Upphandlingadagen och Dikanäs på agendan

 

Idag har jag varit på upphendlingsdagen och hållit två seminarier och deltagit i en paneldebatt där Dikanäs hamnade i fokus.
 
Konsekvenser av de nya upphandlingsreglerna Konkurrensverkets Peter Lindblom, chef för avdelningen för offentlig upphandling berättar om konkurrensverket som bevakare av att LOU följs och att den offentliga upphandlingen blir effektiv och att konkurrens upprätthålls.
 
Han säger att man inte får dela upp en upphandling i mindre delar för att kringgå lagstiftningen. Han säger att man inte får förlänga en upphandling för att man inte gjort den nya i tid. Han säger att man inte får skriva under avtal så snabbt att inte andra som lämnat anbud hinner överklaga. Man får inte hoppa på ett ramavtal som man inte själv tecknat. Han berättar om olika exempel på klurigheter som man inte bör göra för att hålla sig inom lagen. Kapitel 17!
 
Jag ställer mig frågan, vad är det primära? Ponera att kommunen istället för att upphandla skolmaten och maten till äldreboendet och skolan handlar av den lokala lanthandeln. För att ge bättre underlag till överlevnad för butiken. Vad är det viktigaste, att upprätthålla konkurrensen eller att se till att samhället fungerar?

Överprövningsprocessen i domstol

Förvaltningsrättens Thomas Hägglöf, rådman, Christina Röckner och Kristin Persson, jurister berättar om deras organisation och hur de jobbar med överprövningsprocessen i domstolen. De går igenom hur man gör för att överpröva ett beslut och i vilken typ av frågor det gäller.
 
 

 

Upphandling av livsmedel – senaste trender inom ett viktigt upphandlingsområde
Menigo Mikael Bengtson försäljningsdirektör berättar om hur de ser på de senaste trenderna då det gäller livsmedels upphandling. Han säger att det kommer att bli en mer diversifierad upphandling framöver utifrån Matlandet Sverige, Miljöstyrningsrådets stöd och att många vill försöka hitta andar krav än pris. Samhällskrav och krav på KRAV, MSR och kvalité ger andra intressenter. Det finns idag inget fungerande forum för att prata om livsmedelsupphandlingar, SKL försökte men misslyckades. Alla väntar på alla, ingen vågar agera. Många upphandlingar är inte bra. Kommunerna är dåliga på att upphandla och har inte förståelse för företagen och deras verklighet.

 

 

 

Att svara på centrala avtal med geografisk knytning
JOBmeal Anders Nilsson berättar att större upphandlingar germer affärer. Det spar tid, en stor enklare än många små. Ett stort geografiskt område sållar bort konkurrenter och ger bättre villkor.
 
LOU – tänkbar nyckel till hållbar service på landsbygden Är namndet på det seminarium jag håller där jag berättar om hur vi jobbar från region Västerbotten för hållbar service på landsbygden där LOU är en nyckel för kommuner att nyttja för att klara av landsbygdens service och tillväxt?
 
Sitter sedan med i panelen för den avslutande paneldebatten där
Konsum i Dikanäs och kommunal upphandling blir temat. Konsum Dikanäs har nog aldrig fått så mycket reklam under en timmas debatt i Umeå, kan hända för att Pia Sjägren höll i modererandet och jag väckte frågorna om hållbara innovativa upphandlingar. 
 
 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.