Fjällkonferens

I två dagar är det en stor konferens im Vilhelmina som Tillväxtverket arrangerar. Kontrasterna mellan Sveriges fjällområden svindlar. Inte bara geografiskt utan också mellan attraktiva turistdestinationer med starka varumärken och orter som brottas med utflyttning och i det närmaste
övermäktiga kommunala välfärdsuppdrag.
 
Förutsättningarna i fjällområdena är skiftande – unika tillgångar står sida vid sida med unika utmaningar. Förutsättningarna för näringslivet inom dessa områden är även de lika skiftande. Syftet med konferensen Attraktiva fjällområden – möjliggör för hållbar tillväxt är att erbjuda kunskap, möjligheter till erfarenhetsutbyte och att bli inspirerad av olika perspektiv. Tillväxtverket sätter fokus på näringslivsutveckling i fjällområden.
 
Det mångfacetterade utvecklingslandskapet ska beaktas utifrån ett klimat-, planerings- och tillväxtperspektiv.
Vilken roll har offentliga aktörer att bidra till att utveckla den unika resurs som fjällområdet utgör
 
Onsdag den 24 Mars
13:00–13:45 Välkommen till Vilhelmina Maria Kristoffersson, (c) kommunstyrelsens ordförande i Vilhelmina
 
Attraktiva miljöer för näringslivets utveckling Lars Wikström, Tillväxtverket
 
Miljödepartementets arbete kopplat till planering Maria Ulfvarson-Östlund, Miljödepartementet
 
13:45–15:00 Attraktiva fjällområden – två perspektiv på utmaningar och möjligheter
 
Klimatet utgör förutsättningarna – hur kan destinationer arbeta klimatsmart? Andreas Gyllenhammar, Sweco Management
 
Turism, destinationsutveckling och regional tillväxt – hur hänger det ihop? Bosse Bodén, ETOUR Turismforskningsinstitutet, Mittuniversitetet
 
15:00–15:30 Kaffe
 
15:30–17:30 Utveckling av fjällområdet – Exempel med fokus på kunskap och erfarenhetsutbyte inom Hållbar tillväxt och Planering för utveckling.
 
08:30–09:00 Fjällområdets natur utgör en konkurrensfördel – hur ska vi nyttja området på bästa sätt?
Anna von Sydow, Naturvårdsverket
 
09:00–10:30 Hållbar tillväxt i fjällområdet – vad kan vi lära av varandra? Ett samtal om hur arbetet i fjällområdet kan stärkas.
 
Syftet är ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan deltagare och presentatörer inom Workshop
1. Samtalsledararen leder samtalet. Agneta Florin, Tillväxtverket Jan Andersson, Åre kommun
Karl-Johan Ottosson, Vilhelmina kommun Anna von Sydow, Naturvårdsverket
Samtalsledare: Maria Kristoffersson (c) kommunstyrelsens ordförande i Vilhelmina

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.