Kommunalrådet informerar om V 4

Måndag: Politisk ledningsgrupp kl 8.00, träffen med Åke blir inte av då han är på privata åtaganden, Träff med presumtivt företag, Igår kväll hade jag och Karl-Johan ett möte med Företagarföreningarna där vi diskuterade vad som är aktuellt hos företagen som var med och vad som är aktuellt i politiken. Det var 13 personer som var med, pratade, drack kaffe och planerade in nästa träff nere hos Sune Andersson.

Företagen frågade om sommarjobbare till sommaren och vi berättade att det kommer att annonseras och fungera som förra året. De lokala handlarna framhöll vikten av att vi handlar och nyttjar varandras företag för att behålla och stärka den lokala ekonomin. Ett företag berättade att de anställer och säger att om alla Vilhelminabor skulle handla lokalt så skulle det skapa flera nya jobb i samhället. Vikten av att vi samverkar och att hjälps åt lyfts fram och idéer om utbildningar läggs fram.
Jag berättade om de två fokusområden som vi jobbar med, Destinationsutvecklingen och Klimasmart. Inom destinationsutvecklingen så är det många bitar där flyget är den grundläggande delen. Sen följer; Visit Vilhelmina samarbetet för att skapa attraktivitet, kompetens och lärande för att öka vår kompetens och kvalité, Nationalpark som ett besöksmål, vägar mellan fjälldalar, Exploatering i fjällbyarna, torget som ska fixas till under våren, lokalproducerad mat, Inlandsbanan som ökar etc. Då det gäller klimat så jobbar vi med Biomassaprojekt för att öka företagandet inom skogen, Vindkraftsetableringar som planeras och lokalproducerat samt Nenet som är ett sätt att arbeta med klimatsmarta åtgärder inom både kommunen och företagen. Då det gäller upphandlingar för att försöka få fler lokala företag med i upphandlingar så berättade vi om vilka upphandlingar som är aktuella och hur vi jobbar med Lagen om Valfrihet. Vi berättade även om kommande livsmedelsupphandling, ny upphandlingspolicy och nytt Näringsprogram. Sen berättade jag om andra aktuella saker som, TRIO projektet för unga, kommersiell service, Inlandskonferensen som är här i Mars och samverkan mellan gymnasiekommunerna..
Tisdag: Kommunstyrelsens arbetsutskott var ovanligt tungt den här veckan. Jag var helt slut.
Onsdag: Kommunstyrelse med närvaro av North Sweden Sabine Mayer som berättar om arbetet med nästa programperiod inom strukturfonderna.  Vi tog många beslut. Det som är så skönt är att slitet med ekonomin gör att Vilhelminas ekonomi 2009 visar på ett plus. 2009 års bokslut är ännu ej klart men kommunens prognos visar mot ett rejält plus.  Det är finansieringen som räddar oss då vi fick mer pengar från regeringen för att klara lågkonjunkturen. Problemet är bara att nästa år så har vi inte dessa pengar så det kommande året måste det bli än mer rejäla besparingar. Så vi bestämde igår att vi redan nu ska hitta ytterligare besparingsförslag då prognoserna pekar mot ett underskott för 2010. De förslag vi har lagt ska ge 11 miljoner om de går i lås. Men det saknas ändå ett antal miljoner för att få plus och minus att gå ihop. Någon sa att man kan räkna mellan 100 000 till 150 000 mindre till kommunen för varje medborgare som försvinner. 2009 ”försvann” 75 personer från Vilhelmina. Det skulle betyda att i och med de försvann så försvann även mellan 7,5 miljoner till 11 miljoner. Det verkar alltså stämma rätt bra. Så vi får försöka hjälpas åt vi alla i kommunen att hålla folk kvar, att folk lever längre och att folk skaffar fler barn…
Ett av de beslut jag känner mig nöjd med är att vi beslutat att ta skriva avtal med Migrationsverket att ta emot 8 ensamkommande flyktingbarn. Detta främst som en medmänsklig och humanitär insats för världens barn från krigshärjade länder.Sen är det ju ett plus att det skapar arbete då det gör  ca 6-7  nya arbetstillfällen. Ungefär som en mindre fabrik.  Vi beslutade även att fortsätta rusta centrum där vi ska måla upp Volgsjö skola och byta fönster som energiåtgärd (Idag är det så dragigt att man måste ha små el element för att klara kallraset.) Sen ska vi även lägga en stor del pengar på att underhålla gator. Vi måste byta ut vägbelysningen då de gamla lamporna som är idag blir förbjudna. Då ska vi testa tre olika belysningstyper som kommer att sättas upp efter en provsträcka så att alla kan se vilken typ av belysning de gillar bäst och så får medborgarna lämna in synpunkter och förslag vilken lampa de vill ha. Vi ska även lägga ut en modell där medborgarna själva kan jobba med  kommunens ekonomi och budget.
När det gäller bollhallen detta långdragna ärende så är vi tillbaka på alternativet länken eller tårtbiten Ks beslutade föreslå kommunfullmäktige att bygga länken och renovera upp befintlig sporthall istället för att bygga en ny då kostnaderna överstiger tillgängliga medel både till investeringen och till löpande drift. Tillgänglighetskrav och arbetsmiljökrav ska med detta vara åtgärdade
På kvällen startar Politikerskolan men jag kunde inte vara med då vi hade några  Stockholmska förståsigpåare hit och vi lade upp strategier för flyget och destinationsutvecklingen.
Torsdag: Med Akademi Norr i Umeå där vi jobbar med strategiska utvecklingsfrågor där vi fokuserar på destinationsutveckling och gränsdragning för olika ansvarsområden. Åke, Karl-Johan och jag deltar tillsamman med andra chefer och politiker i regionen i en kurs på handelshögskolan för att få stöd och utveckla vår kompetens i dessa frågor samtidigt som vi jobbar med det konkreta jobbet att formera destinationen Södra Lappland. Jag redögör för vårt arbete innan jag kör hemåt på kvällen.
Fredag: Jobbar med ekonomin och planerar en arbetsdag den 9 februari där alla från fullmäktige och kommunstyrelse ska vara med. Hem på lunch och drar snabeldraken runt huset innan jag följer med mamma och mina systrar på begravning av Moster Anna.
På kvällen packar vi släpvagnen och på lördagmorgon drar vi iväg med LottaKarins flyttlass till Umeå. Hemma igen ikväll söndag och förbereder veckan.
 
Kommande veckor ser ut ungefär såhär…
Vecka:5
·         Måndag: Politisk ledningsgrupp samt kommunledningsgrupp träff med Forskningsenheten och träff med Åke.
·         Tisdag-fredag: Åker till Göteborg för Centerpartiets kommundagar Det är nästan varje år i alla partier utbildnings och nätverksdagar för ledande kommunpolitiker. Ett sätt att få inspel, diskutera och fylla på det dagliga jobbet. Det som är så kul för mig är att det är i Göteborg där vår äldsta dotter bor. Så jag kan både få umgås med henne på kvällarna och jobba på dagarna. Strategin är att prata flyg med ansvariga från departementet, ekonomi och skatteutjämning med skatteutskottet och små kommuners bekymmer med Små kom som är alla små kommuner i landet. Alla små kommuner har samma problem och då borde vi kunna hitta gemensamma lösningar.
Vecka:6
·         Måndag: I Umeå för träff med c-kommunstyrelseordföranden i länet samt Centerpartiets ledningsgrupp. 
·         Tisdag: Ekonomidag med Kf och KSRemisssvar för Lagen om valfrihet.
·         Onsdag: Ordförandedag och arbetsgrupp Kittelfjäll med MoB
·         Torsdag: Ärendegenomgång kf
·         Fredag: Träff angående lokal handel och kommersiell service med Länsstyrelsen och våra tjänstemän i kommunen.
·         Lördag-Söndag Sköter vi liften och cafét i granberget.
 
Vecka:7
·         Måndag: Kommunfullmäktige
·         Tisdag: Årsmöte svensk handel på kvällen
·         Onsdag: Uppstart NENET projekt för hållbar klimatsmart miljöarbete samt Besök av riksdagen och Norra Skogsägarna för att träffa företag och allmänhet. Du är välkommen att vara med då vi ska resonera om nya skattebaser för Norrland. Se kommande annons.
·         Torsdag: Handelshögskolan och direktionsmöte med Akademi norr
·         Fredag:  Forst Akademi norr
·         Lördag Centerpartiet firar och festar av 100 år i Burträsk

2 kommentarer

  1. inga namn

    Tyvärr är det så att så länge Vilhelminas handlare håller priser som gör att man tjänar alldeles för mycket på att åka till Umeå eller Lycksele för att storhandla, kommer konsumenterna att åka iväg istället för att handla lokalt. Om påslaget är 15% eller mindre kan man leva med det, men ofta får man betala mer än så för att gynna det lokala näringslivet.

  2. queer

    tyvärr ligger det lite av vad ”inga namn” säger, aningen för dyrt i många fall. lite av en ond cirkel, för långt bort, för liten omsättning, för små marginaler, lite för höga priser. att alla köper lokalt räcker kanske inte ens halvvägs.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.