Olle säger som det är!

Idag skriver min kompis Olle Edblom om de osanningar som S för fram bara för att försvara en politik som gått snett. Är det inte ambulanser så är det polishundar de prompt ska centralisera till Umeå.

Olle skriver: Osanningar framförs av Vänsterns partiledare Jonas Sjöstedt och fd landstingsrådet Maria Grip. Det kan man läsa  i dagens Folkblad. De påstår att besparingarna i inlandet beror på minskade statsbidrag och att vi har infört ett vårdval för patienterna där de själva får välja sin hälsocentral. Nog borde man förvänta sig av en partiledare i vänstern och gruppledare i landstingat att de borde kunna hålla sig till sanningar. Inte bara skylla på andra.

Inte heller har statsbidragen minskat. Alliansregeringen tillförde 2011 5 miljarder varav landstingen fick 1,5 miljarder. Dessutom har vi fått riktade statsbidrag för finanskrisen, för vårdgarantin, för psykiatrinn och äldrevården. Men vill man skylla på någon annan så skyller man gärna och ofta på regering,riksdag istället för att ta ansvar för sin egen politik. En politik som faktiskt under många år har haft inriktningen på besparingar i vården istället för besparingar på områden som tex kukltur, regional utvecklig, projekt, administration och lokaler.

Olle har så rätt och det är märkligt så lätt det är för s och v att få fram osanningar som de tror medborgarna ska svälja!

En kommentar

 1. Tommy Streling

  Maria,
  i budgetplanen för VLL över 2011-2013 (resultatbudget 2011 och plan 2012-2013) redovisas följande prognoser avseende statsbidrag:
  SUMMA statsbidrag i mkr
  Budget 2010: 1691
  Budget 2011: 1714 (utveckling statsbidrag 1,3%)
  Plan 2012: 1669 (- 2,7%)
  Plan 2013: 1646 (-1,4%)

  En del förändringar skedde (som du gärna får kommentera orsakerna till) vilket ändrade läget och prognoserna, i resultatbudget 2012 och plan 2013-2015:
  SUMMA statsbidrag i mkr
  Budget2011: 1735 (justerat värde)
  Plan 2012: 1738 (utveckling statsbidrag + 0,2%)
  Plan 2013: 1741 ( + 0,2%)
  Plan 2014: 1747 ( + 0,3 %).
  Plan 2015: 1753 ( + 0,3%)

  Krasst kan vi inte räkna med frysta löner utan en löneökningsnivå med schablonuppräkning 2%, förvisso ökar då skatteintäkterna, men realvärdet på statsbidrag minskar över tid. Att statsbidragen på pappret inte minskar är en realvärdestolkning, men för VLL innebär det i realiteten ytterligare besparingar.

  I ovanstående resultatbudget/resultatprognos VLL 2012-2015 har ingen hänsyn tagits den nationella översynen av kommunal utjämningen. Utjämningskommittén har i betänkandet ”Likvärdiga förutsättningar” redovisat sina förslag. Föreslagna förändringar får stora negativa effekter för Västerbottens läns landsting och innebär minskade utjämningsbidrag med ca 320 miljoner kronor.

  Enligt förslaget ska förändringarna genomföras successivt från och med 2013. För Västerbottens läns landsting skulle det innebära minskade statsbidrag med:
  65 miljoner kronor år 2013,
  130 miljoner 2014,
  194 miljoner 2015,
  259 miljoner 2016
  320 miljoner 2017

  Dra bort 320 miljoner från 1753 mkr (plan 2015) och det ger en minskning av statsbidragen om 18%.
  Sett till total budget om 7014 mkr (plan 2015) en minskning om 4,56%.

  Nu är det upp till riksdagen att klubba och verkställa domen för Västerbottens län, om man inte justerar något i förslagen i SOU 2011:39.

  I mina ögon ser det ut som minskning av statsbidragen, men korrigera gärna mina fel.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.