Varför förändras organisationers mål?

Anteckningar från föreläsning vid Lärcentrum Vilhelmina 2010-11-11 om hur organisationer förändras med Per Dannefjord Sociolog vid Växsjö Universitet.

 
Han har studerat Socialdemokraterna som organisation. S startade för att driva igenom en socialistisk revolution, ett 100 tal människor startade för att nå målet revolution. För att nå målet så måste man mobilisera resurser. Då hade man ett mål och resurser men man behövde få medlemmar för att genomföra målet. Den allmänna rösträtten var aldrig ett mål utan man såg det som ett sätt att få medlemmar i partiet, utbilda dem och få dem att genomföra revolutionen. Fackföreningarna skapades för att driva frågor som fångade upp arbetarklassen som då kunde utbildas för att driva igenom revolutionen. Men under resan så försvann våldet, revolutionen som mål bleknade. När man agiterade så förbjöds de att prata om socialismen då man inte trodde att det skulle locka arbetarklassen, man skulle prata om vardagliga problem som folk förstod. Den socialistiska revolutionen var abstrakt och svår att begripa men högre lön förstod arbetarna och därför pratade man om det för att få medlemmar.
 
Det var framgångsrikt och partiet växte enormt. Partiets strategi att prata om enkla frågor som folk förstod istället för att prata om vad man egentligen ville uppnå var ett sätt som sedan följt Socialdemokraternas politik. Organisationen byggs upp för att nå de mål som folk begrep och inte för de mål som partiet hade, målet om makt.
En organisation som strävar efter en viss resurs måste formar delmål som blir det som formar organisationen. Delmålen är det som formar en organisation och de arenor som formas ställer krav på organisationens prioriteringar. Om man ger en person en uppgift så kommer den personen att uppfatta uppgiften som viktig. Om man säger i en organisation att de här delmålen är viktiga så kommer man att se dem som viktiga. Skulle man då säga att det egentligen inte är viktigt utan att det är ett annat mål som ligger bakom, att uppgiften bara är till för att få folk med sig då skulle folk protestera.
 
Det var svårt att hamna i en situation där demokratin var överordnad, som rösträtt och respekt för medborgarnas röster och lika behandling i en organisation som hade ett annat mål i grunden. De delmål som ställs upp måste accepteras av organisationen och medlemmarna och resurserna knytas till delmålen. Då förändrades det grundläggande målet och delmålen blev det primära målet. Man vill göra det man gör!
Det man gör kommer man att vilja göra snarare än det man vill kommer att vara det man gör!
 
Punkarna i Sverige som var aktiva runt 1980 är idag väldigt framgångsrika, de har bättre utbildning och bättre jobb än andra i samma åldersgrupp. Varför? Det verkar som om att det som var punken att man gjorde saker själv. Det var en inställning till världen att man gör saker själv utan hjälp från samhället. Men var driftiga och gjorde saker. De handlade inte om musik eller kläder. Man behövde inte kunna spela utan man spelade ändå. Det fanns en publik för även de band som inte kunde ta ett enda ackord. Då man skulle göra allt själv så gjorde man sina egna tidningar även om man inte var journalist, man ordnade egna festivaler och spelningar, man gjorde skivorna själv, man gav ut skivor, man gjorde affischer själv etc. Det gjorde att punkareinsåg att man kanske inte var bra på musik men man var bra på annat. Man fick självförtroende att göra saker man gillade och blev därmed framgångsrika. Idag är det nästan ingen av punkarna som håller på med musik men man är bra på det som man lärde sig under tiden med punken. Det man ville i början var inte målet utan det man gjorde blev det som blev målet.
 
Resonemang: Hur ska vi få människor att vara med och skapa utveckling och inte sitta och vänta på att andra ska driva på utveckling? Hur skapar vi motiverade människor och vilka delmål kan vi sätta upp som gör att människor känner sig delaktiga?
 
Hur skapar vi en skola som ger förutsättningar för att utveckla det man upptäcker att man är bra på och intresserad av. Är de mål vi sätter upp i skolan de mål som kommer att ge goda förutsättningar i framtiden?
 
För att få väljare att vara med på banan så måste det vara små delmål och små förändringar. Delmål som berör den enskilde i vardagen. De stora penseldragen blir svåra att förstå och väljarna förstår inte helheten och blir skrämda av förändringen. De flesta tar bara beslut utifrån det som rör dem själva och kan inte se de stora förändringarna som behövs.
 
Sverigedemokraternas delmål är de mål de för fram trots att deras övergripande mål är ett annat, det främlingsfientliga.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.