Framtiden är glimmrande!

Av , , 1 kommentar 8

Har idag varit i en kommun i Västerbotten och träffat företag som jobbar medtjänster, nytänkande och försöker hitta  framtidens lösningar av vardagens behov . Särdeles intressant att diskutera innovativa ideer och framtida lösningar med människor som ser framtiden an med stor tillförsikt, har gedigen kunskap, där man jobbar aktivt för att ungas engagemang ska skapa innovativa miljöer och där man tror på att det krävs ett engagemang i lokal samhället för att skapa den framtidsbild man tror på. Jag åkte glatt vidare till nästa företag som även de jobbar och satsar på framtiden inom en annan branch, en växande turism och besöksnäring.

Det är få förunnat att i sitt jobb ha möjlighet att träffa dessa fantastiska människor som satsar allt, ger järnet och jobbar så hårt för den  framtid de ser framför sig. Alla vi som bor på landsbygden ska vara glada över att dessa entreprenörer finns.

Pratade sent i eftermiddag med en person som jobbat från universitetet  med tillväxtfrågor som sa att storytelling i skolan var det bästa sättet att skapa hållbar lokal tillväxt och entreprenörskap. Han hade många års forskning och erfarenhet av lokal utveckling med sig i resonemanget och hans metod om PPP (public and privat partnership) går igen i bl a förra årets nobelpristagare, Elenor Ostroms teorier.

 Vi pratade om flera exempel utifrån våra egna erfarenheter och han refererade till forskningen.  Summan av den kardemumman blir att  det handlar om att skapa samarbete mellan det offentliga, det privata och det ideellasom har ett gemensamt fokus lokalt då det ger kraft att styra över utvecklingen i en bygd. 

 

 

1 kommentar

Viktigt att agera!

Av , , 2 kommentarer 15

Vissa dagar får man lön för mödan. Igår hade vi interpallationer i fullmäktige där vi ville att kommunens ledning skulle agera för att Migrationsverket ska vara kvar och att hänsyn ska tas till de familjer som bott här i upp till tre år. Barnen som rotat sig ska inte slitas upp bara för att Migrationsverket ska effektiviseras. Idag har kommunstyrelsens arbetsutskot beslutat att gå ut med detta brev:

Angående Migrationsverkets planer på nedläggning av mottagningsenheten i Vilhelmina.

Vilhelmina kommun har sedan 2007 haft en mottagningsenhet i Vilhelmina tätort.
Under årens lopp har verksamheten utvecklats i samråd med alla berörda instanser i kommunen, såväl myndigheter som företag och organisationer.
Vi upplever att verksamheten idag bedrivs med mycket hög kvalité och med stort engagemang från Vilhelminaborna.
Vid ett informationsmöte 2011-01-20 så fick vi information från företrädare från Migrationsverket att enheten i Vilhelmina skulle läggas ned och vara tömd tom mars månads utgång 2011.
En tid efter detta möte fick vi veta att det formella beslutet inte har tagits och att förhandlingar förs med de fackliga organisationerna om avvecklingen av bl.a. annat enheten i Vilhelmina.
Vi hoppas nu att Migrationsverket i den fortsatta handläggningen beaktar att verksamheten fungerar väl i Vilhelmina och att ni prioriterar verksamheten i Vilhelmina och behåller enheten i dess nuvarande omfattning.
Vi ställer oss frågande till om det är ekonomiskt och humanitärt försvarbart att lägga ned en väl fungerande verksamhet i Vilhelmina. Vi informationsträffen 2011-01-20 vitsordade företrädarna för Migrationsverket att verksamheten är fungerar bra och bedrivs med stort socialt engagemang och på ett humanitärt sätt. När Vilhelmina kommun sa ja till att det etablerades ett asylboende i Vilhelmina var det de humanitära aspekterna som var de som vägde tyngst.
Vi hoppas att kvalitén på det insatser som gjorts i Vilhelmina och de humanitära aspekterna får väga tyngre än de rent ekonomiska vid Migrationsverkets slutliga ställningstagande om enhetens vara eller icke vara i Vilhelmina.
Om ni mot förmodan fullföljer era tidigare planer på att avveckla verksamheten i Vilhelmina vädjar vi till er att ni låter de barnfamiljer som finns vid enheten i Vilhelmina bo kvar till dess deras ärende prövats. Vi tycker det känns inhumant att rycka upp dessa barn ur de olika verksamheter som de finns i kommunen.
 
Det känns gott att kommunen nu agerar och att man får gehör för de viktiga strategiska frågorna.
 
2 kommentarer

Demokrati i Egypten och i Vilhelmina…

Av , , 4 kommentarer 22

En hård men samtidigt  förväntansfull  tid väntar människorna i Egypten. Deras resa på väg mot demokrati blir säkert inte så enkel. Jag gläds över att ännu en diktatur fallit och tackar de sociala medierna för denna nya världsordning. De nya medierna ger männisor insyn i hur saker och ting förhåller sig vilket gör att människor inte accepterar maktmissbruk, missförhållanden och orättvisor ochgör att människor kan se igenom lögner. Jag följer med spänning utvecklingen i Afrika och tror famtiden om gott.

Här hemma har det varit kommunfullmäktige idag, även det en arena för demokrati, öppenhet och medbestämmande på det lokala planet. Debatten idag har även hos oss handlat om för en demokrati grundläggande frågor och hur den nuvarande majoriteten förhåller sig till demokratiska spelregler och demokratiskt tagna beslut.

Det är inte säkert att vi har ett fullständigt öppet och fulländat demokratiskt samhälle bara för att vi tror det. Demokratin kräver en vilja till öppenhet gentemot oppositionen och att oppositionen själva ska välja sina företrädare. Majoriteten har ett informationsansvar vilket är viktigt om demokratin ska fungera,dvs  att alla som ska vara med och fatta beslut har lika stora möjligheter att nås av  information och ha insyn. Så är det inte idag i Vilhelmina, kan vi då säga att vi lever i den ultimata demokratin??

4 kommentarer

Kurvigt eller spikrakt i livet?

Av , , Bli först att kommentera 7

I dag har vi firat min syster Karin som fyllde år, delar av familjen samlades runt en tårta och runt prat som rör livet och våra vardager. Det är ofantligt skönt att ha en stor familj med många olika ingångar i de frågor vi tar upp mellan kaffeslurkarna. Vi är sällan ense och aldrig oense, det är det som är det sköna med en familj. Man respekterar varandras åsikter och gör ingen större deal av att vi tycker olika. Idag pratade vi småviltsjakt, vargjakt och elpriser samtliga rätt så aktuella och heta frågor.

Jag önskar det vore så i lokalpolitiken, att vi kunde lyssna till varandras synpunkter med respekt och med ett öppet hjärta så att fullmäktigemötena blev något man såg fram emot och inte som idag, något man gruvar sig inför. 

Fick igår ett samtal som gjorde mig både väldigt glad och stolt men gav även en hel del pirr i magen. Vi vet ju sällan vad livet för med sig för utmaningar, det kan ramla in en härligt utmanande utmaning utan att man förväntat sig den så där helt plötsligt. Det är då man får sätta sig ner och göra plus och minuslistor och njuta av pirret i maggropen.

Vilka vägar man ska välja i livet är som att välja hur man vill köra skoter på en jämn is med lagom snötäcke. Man kan välja högt varvtal och spikrakt framåt i hög fart, lagom fort, lagom svängradie i kurvorna, låga varv med sliten rem, tokkrokigt eller i väldigt segt  tempo!  Vi väljer olika utifrån vilka vi är och när det gäller skoterkörning så vet jag  vad jag skulle välja…

Bli först att kommentera

WWWackert…

Av , , Bli först att kommentera 9

Klarblå himmel, lagom kallt och härliga arrangemang är vad den här helgen bjuder på. Igårkväll var vi på Lilla och åt god Nitnoi mat och umgicks med vänner och bekanta. Blev en hel del lokalpolitiskt snack och många ryggdunkningar och så elprisdiskussioner.  Idag är det fisketävling där vi tror oss ska vinna en skoter och så ska vi se när My och de andra härligt uthålliga och mentalt starka  tjejerna kliver ner efter 48 timmar på en istolpe….

 

Bli först att kommentera

DET HÄNDER GREJER I BRYSSEL…

Av , , 1 kommentar 12

Det förhandlas just nu i Brysselkorridorerna om hur budget ska se ut och fördelas mellan Europas regioner. Det förhandlas och de länder som är i ekonomisk kris med höga statsskulder vill att EU prioriterar dem och ger dem större del av kakan. Jag tycker det är fel då den ekonomiska krisen naturligtvis slagit hårt . Medlemsländerna måste först  själva sanera sin ekonomi, effektivisera och fördela de nationella medlen på ett annan sätt INNAN man kommer och kräver medel från EU: Det är som vilken landsbygds kommun som helst, först effektivisera, omfördela och förnya –för att hamna i nivå med andra,  sen kan man be om hjälp.

Det jag pratar om är struktur- och sammanhållningsfonderna som omfattar drygt en tredjedel av EU:s budget, cirka 350 miljarder euro. Pengarna ska användas till att minska regionala skillnader och möjliggöra tillväxt. I Sverige så driver regeringen nu på att alla regioner i Sverige kan och ska vara tillväxtregioner och att man tar särskild hänsyn till behoven i de glest befolkade delarna av norra Europa, dvs att gleshetskriteriet ska vara kvar.
 
Men det är starka röster som höjs till förmån för de ekonomiskt krisande länderna som vill investera sig ur sin kris. Så vi får se hur förhandlingarna går. Jag följer med,  med spänd förväntan…
1 kommentar

Fira Sportlovet i Vilhelminas fjälldalar!

Av , , Bli först att kommentera 5
Nu har du som längtar till det vita, vackra Vilhelmina chansen att njuta av en vecka med full service. Du bor på hotell och har fri tillgång till spa, av Tage Näslund spårnestorn välpreparerade skidspår, en fräsch simhall och Granbergsbacken Vilhelminas bästa backe! Så välkommen hit på sportlov. En ort, två fjälldalar, massor av skidåkning! Eller varför inte hyra dig en skoter när du är här och njut av våra fantastiska välpreparerade skoterleder. Eller häng med Sune en dag så får du upp pulsen i våghalsiga äventyr. Eller så hör du av dig så visar jag mina bästa skidställen, skoterleds fikaplatser eller bästa kaffet i stan….
 

Vecka 7 – 11 . 2011 Sportlovspaket torsdag till söndag i Vilhelmina
kostar 1700Kr / pp . Barn 4år – 9 år: 1400Kr .

Kontakta Turistbyrån i Vilhelmina  så får du veta mera….

Bli först att kommentera

Infrastrukturen en regional tillväxtfaktor

Av , , Bli först att kommentera 7

Det finns ett antal frågor att hantera för att planera för transporter i framtiden. Vi i Södra lappland vill bygga en internationell flygplats för att skapa jobb och företag inom turismen. Problemet är där att vår flygplats är för liten för att ta ner stora plan från andra delar av världen. Flygplatserna  i landet ligger inte där de borde och har för låg kapacitet för internationell trafik. Det finns många problem inte bara för flyget i vårt land. Förra veckan åkte jag tåg och på vissa sträckor trodde jag att jag befann mig i något östland på 70 talet, så omoderna tåg vi har i vårt land. 

Både järnvägsnätet och tågen är i stort behov av uppdatering. Ett annat åroblem är att höga halter av partiklar gör att man idag inte kan bygga bostadsområdeni täta städer då partikelhalten är för hög.

Vi måste alltså planera transporterna på ett sätt som både skapar tillväxt och hållbarhet. Hur ska vi bygga tillväxt om man inte kan transportera varor eller om det inte går att ta sig till de attraktiva platserna i vårt land?. Europa behöver stärka sin konkurrenskraft och nu har EU äntligen tagit in transporter det som en del i sin tillväxtstrategi. Centerpartiet vill, när vi pratar transporter, ha ett användarperspektiv där olika trafikslag binds samman. Vi vill att transporterna ska vara klimatsmarta och hållbara och effektiva. Vi vill att vi får ut mer för pengarna så det gäller att hitta smarta innovativa lösningar som fungerar.

Vi utgår från att förbättrad infrastruktur skapar förutsättningar för tillväxt i hela landet.
 
Det planeras nu för 9 år framåt vilket är en för lång tidsperiod för många företag som ska igång nu inom gruv, turism och tjäsnter. Det gäller nu att få till ett nära samspel mellan kommuner, regioner, det offentliga och de privata för att skynda på utvecklingen för att Sverige ska bygga tillväxt som håller och hänga med i den globala konkurrensen. Det är kommunerna som har taktpinnen så det gäller att jobba hårt.
Bli först att kommentera

Ny länsindelning och nya regionkommuner 2015

Av , , Bli först att kommentera 4

Regionalisering handlar inte om strukturer utan det handlar om hur vi skapar tillväxt, vård, sysselsättning, infrastruktur och medborgardelaktighet, i de frågor som berör människors vardag, i en värld där vi rör oss över större regioner rent geografiskt. Samhällsorganisationen handlar om skelettet och så länge det fungerar så är det inget vi bryr oss om. Det är när det börjar på att krångla vi måste finna en ny organisering av samhällsstrukturen och idag börjar det krångla både utifrån ekonomi och demografi. Idag pratar vi både om ansvaret för det som idag ligger i landstingen och i länsstyrelsen. Målet är at skapa institutioner där det finns skattekraft och administration som är effektiv och som styrs av ett tydligt demokratiskt inflytande.

Men det finns inte någon enighet idag för ett stor Norrland. Inom Centerpartiet så går de olika länens företrädare åt olika håll och det finns viljor på alla nivåer från att klart gå emot till att klart vara för. Själv är jag för ett stor Norrland då jag ser på regionaliseringsprocessen i Europa och den europeiska politiken som grund även för våra regioners möjligheter att stå starka i framtiden i Sverige.  Jag vet inte hur det sedan ska organiseras, det måste få verka fram.
 
Jag tror att vi som tillhör Northern sparsel populated areas tillsammans blir starkare både ekonomiskt men främst tillväxtmässigt. Det federala systemet med bestämmande så nära människorna som berörs av besluten som möjligt är för mig det främsta och det är jag övertygad om att vi som har erfarenhet av stora avstånd reglera. Det gör att organiseringen måste vara tydligt demokratisk både utifrån territorier och ansvarsområden.
 
Regeringen tänker inte tala om för oss i norr hur vi ska organisera oss, det måste vi göra själva. Därför oroar det mig att vi inom Centerpartiet ser så olika på frågan. Jag skulle vilja att vi kunde resonera utan våra lokala hattar på, utan att vi i partiet tog på oss en stor, grön, vidsynt och vidbrättad hatt.
Bli först att kommentera

Lyssna på P1 om MIgrationsverkets märkliga tänk!

Av , , 4 kommentarer 4

Lyssna på P1 via webben där Pelle säger att invandrarna "lyser upp samhället" där Sofia blir glad och känner sig sedd av snälla människor som säger Hej! när hon träffar dem ute på samhället och Oderstål på ICA som säger att de har fått ett bredare utbud av varor….och så Migrationsverkets märkliga tänkesätt om stordriftens fördelar…

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=4336283#articleToolbar

 

4 kommentarer