Välja en spikrak väg eller en krokig?

Vi vet att demografisk utveckling och skev åldersstruktur innebär en stor belastning på kommunal ekonomi och välfärdssystemet i vår region. Dessutom tror vi oss veta att arbetskraftsbrist kommer att uppstå inom vård och omsorg samt att det kommer att saknas småföretagandet utifrån att generationsväxlingen inte sker i den omfattning som vore önskvärt. Här uppstår ett ”lack”. Då de små företagen står idag till stor del för den lokala samhälls servicen.

Vi vet även att arbetskraftsbrist leder till bristande investeringsvilja och ett stagnerande näringsliv. Så här måste vi bli bättre på att jobba för ett flexibelt utbildningssystem och regionförstoring som kan förbättra situationen. Där är vi dock inte framme då det gäller de inre delarna av länet där Akademi Norr jobbat hårt men inte fått det mandat de behövt för att fortsätta arbetet. För mig en gåta?

Vi vet även att vi har en resurs i de människor som kommer från andra delar av världen. Ett större arbetskraftsdeltagande bland de utlandsfödda är nödvändigt, men även bland de äldre. Att jobba högre upp i ålder kommer att vara ett måste. Att stimulera småföretagandet på lokal nivå är även det en framgångsfaktor. Vi måste våga se detta för att ta tag i de svåra frågorna i tid.

Att regioner är attraktiva för välutbildad arbetskraft att bo och verka i blir ett överlevnadsvillkor för det regionala näringslivet, den lokala servicen och möjligheten för tillväxt. Det regionala utvecklingsarbetet måste därför omfatta både regionala attraktivitetsfrågor och direkt näringslivsfrämjande insatser. Här är ett tvärsektoriellt angreppssätt nödvändigt eftersom regional attraktivitet består av många olika aspekter, exempelvis boende, service, miljö, kultur, kommunikationer och utbildning, m.m. Här måste vi koppla ihop det privata, det offentliga och det ideella i högre grad och på ett jämbördigt sätt där alla är vinnare.

Att matchningen mellan utbildningssystemets utbud av kompetens och arbetsmarknadens efterfrågan är beroende av en mängd olika förhållanden för att fungera det känner vi till som levt under lång tid av hög arbetslöshet. Där är det viktigt att de lokala och regionala systemen samverkar.

Det är mycket vi måste ta till oss för att veta vilken väg vi ska gå och jag ser den spikrakt krokig framför mig!

En kommentar

  1. FGJ

    Din analys är som vanligt mycket bra och intressant. Precis som du beskriver det tror jag att det kommer att bli arbetskraftsbrist inom några år i vissa sektorer, och då i hela Sverige. Då gäller det att få människor att jobba längre och med hjälp av bl a behovsinriktad utbildning få ungdomar och våra nya svenskar att kunna ta lämpliga och efterfrågade arbeten. När det gäller att ”locka” arbetskraft till Vilhelmina, så räcker det troligtvis med att erbjuda sjöutsikt i boendet – en bristvara i mellan- och södra Sverige- ett överflöd i norr. Vem/tar sig an det här arbetet?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.