Vindkraft, beskattning samefrågor

Av , , Bli först att kommentera 2

Från stämman i Lycksele. Riksdagsmannen Åke Sandström berättar om riksdagsarbetet som varit enormt intensivt. Skattefrågorna har varit aktuella där vindkraften är en fråga som C drivit och som vi verkar få igenom. Uttagsbeskattningen för vindkraftskooperativen måste bort.

Ersättningsfrågan då det gäller vindkraft är att det är näringslivet, föreningarna och den lokala nivån som ska ha ersättning, inte kommunerna. Detta för att medlen ska gå till företagsutveckling och lokala servicelösningar och kunna nyttjas kreativt för att hitta olika lokala lösningar på de behov som föreligger just vid den etablering som sker lokalt.  
Då det gäller samefrågorna har han haft 60 möten med Alliansen där man inte kommit fram till en lösning, äganderätten, ILO konventionen och minoritetsfrågan har varit uppe på agendan. Sametinget har inte erkänt de punkter som Alliansen presenterade och arbetet måste därför fortsätta.
Ewa-May Karlsson från Region Västerbotten berättar att vi diskuterar flyget i inlandet där vi ser att tillgängligheten till hela länet är viktigt. Vi framhåller även turismen och besöksnäringen ska vara kriterier för inlandsflyget.
Krister Lundgren berättar om distriktsstyrelsens arbete där Vilhelmina varit aktiva på flera sätt. han berättar att vi fått många nya medlemmar och att partier har ett stort intresse och att den kampanj som drivs emot oss inte kommer att lyckas.
 
Bli först att kommentera

Unga utan jobb…

Av , , 3 kommentarer 7

Vi har idag på Centerpartiets stämma filat fram förslag på åtgärder för att hantera arbetslösheten bland unga.

Här är några exempel:
 
Kommunerna ska erbjuda alla 17-åringar feriearbeten genom feriejobbcheckar.
Frivilliga ungdomsavtal införs så att arbetsgivare kan anställa unga och oerfarna.
Ungdomsavtalen ska omfatta personer upp till 26 år och kunna slutas på maximalt två år. Med avtalen följer trygghet exempelvis avgångsvederlag på åtta procent efter tre månaders anställning, rätt till a-kassa, sjuklön och vara pensionsgrundande.
Fribeloppet för inkomster i studiemedelssystemet slopas.
Åldersgränsen på 20 år för studier för vuxenutbildning tas bort
Halverad arbetsgivaravgift för unga under 26 år behålles.  
Avskaffa den särskilda löneavgiften (7,49%) för egenföretagare.
Stimulera ung företagsamhet genom utbildningar, ekonomisk rådgivning och tillgång till mikrolån
Kräva att kommuner och landsting konkret sänker arbetsgivaravgifterna i sina verksamheter för varje arbetstillfälle för personer under 26 år.
Prognoser för kommande års behov av arbetskraft presenteras för alla branscher i kommuner och arbetsmarknadsregioner.
Nya ungdomsjobb ett viktigt mål för både den svenska regionalpolitiken och EUs gemensamma regionalpolitik
3 kommentarer

Du skall inte ge dig….

Av , , Bli först att kommentera 3

Är på Centerpartiets distriktsstämma i Lycksele och lyssnar på föreläsningar från Arbetsmarknadsansvarig i Lycksele kommun , Länsbygderådet och Svenskt Näringsliv som diskuterar omkring ungdomsarbetslösheten. Det som alla för fram är en attityd som glimtar fram i vissa ungdomsgrupper, att någon annan fixar det, att ansvaret för det egna livet ligger utanför en själv. Där har vi mycket att göra för att gå från "let go"  till Du skall inte ge dig! Som det elfte budet.

Då många unga i våra grundskolor inte har betyg när de går ut årskurs nio, inte kan läsa och skriva när de kommer till gymnsaieskolan, många mår då¨ligt. Vad gör vi åt detta? Hur driver vi ett systemskifte här? Hur kan det lokala samhället engageras för att få unga att känna sig behövda. Vad är det som gått snett och vad gör vi åt detta? Hur får vi unga att se att inom kort kommer det att finnas mängder av jobb inom många sektorer då vi står inför ett generationsskifte.  Inom kort kommer vart 5.te jobb inte att gå att besätta då det saknas folk i våra kommuner. Det är ett generationsskifte vi står inför som måste hanteras genom att ungdomar utbildar sig, att fler startar företag, att fler vågar ta över företag, att jantelagen avskaffas och att fler flyttar hit. Hur får vi de unga att känna lust till framtiden.

Det finns dubbelt så många gymnasieplatser i Västerbotten som antalet 16 åringar. Det betyder att vi måste ändra strukturen på utbildningssystemen och jobba mer med attityder och förhållningssätt till lärande och kompetensinsatser.

 

Bli först att kommentera

Coops mjölk…

Av , , 1 kommentar 4

Jag har inte fått så många kommentarer på min blogg om att Norrmejeriers varor fraktas till Coops lager i Stockholmstrakten och sen upp igen till Vilhelminaborna, Umeåborna, Piteborna och andra i Norrland. Fick dock höra av en kamrat att någon hade tolkat min blogg som kritik mot de som jobbar på Coops butiker.  Kritiken riktas naturligtvis till de som styr Coop, det vill säga styrelsen. De som jobbar i den enskida butiken har knappast varit med och bestämt detta.

1 kommentar

Kommunalrådet informerar om vecka 11

Av , , 1 kommentar 2

 

Måndag har vi först politisk ledningsgrupp där vi går igenom aktuella frågor men främst de frågor som är aktuella i kommunstyrelsen just nu. Vi pratar även om förtroendemannautredningen. Sen är det kommunstyrelsens arbetsutskott där vi tar många beslut där vi är eniga i de allra flesta, faktiskt i alla ärenden utom ett. Vi är inte ense i ärenden om upphandling av vinter och sommar vägunderhåll. Minsyn är att de pengar vi tjänar in med att köpa tjänster för snöskottning etc kan nyttjas till annat där vi har stora behov som barn och ungas hälsa, skolböcker osv. Tidningen ringer och jag berättar om de större frågorna från dagens möte. På kvällen är det kalas då Nikki fyller 2 år.
Tisdag kommer Västerbottensradion och intervjuar mig om det ena och det andra men främst om vårdnadsbidraget. Sen träffar vi en exploatör som vill exploatera vindkraft i fjället. Den vindkraftsplan som vi tagit fram ger riktlinjer för var vi tycker vindkraft ska byggas men det är även så att alla intressen som finns ska tas hänsyn till som turismutveckling, rennäring, djur, fåglar och fauna. Så det är en svår fråga där jag anser att de som bor i området är de som bäst vet hur en exploatering påverkar. Jag kontaktar några av byborna och lyssnar av vad de tycker. Träffar en person som vill starta en ny företagsidé och ger tips och kontaktpersoner och råd på hur denne ska jobba vidare.
Onsdag Migrationsansvarig vid Länsstyrelsen och Arbetsförmedlingen nationellt ansvarige på besök hos oss på Lärcentrum där chefer och politiker berättar om hur vi jobbar idag med migrationsfrågorna. Vi får även en hint om det nya sättet att jobba med validering av kunskaper. Får lite om tid då ett möte väntar i Lycksele på eftermiddagen för det fortsatta flyget i inlandet. Det är snorhalt och bilen släpper i var och varannan kurva. Vi som ses är flygplatsansvariga, politiker och chefer från de berörda kommunerna samt regionföreträdare. Vi enas om en plan och en strategi och träffas igen nästa måndag. Kör på kvällen ner till Umeå och hinner in till Lottakarins restaurang där bygget växer sakta fram. Mina kompisar Harriet, Biggan och Lottakarins kompis Johanne är där och målar.
Torsdag är jag i ottan på SR i Umeå för en direktsändning i radion. Din kommun heter serien där alla kommuner intervjuas.  Du kan lyssna på den via webben här: http://www.sr.se/cgi-bin/vasterbotten/program/index.asp?date=2010-03-18&programID=65
Sen kör jag i snökaos till Lycksele för Migrationsråd Västerbotten är en gruppering där alla kommunalråd tillsammans med Migrationsverket och Migrationsansvariga vid länsstyrelsen träffas. Nu med Arbetsförmedlingens nya uppdrag så deltar även Arbetsförmedlingen. Landshövdingen är ordförande. Vi får en genomgång av den nya reformen från Migrationsverket som berättar att det handlar om ett systemskifte där nyanlända ska få en plan på hur de inom två år ska vara etablerade på arbetsmarknaden. Man får etableringsbidrag och inte försörjningsstöd som idag. Under dessa två år ska språkstudier gå hand i hand med arbete. Incitamentet är att arbete lönar sig. Det innebär att AF blir den nyanländes viktigaste part. Kommunen har fortsatt ansvar för barnomsorg, skola, bostäder och 60 h samhällsorientering. Om man inte är etablerad efter 24 månader så avslutas etableringsstödet. Valfrihetssystemet ska införas även inom arbetsförmedlingen, dvs man konkurrerar inte med pris utan med kvalité. Det är medborgaren som själv ska väja vem man vill ha hjälp av. Kör sen hem och blir sen till även detta föräldramöte som är på Natalis skola på kvällen.
Fredag jobbar jag med att förbereda konferensen som är nästa vecka. är otroliga resurser som satts in från Tillväxtverkets sida för denna konferens och varje minut är planerad så mina inslag ska vara tajmade och genomtänkta i minsta detalj. Planerar även Forskningsenheten styrelsemöte och den utvärdering som vi håller på att starta upp tillsammans med stiftarna och Landstinget. Försöker få Telia att besöka oss och prata om nedmonteringen av det fasta telenätet och pratar flyg med några kompisar i Stockholm. Det Förbereder inför Europaforum som är även det nästa vecka där vi har stora frågor att både bevaka, påverka och styra då det handlar om nästa strukturfondsperiod och våra möjligheter att ta del av de resurser som avsätts från EU från 2013 och framåt i 7 år. Bjuder mamma på lunch idag som en försenad födelsedagspresent då hon fyllde år i onsdags. Förbereder och går igenom ärenden till tisdagens Kommunstyrelsemöte. På kvällen soffmys.
Lördag morgon åker jag och andra hugade Centerpartister till Lycksele för årsstämma. Söndag är det utomhus som gäller…
 
Vecka 12
Måndag: Politisk ledningsgrupp och träff med kommunledningsgruppen där vi ska dra upp riktlinjer för ytterligare insatser för barn och ungas hälsa. Genomgång av ärenden och agendan med kommunchefen. Kommunfullmäktigegrupp på kvällen.
Tisdag Kommunstyrelse hela dagen och Kvinnojourens årsmöte på kvällen om jag hinner med.
Onsdag: Forskningsenhetens styrelse, Fjällkonferens med Tillväxtverket här hos oss i Vilhelmina. På kvällen middag med lokala artister.
Torsdag: Fjällkonferens och sedan till Arvidsjaur för Europaforum.
Fredag: Fortsatt Europaforum och hem för att gå igenom Årsredovisningen med revisorerna. (Om jag hinner hem) Helgen är inbokad med utomhusaktiviteter med familjen.
1 kommentar

Intervju igår

Av , , Bli först att kommentera 2

 

Här kan du lyssna i efter hand på gårdagens inslag i Svereiges Radio, Din kommun, igår var det Vilhelmina:
Bli först att kommentera

Bojkotta COOP!!!!

Av , , 4 kommentarer 3

Coop kommer att lägga ner sitt lager i Umeå. Det har Ica redan gjort så det är inte så konstigt. Men nåt som är konstigt är deras planer är att köpa Norrmejeriers varor och sedan köra dem ner till Stockholm för att sedan köra upp dem igen till Norra Sverige. Ica har ordnat det så att just Norrmejeriers varor blir kvar i norr och levereras ut härifrån.

Är det inte så att vi konsumenter har makten? Så bör vi inte tillsammans visa Coop att vi inte tolererar klimatpåverkande transporter av mat fram och åter i vårt land när det är möjligt att hitta en lösning??

4 kommentarer

SLÖSO

Av , , 6 kommentarer 5

 

Vi förtroendevalda i kommuner och landsting har makten att bestämma hur stor del av en persons inkomst som ska gå till kommunalskatt (och en del avgifter). Dessa inkomster ska sedan täcka kostnaderna för det som vi också bestämmer över. Nåja inte allt. En del av det vi gör, har bestämts av staten, ibland nästan i detalj.
Så vi politiker har ett otroligt stort ansvar för att skattepengarna används korrekt. Inte en krona får slösas bort pga av ineffektivitet, dålig arbetsorganisation, onödig byråkrati eller till saker som vi inte borde göra.
Under senare år har också verksamheten med öppna jämförelser utvecklats. Här kan man hitta information om kvalitet, resultat och kostnader inom vissa verksamhetsområden som kommuner, landsting och regioner ansvarar för. Tanken är att du som medborgare ska kunna jämföra olika kommuner och olika verksamheter för att sedan kunna välja.
Timbro och Skattebetalarnas förening har nu startat SLÖSO, en ombudsman mot slöseri med skattepengar. Hit ska man kunna vända sig med klagomål på hur skattepengar hanteras om det är så att en kommun tex kör verksamhet i egen regi som kunde vara billigare om den upphandlades. Initiativet kommenteras bl.a. på ledarplats i Svenska Dagbladet med orden "valuta för pengarna". Ledaren avslutas med orden: Vänster och höger må gräla om hur höga skatterna ska vara men borde vara överens om att skattemedlen ska användas väl. Vem blir först med att göra frågan till sin?
Nu stundar en intensiv och spännande valrörelse. Löften kommer att ställas om det ena och det andra. Vänstern i Vilhelmina har redan börjat lova att ingenting ska förändras, allt ska förbli vid det gamla och det var mycket bättre förr…. Där vi som styr vet att ingenting kan bli vid det gamla allt måste förbättras då det inte är som förr. Världen förändras och nya förutsättningar råder. Befolkningen, demografin, globaliseringen ställer nya krav och nya förutsättningar som vi visat de senaste 4 åren att vi hanterat om än knaggligt i början. Vi har visat på resultat. Och vi har klarat de flesta av de löften vi gav i förra valrörelsen och vi har lyckats finansiera verksamheterna trots lågkonjunktur så kommunen går med ett plus på 4 miljoner. Så nu ska vi köra på en mandatperiod till med samma ambitioner, att föra Vilhelmina kommun in i framtiden som en stabil coh välmående kommun med befolkningens bästa i fokus….
6 kommentarer

Möjlighetsgörare, befolkningsfokus och utveckling….

Av , , 6 kommentarer 2

Idag har radion intervjuat mig om Vårdnadsbidraget. Jag förde fram att vårdnadsbidraget är en metod bland flera för att arbete med ett befolkningsperspektiv där befolkningens behov ligger som grund för det kommunen ska jobba med. Allt för länge har kommunen haft ett verksamhetsfokus som gjort att man inte hängt med och anpsassat sig efter verkligheten, det har vi ändrat på nu.

Kommunen ska ju vara möjliggörare och se till att det befolkningen önskar går att realisera. Det är befolkningens pengar som nyttjas och de ska hanteras så smart och effektivt som möjligt. Mer ut av varje krona. Lagen om valfrihet är en annan sådan möjlighetsgörare, där befolkningen själva får välja vad de vill ha för utförare av den service som de har rätt till. Det är inget tvång att själv få välja, men det ska vara möjligt i ett demokratiskt samhälle att få göra egna val.

 
Då det gäller vårdnadsbidraget så är det många jordbrukarfamiljer och egenföretagare med småbarn med möjlighet tillflexibla arbetstider som nyttjat bidraget. De kanske kan styra arbetstider anpassa tiderna efter familjens behov på ett annat sätt än som anställd. Det kan ju också vara så att normen, att man ska jobba och inte vara hemma med barnen efter det att de fyllt ett år kan avspeglas I hur många som “vågar” gå emot strömmen. Nu jobbar vi för att höja vårdnadsbidraget så det blir möäjligt att leva någotsånår på det man får ut varje månad. Men varje familj ska välja själva….
 
En annan möjlighetsgörare är att främja små företags möjligheter att både sälja tjänster och varor till privata och till kommunen. Ju mer kommunen köper av lokala företag, livsmedel, snöskottning och andra varor och tjänster. Ju fler företag kan finnas och sälja tjänster och varor även till privata, besökare, turister, medborgare, stugägare och andra som kommer hit till oss.
 
Det hanlar om att ta ansvar för skattepengarna, göra det möjligt att göra egna val och att stimulera till utveckling, lärande och tillväxt.
 
6 kommentarer

Kommunalrådet informerar om vecka 10

Av , , 2 kommentarer 2

 

Detta hände förra veckan…
Måndag: Kvinnodagen där Länsstyrelsen bjudit in länets makthavare att diskutera jämställdhet och kvinnors företagande. Vi pratar om Kvinnors möjligheter i länet och på vilket sätt vi kan möjliggöra kvinnors skaparkraft som drivkraft för utveckling i länet. Se min blogg denna dag. Käkade lunch med min kompis Sten-Anders vi pratar om allt möjligt både privat och jobb som om hur ALMI kan utveckla stöd för att stötta kvinnors entreprenörskap inom offentlig sektor. Almi kommer att satsa på kvinnors företagande på flera sätt framöver. På kvällen genomgång av mail.
Tisdag: Ledig och skurar hos min dotter som startar restaurang. www.clubsocialize.se. Får som vanligt ett antal telefonsamtal även denna dag bla annat från Naturvårdsverket som vill veta hur vi resonerar angående fjällregionens utvecklingspotential, från Landstinget angående Forskningsenhetens framtid, en man som har problem med vattenmätaren, en man som har problem med osund konkurrans, en kvinna som behöver komma i kontakt med socialtjänsten efter kontorstid.
Onsdag: Ledig ännu en dag med fokus på skurning och målning. Förbereder bildspel och funderingar till Fjällkonferensen där jag både ska vara moderator, samtalsledare och välkomsttalare.
Torsdag: Möte angående prioritering av flyget i regionen med regionföreträdare och kommunerna som idag har flyg. Kommunerna i region södra lappland har tillsammans tagit fram ett underlag för flyget som jag mailat till alla myndigheter, regionföreträdare och beslutsfattare på nationell nivå. Detta som ett komplement till det material som tagits fram av UFNI gruppen och det som region Västerbotten tagit fram. Vi är inte helt ense i den här grupperingen och kvällen blir sen. Det som är viktigt för oss är det åttonde kriteriet, besöksnäring, som Näringsdepartementet lagt till för upphandling av flyg. Detta har jag drivit på mina kamrater på departementet så jag är såå nöjd att det nu lyfts fram så tydligt.
Fredag: Mitt första möte som ordinarie ledamot i Region Västerbottens Fullmäktige i Umeå. Åker sedan hem där jag möter ett nystädat hem då jag köpt hemservice, så underbart skönt.
Helgen ska ägnas är skoterkörning, Dainanappet och soffmys med kamraterna. Söndagkväll förberedelser av ärenden för morgondagens arbetsutskott tillsammans med kommunchefen.
 Vecka 11 Agenda 21 vecka, se annonser på hemsidan och i Vilhelmina Aktuellt.
·         Måndag: Politisk ledningsgrupp, Forskningsenheten upphandling av utvärdering, Kommunstyrelsens arbetsutskott och Nikki fyller 2 år.
·         Tisdag: Pappersarbete och sortering av förra veckans post, mail och telefonsamtal.
·         Onsdag: Träff Länsstyrelsen och Arbetsförmedlingen nationellt angående integration och Arbetsförmedlingens nya roll med integration och coacher. Åker sen till Lycksele för möte med Regionförbundet omkring flyget i Södra Lappland. .
·         Torsdag: Direktsänd intervju från Umeå på morgonen med möjlighet att ringa in och ställa frågor Radio Västerbotten Umeå. Sen till Migrationsrådet Lycksele där alla kommuner som tar emot flyktingar träffas för att diskutera problem och möjligheter på eftermiddagen. Föräldrasamtal på kvällen.
·         Fredag: Förbereder näste veckas konferens hemma i Vilhelmina där jag ska hålla i en debatt och ett välkomst anförande. Förbereder även nästa veckas kommunstyrelse. Distriktsstyrelse Centerpartiet på kvällen
·         Lördag: Centerpartiets Distriktsstämma i Lycksele.
 
2 kommentarer