Ekonomi i kris

Klippt från: http://www.vk.se/Article.jsp?article=258878

Ekvationen går inte att lösa (8/3)
Vilhelmina kommun har nu nåtts av den demografiska förändringens effekter med full kraft. Detta innebär att stora åtaganden kommer att vara nödvändiga i alla kommunens verksamheter och både besparingsåtgärder och personalneddragningar blir aktuella.
Det skriver Maria Kristoffersson, som representanr för alliansen i Vilhelmina.

Vilhelmina kommun har nu nått den demografiska förändringens effekter med full kraft. Trots att vi under flera år sparat och vidtagit åtgärder för att minska kostnadsutvecklingen så slår nu ekonomin i taket.
Det finns flera förklaringar till detta och vi måste nu att anpassa kommunens verksamheter utifrån hur befolkningen ser ut, med en åldrande befolkning.
Vilhelmina kommun är en mycket geografiskt stor kommun med stora administrativa åtaganden för att hålla en god samhällsservice.
Kommunen har tre högstadieskolor, tre byskolor, en central skola och en friskola. Många skolor och minskande elevunderlag. Antalet 16 åringar har minskat stort vilket gör att Västerbotten har nästan dubbelt fler gymnasieplatser än antalet 16 åringar.
Ekvationen går inte ihop då kostnaderna är desamma oavsett antalet elever medan intäkterna minskar.

Något som är mycket positivt är att kommunens under 2008 klarat att hålla samma befolkning då de allra flesta små kommuner minskar sitt befolkningstal.
Vi är glada för att Kommunals medlemmar äntligen fick upp lönerna och konstaterar att det krävdes en borgerlig regering för att genomföra detta. Det får dock konsekvenser för kommunerna då de stora löneökningarna starkt påverkar kostnadsutvecklingen.
Den andra stora faktorn som påverkar är den demografiska förändringen som slår igenom och som starkt påverkar kostnadsutvecklingen då skattekraften minskar. Skattekraften minskar även utifrån att alla löntagare får mer i den egna plånboken men främsta orsaken att finansieringen minskar i kommunen är att det är färre som betalar skatt.

Hur behov av kommunala verksamheter förändras utifrån hur befolkningen ser ut fick vi oss redovisat av Finansdepartementet redan 2005. Det visar att behovet av handikappomsorg ökat mer än det förväntade liksom behov av individ och familjeomsorg.
Äldreomsorgen ökar även den medan behovet av gymnasieskola och grundskola minskar. Förskolan har dock behållit samma efterfrågan främst då föräldrar har fått ett ökat behov av barnomsorg då de fått arbete. Vi har tyvärr inte i tid ställt om resursfördelningen utifrån hur befolkningsstrukturen ändrats. Detta är dock påbörjat och arbetet med ett nytt ekonomistyrningssystem är uppstartat.
För innevarande år ser prognoserna ut att redovisa ett stort underskott för kommunen, utifrån de uppgifter som vi för närvarande har. De är preliminära pekar på ett underskott i storleksordningen 20,9 mkr.

Detta innebär att stora åtaganden kommer att vara nödvändiga i alla kommunens verksamheter och både besparingsåtgärder och personalneddragningar blir aktuella. Vi måste i detta prioriterings och besparingsarbete ta väl hand om den personal som kommer att drabbas av uppsägningar.
Det är tungt att vara budbärare i detta och vi önskar att vi kunde ge beskedet att inga anställda skulle vara oroliga för sina jobb, men tyvärr så räcker inte intäkterna till utgifterna.
Det är ett stålbad vi ska ta oss igenom och där måste vi alla göra vårt bästa för att hitta goda lösningar och nya angreppssätt för att ge medborgarna det de har betalat via skattemedel av kommunala verksamheter.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.