Genomlysning!

Av , , 1 kommentar 14

Under tisdagens au möte så föreslog Åke att kommunen ska göra en genomlysning av de upphandlingar som gjorts de senaste åren, anställningar av personal och arvodesutbetalningar. BRA!

Det ska naturligtvis inte behövas, utan systemen ska vara så transparanta så att det är öppet för alla att se att allt gått rätt till. Det ska inte vara möjligt för en politiker att få mer arvode än vad man har rätt till. Anställningar ska inte gå till släktingar och vänner utan till den som har mest kompetens, erfarenhet och fallenhet och upphandlingar ska vara knivskarpa för att inte gynna någon i ens närhet som politiker eller tjänsteman.

För lagen om offentlig upphandling finns det fem principer som ska följas.

Principen om icke-diskriminering
Principen om icke-diskriminering innebär att det är förbjudet att direkt eller indirekt diskriminera leverantörer främst på grund av nationalitet. Även om den upphandlande enheten inte förväntar sig några utländska anbud får den vid utformningen av förfrågningsunderlaget inte införa krav som enbart svenska företag känner till eller kan utföra. Den upphandlande enheten får vidare t.ex. inte ge ett lokalt företag företräde med anledning av dess geografiska läge.
 
Principen om likabehandling
Principen om likabehandling innebär att alla leverantörer ska behandlas lika och ges lika förutsättningar. Alla måste exempelvis få samma information och vid samma tillfälle.
 
Principen om transparens
Principen om transparens medför främst skyldigheten för den upphandlande enheten att skapa öppenhet, att lämna information om upphandlingen och det praktiska tillvägagångssättet vid denna. För att anbudsgivarna ska ges samma förutsättningar för anbudsgivning måste förfrågningsunderlaget vara klart och tydligt och innehålla samtliga krav på det som ska upphandlas.
 
Proportionalitetsprincipen
Med proportionalitetsprincipen avses att kraven på leverantören och kraven i kravspecifikationen måste ha ett naturligt samband med och stå i rimlig proportion till det som upphandlas. De krav som ställs ska vara både lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. Om det finns flera alternativ bör det alternativ väljas som är minst ingripande eller belastande.
 
Principen om ömsesidigt erkännande
Principen om ömsesidigt erkännande innebär att intyg och certifikat som har utfärdats av en medlemsstats behöriga myndigheter ska gälla också i övriga EU/EES-länder.
 
Länsstyrelsen ger just nu en utbildning som riktar sig till både kommuner och företag för att under dessa principer finna vägar att handla det man vill ha. Det kommer även en SOU Innovativ upphandling som ska hjälpa oss att kunna handla det vi vill ha utifrån både hållbarhet coh innovationsinnehåll. LOU är inte trist, tråkigt och obegripligt! LOU är Spännande !
1 kommentar

Vinterdäckstatust!

Av , , Bli först att kommentera 9

Körde idag över Stöttingfjället mellan Lycksele och Vilhelmina i full snöstorm, halkig, spårig och snorhal vägbana. Man får bita sig i tungan, andas djupt och släppa på pedalen en sådan här dag. en kinkig resa. Så ska ni ut på tur i länet se till att ni har bra däck!!!!

Men eländet idag var inte slut, när jag kom tillbaka till Vilhelmina hade bredbandet lagt ner…en trasig router! Inget blir som man planerar är väl dagens devis och nu många timmar senare än planerat har jag äntligen kunnat avsluta arbetsdagen…

 

Bli först att kommentera

Kompetenta kvinnor!

Av , , 1 kommentar 11

För många år sedan när jag var aktiv inom Emma Resurscentrum för kvinnor så jobbade vi med att lyfta fram och synliggöra kvinnor. För att visa de goda förebilder som fanns i vårt samhälle. Unga kvinnor skulle se att det fanns möjligheter att utvecklas inom det man brann för.

En grej som Länsstyrelsen då gjorde var att ta fram en lista på kompetenta kvinnor för styrelseuppdrag, för att det inte skulle gå att säga, " det finns inga kompetenta kvinnor".

Nu har detta återuppstått på nätet. Komeptenslistans idé bygger på att kompetenta kvinnor som önskar bli nominerade till en bolagsstyrelse i en kommunal, statlig eller privat bolagsstyrelse anmäler sitt intresse. Genom att synliggöra att kompetenta kvinnor är valbara och intresserade av att arbeta i en bolagsstyrelse ökar också möjligheten för valberedningar att hitta fler kompetenta kvinnor.

Du som har kompetens och som vill jobba i en styrelse, gå in och anmäl dig på www.kompetenslistan.se

Det vimlar ju av kompetenta kvinnor!!!!

1 kommentar

Gamla tankar och nya!

Av , , Bli först att kommentera 16

Har fått kommentarer från gamla bekanta som liksom jag har erfarenhet av regionalt samarbete och Eu politik, så kul! Fortsätt att kommentera och debattera den här viktiga frågan.

Det skulle behövas en tydligare och öppnare debatt i regionfrågan även på lokal nivå. Det handlar ju både om sjukvården och den högre utbildningen likväl som infrastruktur och kommunikationer…

Vi behöver bli fler för att vara starka.

Igår fick vi veta att Landstinget sparar in på landsbygden för att prioritera det täta. Ambulanserna försvinner först liksom vårdplatser. Det är högst tragiskt att S för en sån politik, dock inte oväntad. Det borde vara ett än starkare argument för S att efterfråga en större region med starkare skattekraft för landstingen.

Det är ju ett exempel på att den allt svagare ekonomin för sjukvården ger förödande konsekvenser för landsbygden. vi behöver bli fler! Och vi behöverven politik för hela länet!

 

Bli först att kommentera

Region Norrland! Är det en utopi?

Av , , 1 kommentar 15

Jag och mitt parti har Diskuterat hur vi vill att en region skulle se ut som skulle gagna oss som bor i Västerbotten. Vi har varit eniga om att ett storNorrland vore det bästa med Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland. Under de senaste månaderna har jag förstått att det finns viljor som förespråkar en region med enbart Västerbotten, ett förödande tänk enligt mig.
Vi har inte den bas som behövs för att klara av den välfärd som vi behöverr odh den kvalité inom både utbildning och sjukvård. Vi är helt enkelt för få som bor i länet för att skatta tillräckligt. Dessutom ökar andelen äldre, dvs allt färre av befolkningen som jobbar och skattar, och nya tider ställer nya krav.

Regionaliseringen är en möjlighet att bygga ett starkare Norrland, låt oss ta den möjligheten.

1 kommentar

Innovativ service för tillväxt…

Av , , 1 kommentar 7

 

Service är idag ett prioriterat område för att skapa hållbar tillväxt både nationellt, regionalt och lokalt i kommuner och byar.

Service är en förutsättning för att människor ska kunna bo, verka och vilja besöka landsbygden!

Service är en förutsättning för tillväxt och tillväxt är en förutsättning för service!

Jag har jobbat med Modellutveckling för hålbara servicelösningar på landsbygden i Västerbotten som är ett arbete som drivs av Region Västerbotten i nära samarbete med Länsstyrelsen i Västerbotten,14 av länets 15 kommuner, Länsbygderådet, ICA och Tillväxtverket.

Nu ska vi hålla en konferens som avslutar arbetet som gett avtryck för fortsatt utveckling av service på landsbygd.Där presenterar vi servicelösningarna för landsbygden som skapar både tillväxt, attraktion och medskaparanda.

Alla som är intresserade av eller beroende av landsbygdsfrågor hoppas jag kan komma..

Mer info på www.hallbarservice.se

 

1 kommentar

Jette eller Helle?

Av , , 1 kommentar 12

Häromdagen pratade jag med en av mina vänner om hur det socialdemokratiska partiet hade kunnat se ut om de hade valt Jette Guteland eller Helle Klein eller någon av de andra mycket duktiga kvinnorna som de har i partiet. Kvinnor som vi upplever har en mer demokratisk och öppnare inställning till politiken än den partiledare de nu har.

Vi funderade vad det är som gör skillnaden i hur partier väljer sina ledare och kom fram till att det måste vara där övertaget innehas av personer som blickar bakåt, där andra värderingar rådde och där makten var fullkomlig.

Problemet är när gårdagen vinner över framtiden?! De som håller hårt i gårdagen har svårt att ge framtiden en chans.

1 kommentar

”Vad är problemet?”

Av , , 1 kommentar 19

Lyssna på inslaget i tv igår och ta er en funderare.

S för den politik de gick till val på, de gör det de lovar och de bestämmer vem som ska företräde oppositionen! I inslaget sägs öppet att de inte accepterar de val som medborgarna gjort i demokratiska val.
Det finns ingen som helst vilja att gå oppositionen till mötes, ”Vi har sagt vad som gäller!” …Så nu vet vi det!
Jag blir bekymrad och uppgiven inför denna bländande ovilja och oförmåga att se möjligheterna i att ta omtag. Den sista frågan som ställs är ”Vad är problemet?”

Ja, vad är problemet???

 

1 kommentar

Tolka bör man annars ….

Av , , 1 kommentar 23

Fick ett samtal från en tidning som berättade om en blogg som Åke Nillsson skrivit där han refererade till en av mina bloggar.  Den tolkning som Åke gör resulterade i att S nu ska genomlysa alla upphandlingar som kommunen gjort för att visa att inget fuffens på gått.

Det var väl bra, vi borde alltid vara så öppna i hur våra skattepengar nyttjas så att det alltid vore genomlyst, öppet och tydligt. Det ska ju inte vara möjligt att sko sig som politiker eller gagna närstående och det borde ju vara självklart för alla. Även för de som är partiledare!!!

Det jag skrev tidigare i veckan handlade om en relektion om hur det ser ut och har sett ut då det gäller politiken. Jag funderade själv över den dator som jag har som kommunen betalat, är det rätt? Ska jag ha en sån? eller är det att sko sig? 

Bloggen skrevs när Juholts hantering av våra skattepengar började och jag reflekterade då över hur det ser ut i stort. Jag skrev " Frågan är vad mer som görs som vi inte får reda på och hur ser det ut på den lokala nivån? Kanhända finns det även på den lokala nivån politiker som ser till att tänja ut den egna plånboken eller sina släktingars med dina och mina pengar…."

Nu vet vi ju att det var mer än ett fel Juholt gjort av girighet.  Idag har tex. en centerpartist trätt fram och säkert kommer fler att träda fram och erkänna brister.

Så frågan kvarstår kanske än mer, hur mycket mer finns som inte kommer fram?? Finns det fler politiker som tänjer ut sin egen eller släktingars plånböcker med dina och mina pengar? Både lokalt, regionalt och nationellt?

1 kommentar

Åtta kommuner lär sig av andra…

Av , , 1 kommentar 9

Vi börjar dag två på 8 kommunerna inspirations och samarbetsresa med ett besök på en kombiterminal i Vaggeryd. Jag antecknar och lägger ut dessa här nedan, läs och hör gärna av dig om du undrar över något.

Kombiterminalen i Vaggeryd är en terminal som byggts upp kring en företagares ide där kommunen bygt terminaler som nu arrenderas av företag. De har ett gott läge med järnväg och europaväg och har planer på än större terminal och än fler företag involverade. 
De som de vill sända med oss är att det måste gå fulla tåg. Tomma tåg kostar pengar och tågen måste vara fyllda båda vägarna likväl som bilarna. Samordning av transporter är ett måste för det hållbara samhället. Lägg terminalerna där de bäst passar in och där de kan bära en ekonomi.
Samverkan och näringslivsbolag i Vaggeryd!.
Sen besökte vi Vaggeryds kommun som berättade om hur de jobbat i näringslivet i ett gemensamt bolag. De säger att kommunen måste vare ett föredöme för att lägga ribban för vad som gäller i samhället. Jämställdhet, hållbarhet och att man försöker nå samförstånd. ”Kommunens bästa måste gå först, sen kommer partipolitiken!”
Alla företagare ska behandlas lika oavsett om de har en anställd eller 1000 anställda!
De har ett näringslivsbolag där näringslivet har majoritet där fokus ligger på kompetensfrågor. De jobbar tillsammans med grannkommunerna som ligger i fyra olika län, det ger utmaningar då de olika Länsstyrelserna har olika tolkningar och olika regelverk . De jobbar därför även med regelförenklingar.
Attraktivitet är viktigt dä näringslivet kräver att vi är en attraktiv kommun med god kvalitet. Företagen är det viktigaste i kommunen, ta vara och värdera alla företag och företagare. Lite byråkrati och korta beslutsvägar. Vid besök för eventuella etableringar tar vi alltid med oss företagare som gan garantera att vi är en bra kommun för företag.
Attraktiviteten skapas av: landsbygden är tillgänglig, kommunikationer, strövområden, kanoting, hästar, föreningsliv, kultur, varje by aktiva parter och kollektivtrafik.
Kommunen och företagen tar tillsammans fram en marknadsföringsplan som båda sedan använder.
För att skapa tillväxt måste man planera ångsiktigt och hålla nere kostnader för drift av kommunala verksamheter. Vi gör omvärldsanalyser och vi ser samarbete som de viktigaste där vi jobbar väldigt praktiskt tillsamman med grannkommunerna. Vi delar nämnder, tjänster och kompetenser.
För att utveckla skolan så satsar vi på de små barnen där varje lärare analyserar vad som gett resultat och vad de missat. För att bli bättre och ge bättre kvalitet i skolan.
De köper mycket tjänster och entreprenader. Entreprenörsandan driver kommunen!
För att få folk att orka/kunna lyfta blicken måste vi ta in omvärlden, få intryck, se över gränser och förstå att man är en del i ett sammanhang beroende av andra.
För att få bättre ranking måste man GÖRA inte bara prata. Har en gemensam plan för utveckling med fokus på kompetens, lära av andra, hjälpas åt, entreprenörskap, utbildningar, entreprenörskap i skolan….
Samverkan kräver att man samtal långt innan man ska samverka, arbetsmetoden är nätverk som får mandat att agera och jobba med en fråga. Arbetet måste ske i vardagen.
 
Markaryds kommun har 9600 invånare, de samverkar och de har ett näringslivsbolag!
Markaryd har genom historien varit fattigt och krishärjat.
Näringsklimatet är det som skapar överskott som politiker kan fördela i välfärden, har vi inte ett starkt näringsliv så har vi inte heller bas för att leverera välfärd. 43 % av de som jobbar, finns i verkstadsindustrin i Markaryds kommun. Över 67 % av alla fritidshus ägs av Europeer. Många av dessa väljer att flytta in till sina fritidshus och tar med sig sina företag eller väljer att pendla till jobb i Danmark. De efterfrågar, skog, sjö och tystnad.
Samverkan med andra kommuner är väsentlig och lägger grund för att klara av att leverera välfärd och service. NIBE har över tusen anställda och har fler anställda än kommunen.
Sverige har tre sortens kommuner; de som växer oavsett om de anstränger sig eller inte, de som anstränger sig hur mycket som helst utan att de växer och de som måste välja vilken av de andra två grupperna man vill tillhöra.
Näringslivsrankningen är en av de värderingar de använder för att bli bättre. De tar den på allvar och jobbar för att få med näringslivet om hur man kan få kommunen mer attraktiv. Kommunen fick oerhört mycket kritik men et kom även fram idéer för hur man kan jobba för attraktiviteten. Synas mer, lättare att nå, lättare att få en kontaktperson, skolan, fritiden och kulturen… Sen tog man i föreningslivet under en kväll och även då kom det en mängd idéer fram. 
De som skapar samarbete är inte att man pratar en massa utan att man verkligen gör något tillsammans!
Vad uträttar jag bakom ett skrivbord och en dator? Som kommunalråd måste jag vara ute i verkligheten, möta människor och finnas med i sammanhang när företag eller föreningar träffas. Jag måste vara med och jobba. Vi har infört tjänstegarantier och är alltid tillgängliga för medborgarna.
De jobbar med attraktivitetsfrågor som boenden, miljö, skola, kommunikationer och marknadsföring för att skapa attraktivitet så människor vill bo och verka i kommunen. Skolan är viktig då människor vill att deras barn ska få den bästa utbildningen. Lärarna är viktiga att de är med och träffar företag och förstår kopplingen mellan det de lär ut och företagens behov och villkor. Ge eleverna en bra och rättvis bild av framtidens möjligheter i kommunen.
Politikerna sitter inte i näringsbolaget utan det är en tjänsteman. Detta för att det inte ska li kopplat till vilken majoritet som har makten. Men kommunalråden är ofta med på mötena.
Att få möta människor är det viktigaste för en politiker. Att prata med alla, ta i hand, lyssna och prata med medborgarna. Man mäts med näringslivets ögon, inte vad man säger utan vad man gör.
Konsulter kostar, och det är inte det som säljer vår kommun. Berättelsen om vår kommun av oss själva säljer mer. Vi berättar på olika arenor om vår kommun. Den bästa marknadsföringen är att vi själva berättar om oss.
Lärare besöker företag, direkta kontakter mellan skola och företag, årskurs 8 besöker företag, skolresultat följs upp.
Likabehandlingsprincipen mot företag är oerhört viktig, tilliten till den politiska ledningen är viktig och måste vårdas. Vi håller rollerna mycket tydligt. Inga företag har förtur eller får bättre behandling än andra företag. Kommunalråden är alltid med på företagarfrukostar.
De har gjort om sina upphandlingar och handlar på ett annat sätt idag som gör att lokala företag vinner upphandlingar.
Politiker är inte tjänstemän, politiker företräder medborgarna och ska inte kunna detaljerna, det ska tjänstemännen göra.
De har infört LOV för att ge kvinnor möjlighet att starta företag inom de branscher som de jobbar inom. Det är märkligt att som politiker inte tillåta detta dåd et är att sätta upp hinder och spärrar för kvinnor att starta företag.
De lägger upp varje är en buffert då budget är så svårt då det är så långa förhållningstider. Det kan skilja på upp till 7 miljoner som man inte vet om när man lägger budget. De har medel i budget som kommunfullmäktige har som buffert. Grunden lades när de sålde ut allmännyttan och sålde alla hyreshus och elbolaget.
 
1 kommentar