Myndigheternas flykt….

 

Som ni redan vet så har de statliga myndigheterna valt att flytta från centrum till industriområdet för sin verksamhet. Det är Polisen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Skattemyndigheten.   

När jag kom in i frågan så hade den hanterats ett par varv redan under förra Kommunstyrelseordföranden. Så sent som för två år sedan gjordes en plan som kallades för VISAM där både kommunala verksamheter och statliga skulle in i samma hus. Detta blev dock aldrig av.
 

Huset har ägts att ett antal fastighetsägare sedan de såldes av Vilhelminabon Curt Nilsson. Efter det så har inget lokalt ägande varit aktuellt och ägandet har hamnat längre och längre bort. Det senaste jag hörde var att Bank of Scotland och Die Deutsche bank var de största ägarna till det Isländska fondbolag som ägde huset. Frågan om flytten blev aktuell för mig en Centerlunch då en partikompis lyfte frågan då han undrade vad kommunen tagit för ställning till en eventuell flytt från centrum. Han hade fått uppfattningen att kommunen inte hade något emot en flytt enligt de uppgifter han hade fått.
 

Jag hade inte varit involverad tidigare och visste inte vad som varit uppe. Jag frågade runt och pratade med Gunnar, kommunchefen och med allianskompisarna. Jag pratade även med Åke som varit involverad under hela resan och vi tillsammans kom överens om att gräva vidare i frågan.  Erik Lindahl vid Vibo hjälpte till att ta fram fakta om ägandeskapet tillsammans med kommunchefen. Sedan har det varit ett antal träffar med både fastighetsförvaltaren, hyresgästerna och inom de politiska rummen där jag fått mandat av Alliansgruppen att jobba med frågan för deras räkning. Åke har jobbat mycket bra med den här frågan där vi agerat bredvid varandra och jobbat tillsammans i alla faser av arbetet. En total politisk enighet har varit styrkan i vårt arbete.     

 

Vi kom överens med myndigheterna att ta fram förslag som fyllde deras önskemål och krav både på tillgänglighet och anpassning utifrån deras verksamheter samt kostnader. För att göra detta så skulle vi dvs kommunen alt Vibo gå in och köpa huset. Kalkylerna fick vi fram med hjälp av det statliga bolaget som gjort om Militära anläggningar, visade på att huset skulle gå ihop ekonomiskt OM hyresgästerna var kvar. Vi tog hjälp av en arkitekt som ritade nya förslag enligt de nya önskemål som kommit fram. Vi gjorde precis allt i vår makt för att tillfredställa myndigheternas alla önskemål och behov men det hjälpte inte.  

 

De förkastade det vi erbjöd och tackade för ett gott samarbete..  

 

Min bedömning i efterhand är att myndigheterna aldrig hade för avsikt att vara kvar i centrum oavsett. Det fanns under hela processen en dold agenda som för mig ter sig märklig då myndigheter har i sina regleringsbrev uppdrag att befinna sig i centrumlägen, A-läge. Sen undrar jag hur de gör med offentlighetsprincipen då det gäller val av lokaler. Ska inte alla offentligt finansierade verksamheter agera transparant?  

 

Det pressmeddelande jag sände direkt efter jag fått beskedet gick även till myndigheterna och deras generaldirektörer. Idag har Alliansgruppen beslutat att skriva formellt till myndigheterna och deras ledning för att påkalla den hantering som varit i detta ärende.  

 

Frågan handlar inte om att köpa ett hus eller inte, frågan handlar om att behålla ett levande centrum med en samlad service för kommunens invånare både gammal och ung. Både myndigheter, privata företag, handel och kommunen måste ta ett gemensamt ansvar tillsammans för att få små kommuner att fungera. Frågan handlar om att bevara ett levande samhälle!
 

2 kommentarer

  1. Christine Svensson

    Bra att vi fick läsa det här. Hur går det till egenligen. Bra att ni gräver i detta! Mystiskt tycker jag att det är. Dessa myndigheter är väl till för oss, befolkningen, eller tror de att de är till för sig själva? Man kan undra?

  2. Stefan

    Bra att ni jobbar tillsammans du och Åke. Ge er inte för Vilhelmina dör en aning med ett tomt centrumhus. Kör hårt.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.