Kommmunalrådet berättar om vecka 8

Här kommer ett sammandrag av vad som hände förra veckan och vad som planeras nästa vecka.

Måndag: Frukostmöte kl 7.00 för att planera dagens besök av ministern. Sen politisk ledningsgrupp, träff med kommunledningsgruppen. Sen väntar ministerbesöket där Åsa Torstensson bjöd in sig för att lyssna på det arbete företagen och fyra kommuner driver i Destination Södra Lappland. Regionrådet, kommunalråden från de fyra kommunerna och chefer samt företagare från besöksnäringen från de fyra kommunerna. Främst de större anläggningarna deltog. Vi pratade destinationsutveckling och flyg, flyg och flyg. Åsa gav oss tydliga hintar om hur upphandlingen kommer att hanteras för flyget i framtiden och jag tror att vårt budskap och våra framtidsbilder blev mycket tydliga. Var tvungen att boka bort ett möte med  Ricklundagårdens styrelse och Landstinget. På eftermiddagen träff med en gammal bekant revisor som ville lyssna hur vi jobbade med styrningsfrågor. På kvällen mailrensning och två samtal om de anmälningar som kommit utifrån förra veckans händelser.
 

 

Tisdag: Kommunstyrelsens arbetsutskott, där vi har en telefonkonferens med SKL omkring medborgardialog då vi ska lägga ut ett verktyg för medborgarbudget på hemsidan. Detta för att alla som vill ska kunna jobba med kommunens budget, komma med egna förslag och kunna själv ta ställning till hur prioriteringar ställer om resurserna i kommunen. Uppdrag granskning ringer liksom tidningarna. Den här veckan har telefonen varit lika hysterisk som förra. Är på träff med Wilma asyl på kvällen ett trevligt möte där de berättar om sin verksamhet och de aktiviteter de planerar. Varje onsdagskväll är alla Vilhelminabor välkomna till Strandvägen 10 C. De behöver kappor, jackor och vinterskor för män, så har du sånt hemma kontakta Ulla-Britt Granberg eller maila mig så vidarebefordrar jag. Jag skriver till  Skatteverket om hanteringen av ID handlingar som är osedvanligt krånglig…
 

 

Onsdag: Åker till Umeå för att vara med och prata regionala frågor i regionstyrelsen. Där finns alla kommunstyrelseordföranden och politiker från Landstinget. Vi tar upp frågor kring gymnasiesamverkan där man jobbat många år. Idag finns ett samverkansavtal där man har ett gemensamt intagningskontor. Vi pratar även om Regionala planen, kommande strukturfondsperiod och andra regionala frågor. Sedan följer ägarsamråd med Länstrafiken där vi planerar trafik och får dragningar om utvärderingar av trafik och frågor för framtida planer för kollektivtrafiken. Sedan följer ett möte angående flyg där vi har olika fokus men där Vilhelmina är mycket tydliga med våra ambitioner. Åker sen till Lycksele för att jobba med Sektorsövergripande tillväxtarbete.  En lång dag avslutas i soffan hos min syster där jag får låna hus….
 

 

Torsdag: Är på plats kl 7 för att få tillgång till internet gå igenom mail och blogg innan börjar med kursen. Vi måste vara strategiska i hur vi nyttjar resurserna i Akademi Norr för att koppla ihop med de kommande behov av kompetenser som vi ser utifrån växande näringar. Vi får en föreläsning av kommunalrådet i Fagesta (V).  Han säger mycket klokt, se egen blogg med mina anteckningar om detta. Fokus ligger på samarbeten. Man måste bygga mer på samarbetskulturer, förståelse, förtroende, medmänskliga relationer i 4 dimensioner; alla bygger på förtroenden.
 

1.      Den politiska dimensionen som den främsta där vi samarbetar i alla viktiga frågor så vi är ense, positiva och visar respekt. Inga krig i ks eller kf. Vi är förebilder för resten av kommunen både barn, unga, anställda, medborgare, företagare osv. Här måste det finnas förtroende. Att hävda att man kan se in ni människors huvuden och motiv bakom är ingen bra början. Då skapas misstro. Vi ska därför inte analysera varför man vill samarbeta utan se möjligheterna med samarbetet.
 

 

 

2.      Sambandet mellan politik och förvaltning kommer sedan där vi är öppna och visar på politisk samsyn som grund för att få samsyn i förvaltningarna. Alla måste vara med och bidra för att få en positiv utveckling i samhället.
 

3.      Att samarbete mellan kommunerna är en dimension som vi ska utveckla än med, kan bli sammanslagningar.
 

4.      Att samarbeta med medborgarna och samhället.
 

Känns som om vi har väldigt mycket att lära av denna föreläsning. Sen hem för ett möte angående Kittelfjälls exploatering. På kvällen Alliansmöte omkring kommande organisation för kommande mandatperiod.
 

Fredag:  Inbjuden till en av våra företag på morgonfika där vi diskuterar olika utvecklingsfrågor. Jobbar sen  igenom en lång telefonlista med samtal jag inte kunnat ta i veckan. Har en träff  med en handikappförening och en man som jobbar med tillgänglighetsfrågor. Hanterar inkommande papper och mail och förbereder den föreläsning jag ska ha vid Dalkarså folkhögskola om Demokrati, makt, kön och motstånd.  På kvällen kommer Både Nikki och Lotta.
 

Lördag: Familjen samlad och både mamma, systrar och syster döttrar samt Nikki rusar runt i huset. Jag och  Ulf tar en skotertur. Här ligt så ortoligt på våra fina leder. Lite svårt att hitta i Bäsksjö dock då det var första gången jag körde där. På kvällen gratulerar vi en 18 åring. Söndag skottar vi i Badviken och förbereder veckan. 
 

 

Vecka 9
 

·         Måndag: Politisk ledningsgrupp, träff med kommunledningsgruppen, träff med Åke. På kvällen styrelsemöte och nomineringsstämma Centerpartiet.
 

·         Tisdag: Åker till Dalkarså Folkhögskola där jag föreläser om Demokrati, Kön, Makt och Motstånd.
 

·         Onsdag: Jobbar med de projekt som planeras i länet som ska prioriteras i Utvecklingsrådet imorgon, jag vill få ett tydligare landsbygdsfokus då många projekt ligger vid kusten.  Förbereder ärenden till 10 kommungruppen i Lycksele.
 

·         Torsdag: Utvecklingsråd Västerbotten i Umeå. På kvällen föräldramöte.
 

·         Fredag: Ska sjunga för min yngsta som fyller år tidigt på morgonen. 10 kommungrupp i Lycksele där vi pratar om viktiga frågor för inlandet sóm samverkan gymnasieskolor, infrastruktur, kulturinventering. Efter det är det ägarsamråd för Forskningsenheten där vi pratar framtidsfrågor. Hem till familjen, tårta och Natalis 14 årsdag.
 

 

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.