Ungas hälsa i Vilhelmina

I Vilhelmina har vi sett att vi måste jobba för att hjälpa de unga som mår dåligt och nu får vi draghjälp. Vi har jobbat med LUPP Enkäten och därefter i ett samverkansarbete i länet och med olika insatser för unga.

Nu har SKL har utsett oss bland andra komuner som en pilotkommun för en särskild satsning riktad till unga som mår dåligt. Här ska insatser för barn och unga med psykiska problem samordnas, och de ska sedan kunna tjäna som modell för övriga landet. Tanken är att samordna arbetet bättre i Landstingen och kommunen för att barn och unga som behöver vård- och stödinsatser att de får hjälp både snabbare och enklare.

I dag hamnar många unga som mår dåligt hos BUP även med enklare problem. De flesta är unga tjejer. Vi behöver skapa en ’första linjes vård’ för att snabbt och effektivt kunna ta hand om lindrigare psykisk ohälsa och psykosocial problematik hos barn och unga. Satsningen är också ett viktigt led i arbetet med att öka tillgängligheten till psykiatrin, där vårdgarantin nu skärps. Ingen ska behöva vänta mer än 30 dagar på en bedömning.

Det känns bra att vi får denna draghjälp då ingen ska behöva fara illa i vår kommun för att resurserna inte används effektivt. Det känns bra att vi får hjälp i detta viktiga arbete.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.