka såväl dagligvarubutiker som drivmedelsstationer. Ett annat är att lägga ut offentlig service på små lokala företag som kan godkännas inom lagen om valfrihet.

Läs mer här: http://www.regeringen.se/sb/d/11610/a/121308

Där kan du läsa att regeringen uppmuntrar lokala och regionala initiativ till samordning genom stödet till kommersiell service, landsbygdsprogrammet samt stödet på 41 miljoner kronor till organisationen Hela Sverige ska leva för åren 2008-2010.

Man fördelar ytterligare 30 miljoner kronor till insatser för att öka tillgängligheten till service i gles- och landsbygder.

Medlen är ett tillskott utöver stödet till kommersiell service. Totalt för 2009 tillför regeringen 50 miljoner kronor extra för stöd till kommersiell service på landsbygden. Stödet kommer att utbetalas senast den 31 mars 2009. Det är länsstyrelser eller regionala självstyrelseorgan, respektive samverkansorgan som administrerar stödet.
– Skåne 780 000
– Blekinge 579 000
– Gotland 680 000
– Stockholm 780 000
– Västra Götaland 1 460 000
– Jönköping 881 000
– Halland 680 000
– Uppsala 764 000
– Värmland 1 359 000
– Kalmar 1 058 000
– Kronoberg 1 158 000
– Östergötland 1 259 000
– Örebro 1 058 000
– Södermanland 1 058 000
– Västmanland 857 000
– Dalarna 1 560 000
– Gävleborg 1 359 000
– Västernorrland 1 359 000
– Jämtland 2 867 000
– Västerbotten 3 470 000
– Norrbotten 4 977 000

Bra va??
Maria Kristoffersson

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.