Företagande Lärare, undersköterskor leder utvecklingen!!!!

I hela Sverige finns bara 86 kvinnliga företagare som lyckats bli riktigt stora. Det måste betraktas som ett stort misslyckande för företagspolitiken. Stora insatser har gjorts sedan femton år tillbaka för att inspirera och motivera kvinnor att starta, driva och utveckla egna företag. Uppemot 3 000 personer är på heltid sysselsatta med att i olika EU-målprogram och via olika så kallade främjarinsatser via Näringsdepartementet, Nutek, Almi, Länsstyrelser och olika företagskuvöser främja ett ökat företagande och tillväxt. Många av dem med särskild inriktning på kvinnor. Det är dock allt för få kvinnor som vågar starta. Det beror främst på att kvinnor är "inlåsta" i offentlig sektor och inte får förtroendet att starta företag inom den bransch de verkar i. Läs mer om detta på wombri.se

Det är viktigt ur jämställdhetsperspektiv och det är viktigt för Sveriges framtida tillväxt att så många drivande människor som möjligt också har lust att starta och framförallt att också utveckla nya företag. Det är ca en fjärde del av alla företag i sverige som ägs och drivs av kvinnor. Det är faktiskt så att företag som tillåts starta och ta över vård, skola och omsorg både är framgångsrika, är goda arbetsgivare, har personal som trivs och får utvecklas samt är både goda och lönsamma. Den ökade konkurrensutsättningen, har gynnat kvinnors företagande.
Det måste bli mer tillåtet att starta företag i det man kan och att det är OK att tillåta fler privata utförare i de verksamheter vi idag har inom offentlig sektor. Jag tror att både lärare, undersköterskor, sjuksköterskor och skulle klara det utmärkt bra att både leda, utveckla och föra framgångsrika företag.

En kommentar

  1. Lisbet - bloggen bredvid

    Jag läste också Monika Renstigs rapport om detta. Det får en att tänka om.

    Men jag vet att många småföretagare inte vill växa och bli STORA. Är det något att sträva mot – JÄMT?

    Att må bra, trivas och leva livet..vart kommer det in.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.