Svar till Streling

Då VK,s debattregler inte tillåter mig att ha fler repliker så lägger jag detta på bloggen istället.

Svar till Tommy Streling VK 19 Januari. Under vintern så har jag försökt förklara gången av ärendet Regnbågen för Tommy Streling utan att lyckas. Han har påtalat att det skulle finnas en bevarandeplan och att det i protokoll skulle ha angetts vem som lade förslaget om rivning. Jag kan förstå om en person som är intresserad av gamla hus vill bevara dem. Jag kan även förstå att om man inte är organiserad i något politiskt parti så är det svårt att veta vilka resonemang som förs i olika frågor. När ett resonemang är gemensamt så ligger det som grund för beslutet. Ingen person behöver ha lagt förslaget om alla för samma resonemang. Tyvärr så finns det i kommunen allt för många fastigheter som vi inte har möjlighet att bevara utifrån att vi har ett ansvar att prioritera verksamheter och skattepengarna på ett sätt som ger mest tillbaka till skattebetalarna. Samtliga beräkningar som gjorts visar på en långsiktig ekonomisk vinst i att nyttja kommunens egna lokaler som är moderna och tillgängliga. Streling argumenterar att kommunen inte borde gagna Vibo. Det är ju så att Vibo är kommunens eget bolag och en vinst för Vibo är en vinst för kommunen. Det är ett ansvarstagande om kommunens samlade fastighetsbestånd som ligger till grund för de beslut som fattats. Streling menar även ett privat alternativ skulle ges möjligheter att driva förskola. Det finns inga hinder för intresserade föräldrar att starta ett kooperativ förskola. Det ligger i politikens intresse om fler vill starta alternativa driftsformer. Finns det intressenter att köpa huset så är även det möjligt. Den politik Alliansen i Vilhelmina för syftar till att alla ska känna sig trygga i vår kommun, där man ska veta att det finns pengar till det som är grunden i en kommun dvs skola, omsorg om barn, ungdomar, gamla och funktionshindrade. Det handlar om att lägga förutsättningar för stabilitet och långsiktig hållbarhet där medborgarnas intressen och en hållbar ekonomi ligger som grund för alla våra beslut.

 

6 kommentarer

 1. Tommy Streling

  Eftersom VK varken tillåter hänvisning medelst länkar eller texter över 600 tecken, så ger jag ett svar på min egen blogg på Vihelminabloggen, under morgondagen. Nås via mitt alias TS.

 2. Jaha

  Hur menar Kristoffersson att man ska ”känna sig trygg” när det är förståeligt att ”det är svårt att veta vilka resonemang som förs i olika frågor” ifall man inte är organiserad i ett politiskt parti? Det visar ju hur hemligt politiken förs i Vma. Måste alla vara organiserade? Då är det ju bra att det finns nya alternativ.

 3. maria kristoffersson

  I sverige så har vi en representativ demokrati vilket betyder att vi som medborgare väljde de vi vill ska företräda oss och fatta beslut. De politiska partierna är invoklverade i alla frågor och de är via de politiska partierna man får information. Förankringen och diskussionen måste ske mellan de som ska fatta besluten. Tekniken har nu gjort det möjligt att blogga och på så sätt få ut åsiketer i en fråga. Beslut tas inte via en blogg i en representativ demokrati.

 4. jahaja

  Representativ demokrati och dess innebörder är ingen nyhet för mig, det som framstår som nytt (eller gammalt, typ 1800-tal) här är just att man bör vara organiserad i parti för att få reda på hur diskussionerna förs. Det borde stå i de nu undermåliga eller obefintliga eller undangömda protokollen. Så att också de som varit med och gemensamt beslutat eller tagit över rodret kan gå tillbaka och kolla, tycker du inte det Maria? Tyvärr måste vi uppfinna hjulet gång på gång på detta vis. Offentlighetsprincipen gäller även i Vilhelmina.

 5. Tommy Streling

  ”Under vintern så har jag försökt förklara gången av ärendet Regnbågen för Tommy Streling utan att lyckas.”
  ”Jag kan även förstå att om man inte är organiserad i något politiskt parti så är det svårt att veta vilka resonemang som förs i olika frågor.”

  En känsla infinner sig. Att jag inte är kapabel att förstå Kristoffersson eller resonemangen i kommunstyrelsen.

  Vi är flera i debatten som nu klappats på huvet och hänvisats gå till partierna om vi vill påverka. En ton av förringande återfinns, men inte ett ekonomiskt argument har bemötts. Osakligheten är den röda tråden, inte medborgaren

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.