Kommuerna ligger pyrt till….

I veckan som gick presenteras Svenskt Näringslivs ranking av hur företagsklimatet ser ut i våra svenska kommuner. I den rapporten sticker några kommuner ut som både raketer och nytänkare. När jag tittar på rankingen för länet så konstaterar hon att det krävs nya tag för att få till ett bättre klimat. .

Många av länets kommuner ligger i det sämsta skiktet och lägst i rankingen, de är alltså de sämsta av landet 290 kommuner i Sverige på företagarklimat. Kommuner med ett dåligt företagsklimat får problem med ökad arbetslöshet och utflyttning vilket betyder allt mindre pengar till välfärden.
Den politik som ligger bakom dessa usla placeringar i rankingen måste åtgärdas och arbetet måste handla om att skapa ett företagsklimat som skapar tillväxt. Kommunerna har ett stort ansvar då det gäller att skapa bra villkor för företagande, kommunernas uppgift att vara en serviceinstans för företag och medborgare måste utvecklas och förbättras. Företagen är de som står bakom den ekonomiska grunden för vårt välfärdsamhälle och det får vi aldrig glömma bort. Det är fler och växande företag skapar förbättrad välfärd. Goda förutsättningar för företagande är avgörande för en kommuns långsiktiga välstånd och utveckling. Där företagsklimatet är gott finns gynnsamma förutsättningar för företagande och därmed bättre möjlighet för nya arbetstillfällen, tillväxt och tryggad välfärd.
Centerpartiet kommer att fortsätta driva på politiken för landsbygden och de möjligheter som finns inom både industri, turism och energi. Vi ska jobba för förbättrad infrastruktur och förbättrad vård på landsbygd. Vi kan inte acceptera det här usla läget i vårt län..

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.