Hallelujamoment

Av , , 1 kommentar 13

Ikväll har jag varit i Olofsfors på möte med nNordmalingsbor, ett bra möte med kraftfulla, kreativa människor från byar, företag och från kommunen. Jag åkte Botnabanan dit, min premiärtur och så positiv den blev.
Snyggt, enkelt, bekvämt och snabbt. Tänk den dagen vi har möjlighet att åka tåg till och från fler platser i vårt län.
För en inlandsbo är det en befrielse att slippa köra bil efter hala, mörka vägar om kvällarna. Så jag rekommenderar varmt tåget till alla som kan!

1 kommentar

Nya tider, nya uppdrag!

Av , , 2 kommentarer 13

Idag har det offentliggjorts att Centerpartiet fortsätter sin satsning på en  decentraliserad Riksorganisation.

Det betyder att de anställs människor runt om i landet som ska jobba med utveckling av både verksamhet och politik. 

Jag kommer att vara en del i detta arbete framåt för att fönya och utveckla. Min roll blir som  Organisationsutvecklare med politisk inriktning och jag börjar den 1 mars 2012. Så jag kommer att ha fantastiska möjligheter att forma en framtida politik för ett parti som är med i ett gäng som leder landet.

Naturligtvis kommer min bakgrund, mina kompetenser och erfarenheter att formera det jag driver på. Jag behöver även er hjälp! Alla ni som vill påveka framtiden, hör av er, jag behöver era inspel och ideer. 

Det känns fantastiskt kul att få anta den här utmaningen!

2 kommentarer

Regionernas Europa kräver även av oss!

Av , , 1 kommentar 5

Kommun- och landstingspolitiker runt om i Sverige vill fortsätta vara bypolitiker som ser sig som offer för statens godtycke, istället för att ta initiativ till slagkraftiga regioner. Regionfrågan har gjort en olycklig halt, som försvårar möjligheterna att långsiktigt finansiera viktiga välfärdstjänster. Det här har vi resonerat om i mitt arti och vi är ense om problematiken som finns där den egna sfären och maktstrukturen hindrar utvecklingen.

Regionfrågan har gått trögt i Sverige i många år. Undantaget är Västra Götaland och Skåne som kunnat verka som fullvärdiga regioner ett antal år och som även permanentat verksamheten sedan förra året. Detta har även skett i Halland och på Gotland.  i vårt län har vi varit fega och avvaktat allt för länge, nu verkar vi dock ha insett men trots det inte enats.

När Mats Sjöstrand tillträdde som utredare för den framtida statliga förvaltningen trodde många att landets kommun- och landstingspolitiker skulle passa på att föreslå reformer för färre och mer slagkraftiga regioner. Men rörelsen i en sådan riktning har varit långsam. Det mest konkreta som hänt är att Västra Götalandsregionen har sagt nej till Värmland att ingå i en kraftfull västsvensk region. Därmed lämnar man Värmland utanför på ett arrogant sätt. Örebro har funnit samarbetspartners i Sörmland och Västmanland, medan Uppsala hänger i luften trots önskemål från delar av Västmanland att få ingå i samma region som dem. Dalarna och Gävleborg har hamnat vid sidan av debatten och Östergötland prövar olika konstellationer utan att få positivt gensvar. Jönköping står lite vid sidan av och behåller eventuellt nuvarande gränser. Stockholm är inte alls med i leken och ser tyvärr inga fördelar med regioner.

Ljuset i mörkret står Skåne, Kalmar, Kronoberg och Blekinge för. De har tagit ett första steg för att bilda en kraftfull region i södra Sverige, men även här finns krafter som stretar emot. Om Södra Sverige går samman i en stark region av detta slag kan det medverka till att påskynda regionaliseringen i övriga Sverige. Det är en paradox att de mest sydliga delarna av Sverige som har närmast till kontinenten och som också har minst problem med avfolkning ligger längst fram i planerna i regionfrågan.  

I norra Sverige finns å ena sidan en akut situation med minskande befolkningstal och svårigheter att finansiera välfärden och å andra sidan svårigheter att få fram en regionbildning där avstånden inte uppfattas som alltför stora. Det är lovvärt att små framsteg nu görs i Norrland, trots tveksamhet i Jämtland. Den mest varaktiga lösningen för Norrland är att alla fyra länen bildar en region. Detta har vi i centerpartiet i länet varit tydliga med ända sen processen startade.

Alla de problem som eventuellt finns med ökade inslag av regionbildning i Sverige måste vägas mot möjligheten att långsiktigt finansiera välfärden. Om Sverige inte klarar av att bilda regioner kommer vi att tappa i konkurrenskraft och skattekraft. Inte enbart nationellt utan i stark konkurrens globalt men främst inom Europa. Regionernas Europa kräver även av oss att vi är progressiva och vågar ta för oss, tillsammans. Top of Europé är ett starkt argument för både tillväxt och utveckling av Europa som enhet.

Idag dominerar bypolitiskt tänkande i kommuner och landsting medan alltför få aktörer kliver fram och föreslår en regionreform. En regionreform skulle vara ett viktigt svar på många av de utmaningar som kommuner och landsting står inför. Det skulle möjliggöra mer av regionalt managementtänkande som ökar möjligheterna till samverkan mellan näringslivet och offentlig sektor, vilket i sin tur kan öka tillväxten, förbättra skattekraften och därmed bättre klara av uppgiften att finansiera vård, omsorg och skola. Ett sådant regionalt ledarskap försvåras idag av röran med regioner, kommunala samverkansorgan och länsstyrelser.

Näringslivet skriker efter support för att bättre klara kompetensförsörjningen i framtiden. Ett sådant stöd till en bättre fungerande arbetsmarknad kräver ett regionalt ledarskap som överensstämmer med hur arbetsmarknadsregionerna ser ut.

Det efterfrågas alltmer ett mandat på regional nivå som har till uppgift att öka skattekraften, förbättra konkurrenskraften och långsiktigt ta tillvara möjligheter till regional specialisering. Också från EU-nivån finns en sådan efterfrågan. Arbetet med EU2020 bygger på mer inslag av smart specialisering för att stärka Europas samlade konkurrenskraft.

Alternativet till regionbildning är att staten genom traditionell regionalpolitik och allt mer komplicerade skatteutjämningssystem försöker lösa utmaningarna i offentlig sektor, vilket riskerar att skapa ny byråkrati utan konkreta resultat. Alternativet till regionbildning är också ökade inslag av en starkare stat, t ex genom att staten bestämmer sig för att minska antalet universitetssjukhus, istället för att insikten om ökat befolkningsunderlag vid respektive universitetssjukhus växer fram underifrån.  

Att bilda regioner handlar om att skapa förutsättningar för ökad skattekraft och därmed ökade regionala mandat att leda samhällsutvecklingen och stärka konkurrenskraften istället för ökat bidragsberoende.  Ett fåtal starka regioner med folkvalda fullmäktigeförsamlingar och egen beskattningsrätt är den bästa lösningen, både ur demokratisk synvinkel och utifrån möjligheterna att finansiera viktiga välfärdstjänster.  Vi har inte råd att förlora tempo och Vsterbottens utmaningar är enorma där vi behöver en stark och stor region.

1 kommentar

Lucia!

Av , , Bli först att kommentera 5

Idag har Natali och hennes klass på Stranskolan lussat i kommunhuset, hos Polisen ,Arbetsförmedlingen och på företag. Hon var lite nervös men jag kände samtidigt att det har förändrats en del sedan jag själv var med i luciatåg. Hon hade inte valts till lucia utan hon valde att vara lucia. Liksom en av mina andra döttrar som valde att vara stjärngosse från årskurs två och sedan genom hela skoltiden, de valde själv.

Det är skillnad på nu och då. Jag var aldrig lucia då jag var mörkhårig och Lucia skulle vara blond på min tid, idag är Sveriges lucia mörk.

När jag gick i skolan var det en omröstning i skolan där alla elever skulle rösta på vem som skulle vara lucia. Man valdes eller valdes bort redan i mellanstadiet. Detta återkom i högstadiet.

Tack och lov är det inte längre dessa skönhets omröstningar i våra skolor, så en bit har vi i vart fall tagit oss om än väldigt mycket återstår då det gäller genusfrågor.

Bli först att kommentera

Köptrohet!

Av , , Bli först att kommentera 12

Nu är det julrusch igen i vårt land och som vanligt påminns vi om att vi ska handla lokalt i annonser från kommuner. När jag själv var politiker kände jag en falskhet då jag samtidigt som medborgarna uppmanas att vara köptrogna, visste att kommunen absolut inte var köptrogen lokalt. Alla upphandlingar gjordes i stora samarbeten som gjorde att det var företag nationellt som var de som levererade till kommunen, allt från ägg, korv till datorer, blöjor, pennor och papper…etc.

Nu jobbar Region Västerbotten tillsammans med Länsstyrelsen för att finna andra sätt att upphandla utifrån innovativ upphandling så att man kan öka möligheterna för lokala företag att leverera till kommunerna. 8 kommuner i inlandet har gått samman för att jobba mer "klokt" med upphandlingar och det är väldigt bra.

Jag försöker verkligen vara lokalpatriot och handlar mina klappar hemma. Det finns ju det mesta man behöver. Kläder till döttrarna shoppar jag på Back Rinse, andra kläder till familjen på Sportringen och Klädiz. Skönhet kan man nu handla på en nyöppnad affär som säljer lokala produkter som hudcremer och annat. Maten köper vi hos våra gårdsbutiker. Skidor och annat sport finns på Ski-shop och pynt och pyssel på Blommona, Lilla blomster och hårvård hos frissorna. Köksgrejer på Svenssons eller Petterssons. Det finns verkligen allt!

Ikväll är det tex Glöggprovning på Lilla Hotellet dit du är välkommen om du vill både prata politik och smaka glögg. Det är Helens Gårdsbutik som kommer att hålla i provsmakningen som Centrpartiet arrangerar. Själv är jag dock i Borgafjäll ikväll tillsammans med Dorotea kommun för att prata om hur de ska utveckla den lokala service som en förutsätning för destinationsutvecklingen. Rätt var det är så bjuder kommunalrådet Greger på en egen glöggprovning där ikväll??

 

Bli först att kommentera

Nobelfest i storm…

Av , , Bli först att kommentera 9

Tänk så underbart att alla Nobelgästerna som kommer till Sverige får uppleva en riktig vargavinter, med snökaos och allt. De kommer att missat vårt land som exotiskt och fantstiskt. Själv ahr stormandet idag fått konsekvenser för jobbandet då jag fått jobba i intervaller mellan det att strömmen har försvunnit och kommit tillbaka igen.

Läser med förskräckelse om den baby i vår kommun som fått skador som föräldrarna misstänks för. En sån tragisk händelse och så förfärligt svårt för den familj som det berör. Det ger en sån svår känsla så man kan inte ens tänka tankarna klart.

Under min tid som ordförande i en Socialnämnd hade vi flera fall av omhändertaganden av barn, och jag känner med dem som idag ute i vårt land måste ta svåra beslut där fokus ligger på att barnens bästa går först. Det är oerhört svårt att ta dessa beslut och man är som beslutsfattare både ångestfylld och orolig. Man måste ju göra rätt, det får aldrig bli fel.

Vi har ett tryggt system i vårt land där det offentliga går in när det krävs. Ett viktigt system som vi ska vara både stolta över och värna. Människor kommer alltid att vara  det viktigaste som finns i vårt samhälle.

Bli först att kommentera

Apokalyps svårt för en Svensk!

Av , , Bli först att kommentera 9

Vi i Sverige har kanske svårt att förstå den franska presidenten som varnar för att Europa ska rasa samman. Detta om inte ländernas ledare inom EU beslutar om ekonomiska åtaganden av hårdare kaliber. Detta scenario är det inte bara den franska statsmannen som predikar, även tankesmedjor i Europa för fram liknande prognoser.

Vi som lever i det ekonomiskt bäst skötta landet i Europa Förstår kanske inte hotet som vilar över vår världsdel. Men vi är, trots att vi inte har Euro, en del av Europa!

Bli först att kommentera

Tomtens fostrande uppgift?

Av , , Bli först att kommentera 5

Ser idag på www.nastansjo.se och dagens advenskalenderlucka hur tomten lever farligt. Klättrandes högt över strömmande vatten på ett livsfarligt sätt. Hur ska detta gå månne? Och ska inte tomten fostra barn att vara försiktiga och undvika faror? Eller är det en Ronja som bor i den här tomten? Ronja saju att man måste uppleva lite faror så att man vet hur man ska akta sig för dem.

I tv kalender så är det tjuvar och banditer och på radion får vi oss en dos politisk fostran att inte konsumera. Ja hur ska detta sluta? 😉

Bli först att kommentera

Genuint sårbara kommuner

Av , , Bli först att kommentera 9

Tillväxtverket har granskat alla kommuner i Sverige utifrån frågan, hur sårbara är kommunen? I en del kommuner svarar ett enda företag för en stor del av jobben. Det gör dem sårbara om något händer det företaget, Se Dorotea och Polarvagnen tex. Det är inte bara jobben som hotas utan på sikt påverkar det även kommunens plånbok. 

Vilka av Sveriges kommuner är då sårbara och var i landet finns de? Det kan du läsa om i rapporten som finns att ladda ner från Tillväxtverkets hemsida och den heter Genuint sårbara kommuner.

Frågan som man då ställer sig när man ser att kommunerna i vår region tillhör de genuint sårbara är;  Vad kan man då göra? 

Svaret på det är även det med i rapporten och handlar om att få fler att vilja starta företag, stäkra företagandet, näringslivet och det lokala företagsklimatet. Rapporten säger även att de åtgärder som genomförts för att öka arbetsutbudet som jobbskatteavdrag, valfrihetssystem och förbättrade trygghetssystem för företagare har gjort det än viktigare för kommuner att stärka näringslivet och företagsklimatet. Detta för att se till att det skapas jobb så att människor kan bo kvar och kommunerna kan finansiera välfärden.

Man måste enligt rapporten öka kontaktytorna mellan företag, politik och tjänstemän och man måste öppna upp den offentliga sektorn för fler företag.

Rapporten säger också att LOU måste nyttjas annorlunda för att kommunerna ska vara mer köptrogna till de lokala företagen. IT ocvh infrastruktur lyfts även det fram som väsentligt utifrån att globaliseringen ökar och företag och människor rör sig globalt.

Slutklämmen är kanske inte så kul; att vi kan förvänta oss att många kommunern kommer att braka ihop, dvs kommuner som inte lyckats ställa om!!

Bli först att kommentera

Umnäs och valfriheten

Av , , 1 kommentar 9

Igårkväll var jag i byn Umnäs tillsMmans med politik och tjänstemän från Storumans kommun och företagare från bygden omkring som Jessica som driver Lanthandeln. En fantastiskt bra kväll där vi resonerade om hållbarhet och valfrihet i bygden och hur man tillsammans ska se till att servicen finns kvar och utvecklas.

Samma dag var min dotters skola på besök i Storuman gör att titta på gymnasieskolan. Jag följde med och tittade på vad de erbjöd. Fick veta att de upphandlat elevhemstjänster så att de som vill bo i Storuman kommer att få bo intill hotellet och äta frukost och middag på hotellet. Fick även se hur de samverkar och har nära samarbeten med både näringslivet och universiteten.

Fick även under gårdagkvällen höra om en undersökning från Tillväxtverket som heter sårbara kommuner. Där finns en lista på vad en kommun måste göra för att inte vara så sårbara och där lyfts vikten av samarbete mellan kommun och näringsliv fram ön en gång. Jag ska leta fram den idag på tillväxt rekets hemsida, verkar spännande.

Det var så otroligt magiskt och vackert när jag körde hem inatt, månsken och vintervitt. Äntligen vinter!

1 kommentar