Kommunalrådet informerar om vecka 51

Jag vill börja med att önska er alla en God Jul, hoppas att ni alla får det njutningsfyllt och skönt i julen både ni som är allena och ni som firar med vänner och familj.

Måndag den här veckan startade med ett kort kommunstyrelsemöte för att upphandla fastighetsförvaltningen innan årets slut. Vi hade även en utvärdering av årets kommunstyrelsemöten. Sedan löpte dagen med diverse träffar och möten bl a med företag som är intresserade av att starta verksamhet i kommunen och ett som kanske lämnar oss.
Tisdag var det KS AU där vi hade en lång ärendelista att hantera. Vi behandlade en mängd löpande ärenden och hade en bra dialog omkring det långsiktiga svåra arbetet med att krympa och anpassa kommunens verksamheter efter en minskad befolkning och mindre finansiering. Vi ser det som troligt att inför 2011 anpassa verksamheterna efter en minskad finansiering på minst 10 miljoner troligtvis mer. Bokslutet som vi har fått information om att det kan landa på minus nån miljon kan se mycket värre ut med de prognoser som nu görs. Det ser ut som om vi använt långt mycket mer resurser än vad vi har även detta år trots de hårda åtgärderna. Den största delen av kommunens kostnader är personal där vi minskat personalen med mer än 26 personer sedan jag började i KS. Trots detta går vi minus. Vi behöver tydligare styra upp kommunfullmäktige som styrroder för att ge de strategiska inriktningarna för kommunens styrelser och nämnder. Vi har satt mål och tar nu fram en målkatalog för att dela upp dessa i verksamheterna. Dessa ska sedan följas upp och hanteras. Löpande genom alla politiska styrelser ska den röda tråden av mål, verksamhet, uppföljning löpa för att klara av att hanpassa verksamheten efter de resurser som finns tilldelade av kommunfullmäktige.
Onsdag träff med ett projekt som precis startats upp omkring natursten i Botniaområdet samt möte omkring Nationalparker och hur vi kan nyttja de ambitioner som finns ur ett tillväxtperspektiv. Jag har lagt ut anteckningar om detta i tidigare bloggar. Min ambition är att skapa tillväxt, arbetstillfällen och utveckling där byborna får del av de resurser som finns för att värna naturen. Att köra skoter, skaffa ved, jaga och plocka bär ska fortsättningsvis vara lika. Se på Canada, där har de utvecklat stora näringar omkring sina nationalparker, det kan även vi göra. Att utveckla den avsatta marken som idag är ett naturreservat till en nationalpark kan skapa mycket gott för de som bor i närheten efter Blaikfjället OM vi bara sköter det klokt. Dagens möten vittnar om ett stort intresse för vårt tillväxtarbete då det kom så många representanter från varje myndighet, så många att Länsstyrelsen trodde de kommit in i fel rum. På kvällen pratade jag länge i telefon med företagare som jobbar för utveckling, utifrån både de som upplevs som hinder och det som upplevs som att vi stöttar från kommunens sida. Det är svårt att balansera på linan mellan det man vill och det som är möjligt. Pratade även under dagen med en aktör som inte vill att det ska byggas vindkraft i det område där han äger skog.
Torsdag var det uppföljningsmöte med turistföretag utifrån destinationsarbetet. Jag kunde dock inte vara med då jag var på begravning just den tiden den dagen. Under de senaste veckorna har tre personer i min krets dött, en faster, en moster och en i Golisen.
Träffar en företagare som är med i planerna på ett nytt företag i Vilhelmina under lunchen, kul spännande och väldigt intressant. Pratar även med ledningen för Lokaltidningen utifrån den artikel som fanns med i gårdagens tidning, Ledaren kunde tolkas som negativ för det arbete vi driver för företagandet. Det är viktigt att vi drar åt samma håll och ser regionalisering inom de områden som är aktuella. Lokalt arbete måste vara lokalt och alla goda ideella krafter ska respekteras. Fick på morgonen veta att Tillväxtverket och Länsstyrelsen lovat att vara med och finansiera vårt destinationsarbete fullt ut . Det är skönt att vi har med alla på banan och att de verkligen vill jobba aktivt med oss i vårt arbete. Vi är på rätt väg, det vittnar alla myndigheters välvilja om. Men på kvällen hade vi öppet möte för att berätta om arbetet med besöksnäringen som motor för utveckling. Det var lika många intresserade som politiker och tjänstemän och vi var ett 25 tal personer som diskuterade och lade planer för hur vi ska jobba vidare tillsammans. Alla är överens om vikten av att jobba med destinationsutveckling för att skapa tillväxt och ut veckling. Vi fortsätter nu i kommunen med att forma arbetet där vi jobbar tillsammans med de andra kommunerna, näringslivets fortsätter att jobba med att förankra och informera andra företag om vad som händer. Vi måste se våra olika roller i detta arbete och vi måste vara eniga för att nå framgång. Så fort som möjligt så ser vi till att vi har tillgång till de resurser som krävs för att jobba på. Nu kör vi!!!
Ber att få Vindkraftsplanen ut på hemsidan då många ringer och undrar vad vi planerar. Här är den nu: http://83.219.199.17/Sodralappland/SLUTRAPPORT/
Fredag hade jag ett telefonmöte omkring NSDA, Northern sparsely populated areas dokument där de lägger fast strategier för Norrlands framtid. Som kommunalråd i inlandet måste jag agera för att visa på att den syn de för fram inte stämmer med verkligheten och den framtid som vi ser. Se www.nspa-network.eu
Pratade även med representanter för Norrstyrelsens arbetsgrupper då jag ska föreläsa omkring strategiska frågor för Norrland i Stockholm efter jul och håller på att ta fram material och förbereda mig. Ska ha bildspel som visar på förväntade tillväxtområden, demografi och internationella skeenden. Där är vad som händer på Europanivå en viktig del att visa på för att få förståelse för vad som sker i vårt eget land. Synsättet på industrisamhället lever fortfarande kvar trots att vi är på väg in i upplevelsesamhället. Det ska vi rigga inför så vi inte blir ifrån åkta av andra regioner.
Alliansen hade från kl 10.00 ordförandedag där vi planerade hur vi ska jobba kommande år med de för kommunen så viktiga frågor både ur tillväxtperspektiv och för ekonomisk balans. Jag bjöd mina kamrater på gröt. Kommunchefen gästade oss och vi pratade styrsystem.
På lördag är det julkonsert där vi välkomnar nya Vilhelminabor. Fantastiskt vilka förmågor vi har i vår lilla kommun och jag ser fram emot skön julstämning i kyrkan.
Veckan före jul ska jag försöka rensa undan ibland alla pappershögar och få lite ordning på skrivbordet. Vi har som alltid måndagsmöten med den politiska ledningen och tjänstemännen. Jag ska även ha ett uppföljningsmöte med kommunchefen för att följa upp vad som fungerat bra, mindre bra och vad vi kan göra annorlunda nästa år.
Julen ska jag vara ledig och umgås med familjen, jag får hem Sofi och Robert som var bortresta förra julen så det känns skönt. Liksom att LottaKarin och Natali är hemma, mina systrar kommer och vi ska alla vara i Golisen på julaftonsförmiddagen för att träffa tomten. Se www.nastansjo.se så får du se vem jag pratar om i adventskalenderns, kolla främst luckorna 6, 15 och16.
 

En kommentar

 1. Tommy Streling

  Öppet möte om DSL? Inte kungjort. Inte annonserat på kommunens hemsida. I VA samma dag.

  Ett tiotal medborgare/näringsidkare från hela kommunen.
  Fanns någon från Kultsjödalen eller Övre Vojmådalen där?
  ”…och lade planer för hur vi ska jobba vidare tillsammans.” Känns formellt riktigt.

  DSL:s breda förankring bland medborgare/turistnäring närvarar inte. Hur många år sedan var det sammankomster/info i fjälldalarna kring DSL?

  Vilhelmina kommun är f.ö. inget företag där man tar beslut på stående fot på ledningsnivå för brådskans skull.
  Vill du ro i land projekt, agera mer demokratisk.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.