Kvinnors nätverk en maktfaktor att räkna med!

 

Igår var jag med på en träff hos Landshövdingen som inbjuder kvinnor på ledande positioner i länet. Ett fantastiskt tillfälle att prata ihop sig med andra för att vara med i utveckingsarbetet i länet. Malin Lindbergvr en av dem, hon är  forskare vid Luleå tekniska Universitet och hon  berättar om sin forskning om kluster, innovationssystem och nätverk. Varför samlas kvinnor i nätverk? Vilka normer och vilka villkor finns som tillåts för att driva utvecklingsarbeten i vårt län?
 
Branscher och näringar som gagnas av de statliga och nationella satsningarna är ofta informella och manligt dominerade. Kan de nätverk som byggs upp av kvinnor som en maktfaktor?
 
De nya nätverken är alternativa plattformar för de som vill förverklig sina idéer. Kvinnor och män driver företag i olika branscher och i olika omfattning. De satsningar som finns i samhället är anpassade utifrån den manliga normen för vilka branscher som anses skapa tillväxt. Inom kluster oh innovationssystem så är det så att de manliga nätverken räknas in men de kvinnliga nätverken ”BARA” ses som nätverk och inte som kluster eller innovationssystem.
 
Även rådgivningen är manligt könad då dess erfarenheter kommer från näringar som är manligt dominerade. Få rådgivare har erfarenhet av nya tjänstenäringar upplevelse och organisatoriska tjänsteföretag. Därför är de kvinnliga nätverken de som ger stöd och råd för de som vill igång med företag och har företagsidéer som inte passar in i de gängse sammanhangen.
 
Affärsrådgivning måste vara möjlighetsinriktad och inte söka efter brister då dessa brister handlar om rådgivarens norm och den enskilde företagarens drivkrafter. Kvinnor dominerar i hälsa och wellness branschen där många små företag ligger bakom tillväxten men ändå ligger makten för stöd och för tillväxtpolitiken hos mest män.
 
I Västerbotten så är kluster och innovationssystem gruv, skog och gis. Dvs inga näringar där kvinnor dominerar. Vilka tillåts dominera i vad som ses som tillväxtsektorer?
 
Slutsats: De ekonomiska resurser som delas ut via tillväxtpolitiken går till män! Skulle kvinnors nätverk kunna ses som en remissinstans för tillväxtpolitiska satsningar?
 
Vem gynnas? Vem missgynnas? Är två frågor man kan ställa i alla sammanhang.
 
Upphandlingssystemet är ett hinder för små företag där ett anbudsförfarande av ett fast pris där man konkurrerar med kvalitet istället med pris är ett sätt att hantera upphandling. Man kan ackreditera företag och certifiera dem för att leverera till kommunen där medborgarnas själva väljer vilka de vill ha som utförare.
 
Det är ett sätt att öka möjligheterna för små företag att klara av en liten marknad. Som små företag på landsbygd som då ges möjlighet att öka i omsättning och skapa tillväxt. Det handlar om de som gör upphandlingar som måste vara strategiska oich fundera på hur man upphandlar från kommuner. Spelreglerna ska sättas upp för att avgöra om små företag ska kunna finnas på landsbygd. Detta gäller även för kvinnodominerade branscher där kommuner måste öppna upp och handla upp tjänster där medborgaren får välja utförare.
 
Exempelvisar att detta ökar kvinnors möjligheter att starta och driva företag. Flera kommuner har även visat att man ökar kvalitén. Inom hemtjänst så handlar inte kommunerna utan varje enskild handlar av de företag man väljer. Det har gett stora effekter för många kvinnor att kunna starta företag där de bor och i de områden de vill utveckla. Det har skapat både jobb och ökat kvaliten och utbudet av tjänster.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.