Nerför eller uppför trappan?

Så här beskriver Glasl det första steget i konflikttrappan som han kallar för Ensidiga föreställningar

 
Den första fasen innehåller tre steg och här är parterna fokuserade på sakfrågan. Parterna argumenterar och agerar för sin sak, som de tycker är rätt och bra. Under utvecklingen blir de mer och mer ensidiga, lyssnar mindre och mindre på varandra och får en allt snävare syn på sakfrågan. Parterna vill fortfarande uppföra sig hyfsat väl. Då och då blir de dock frustrerade och besvikna, vilket kan upplevas av den andra som ilska. Den som lyssnar kan känna sig trängd eller tro att den andra är arg på honom/henne som person vilket lätt leder till en skärpning av samtalstonen.
Det första steget i trappan karaktäriseras av hårdnande ståndpunkter. Båda parterna söker starka och bra argument för sin åsikt. Positioner börjar byggas upp inriktningen är att övertyga medparten om ens egna argument. Under den här fasen har deltagarna ännu inte börjat fundera över hur de ska lägga upp taktiken vid nästa diskussion.”
 
Som jag ser det så kan vi lägga valfullmäktigemötet på detta steg. Hur ser ni andra som läser detta på det?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.