Repairing communities

Av , , Bli först att kommentera 4

I England är husen skräp, system ineffektiva och elektricitet fungerar uselt. De ligger illa till och måste förnya och effektivisera. De har därför tittat på hur man kan stärka småskaligheten för att stärka upp och bygga upp. Danmark har varit ett föregångsland för hur de nu vill jobba då de skapat många småskaliga energilösningar.

När jag var med och träffade en tankesmedja som jobbr med energi i London så får vi veta att de nu startar nu upp en ”Green investment bank ” i England, för att kunna investera i småskaliga hållbara energilösningar. Det investeras för lite i de generella systemen för att skapa hållbara energilösningar så man hoppas nu på den gröna investeringsbanken, att det skapas hållbara innovativa lösningar.

I Sverige ligger vi bättre till där vi har energideklarationer, har gett stöd till att investera i snåla energikällor och investerar i hållbar energiproduktion. Det är de nyfikna på och vill veta mera om och vi berättar och känner mig riktigt stolt som svensk.
Bli först att kommentera

Landstinget måste göra om, bara de nu istället gör rätt!

Av , , Bli först att kommentera 20

Igår fick vi veta att Socialstyrelsen gett S och Mp i Landstinget bakläxa då de inte undersökt vilka konsekvenser det skulle få om de lade ner akkutplatser och sålde bort ambulanserna.

Jag ahr varit i Dorotea ett antal gånger tillsammans med olika människor från Centerpartiet och försökt förstå vilka konsekvenser nedläggningen ger. Vi har även i Landstinget jobbat för att få socialdemokraterna och miljöpartiet att förstå konsekvensen av nedrustningen av landsbygden som de driver på.

Det som gör mig mest förtvivlad är den syn som företrädare för S för fram, att en folkomröstning om vården på landsbygden bara är trams och att de som bor på landsbygd ska rätta sig efter vad kommunalrådet i Umeå tycker. Att Kulturhuvudstadsåret betyder mer än att det finns ambulanser i inlandet är för mig ett människoovärdigt argument.

Vi som bor och verkar på landsbygden måste känna trygghet och att det finns en närhet till akutsjukvård. Det är ju helt avgörande för att människor ska vilja och kunna bo och verka på landsbygden. Den landsbygdspolitik som S och MP driver i länet och även i Norrbotten ger mig kalla kårar på ryggen. Det är i dessa två län som  den svenska tillväxtten och de svenska exportvärderna skapas. Dessa två län ger mer till landet i övrigt men de som bor här ska förnekas den rätt som alla andra landsändar tar för naturlig.  i inlandet.

Idag börjar landstingsfullmäktige och då kommer C att jobba för att S och Mp ska backa om indragning av ambulans i Åsele och indragning av akutplatserna på landsbygden. De borde lyssna till Socialstyrelsen och utreda konsekvenserna, det är väl det minsta man kan begära?

 

Bli först att kommentera

Europas kris är vår!

Av , , Bli först att kommentera 5

Har träffat en think tank, Center of European reform, och pratat om det som händer i Europa, den europeiska ekonomiska krisen.

Det kommer att påverka oss i Sverige oavsett hur vi gör då vi är så beroende av export till Europa. Den bygger vår välfärd. Vidiskuterat hur vi kan förbereda och förändra vår politik utifrån den europeiska krisen.

Länder som är väldigt olika, där människor har olika villkor i jobb och olika pensionsvillkor så blir det svårt att hålla samman i en stark ekonomisk union, olikheterna splittrar. Det vi får höra är att det finns två vägar, den ena är att fortsätta som man gör idag och stagnationen bir då total eller den andra vägen att arbeta för ett ännu närmare samarbete mellan Europeiska länder.
 
Jag tror på det senare, då jag inte vill se ett sammanfallande Europa. Länder som Grekland och Spanien måste ställa om, de kan inte låna mer och måste ställa om villkoren i paritet med andra länder i Europa. Att växa sig ur krisen, som socialismen förespråkar, genom tillväxt är inget alternativ då de länder som de då skulle sälja till är i samma kris. Europeiska länder säljer till Europa!
 
Men hur ska vi då som landet Sverige förhålla oss? Vi vill ju inte sälja vår själ och vi har dessutom en ekonomi som är starkt i jämförelse med andra länder i Europa. En gemensam ekonomisk union är ett sätt att komma vidare där vi samlar kraft för att förena och stärka. Jag tror vi kommer att hamna där efter att ha lyssnat till de här ”tankesmedjemänniskorna” i London.
Bli först att kommentera

våga väga stad och land…

Av , , Bli först att kommentera 9

En av länets mest brilianta hjärnor har spekulerat kring hur kärlek måste vara mer än ord och hur vi kan skapa bättre förutsättningar för att bygga ett starkare och mer demokratiskt samhälle. Ha skriver så här: Centerpartiet har genom årtiondena varit det parti som med all rätt värnat om den svenska lands- och glesbygden.

Detta är en roll som partiet också fortsatt bör ha. Men sedan 20 år tillbaka är det storstäderna och de större städerna som i störst utsträckning varit de orter som lockat näringsliv och befolkning till sig. Att svenska städer växer är ett led i en global trend där urbana centra stärks. Sett till detta, krävs starka urbana miljöer för att göra Sverige attraktivt i ett internationellt perspektiv. I ett sådant sammanhang finns all anledning att fundera kring hur lands- och glesbygdsfrågorna framöver bör föras. Sannolikt krävs en politik som inriktas mot att skapa en starkare funktionalitet mellan stad- lands- och glesbygd där städernas fördelar matchas mot lands- och glesbygdens fördelar. Här krävs dock en bättre flexibilitet kring hur funktionalitet bäst bör byggas.

Detta eftersom möjlighet till näraliggande samverkan mellan urbana och rurala områden skiljer sig åt i olika delar av landet. Ökad kunskap kring och stärkt profilering av dessa frågor skulle tydliggöra Centerpartiets roll i såväl urbana som rurala miljöer. Centerpartiet blir då bärare av frågor för ett effektivt politiskt system för landets alla administrativa nivåer. Inte bara bärare av sakfrågorna.

Tillsammans med ökad tydlighet också i sakfrågorna, kommer angreppssättet, att än mer tydliggöra partiets roll i den politiska debatten.

 
Läs hela artikeln här:
Bli först att kommentera

Snabba cash eller hållbart samhälle?

Av , , Bli först att kommentera 8

 

Idag har jag träffat Christian Moon som är Head of policy på det liberala demokratiska partiet, Liberal Democrats. Han berättar hur de formar sina politiska dokument där det är viktigt att det är underifrån, tankar och idéer kommer från medborgare som är med och tar fram vad som bör göras för att forma ett starkt samhälle. Men de tar även in experter, Think tanks, NGO (Non goverment organisations, kan man översätta till ideella intresseorganisationer) och ser hur andra länder gjort. De är imponerade av den svenska politiken som gett så goda effekter för Sverige i jämförelse med hur de själva har det ekonomiskt just nu i Storbritannien.
 
De flesta partier i Storbritannien tappar medlemmar, människor går istället in i enfrågeorganisationer eller organisationer som gagnar det egna intresset på något sätt. Det gör att det finns en risk att politiska partier lyssnar till en snäv krets av människor i det egna partiet, istället för att dra upp idéer utifrån ett vidare perspektiv.
Lib dem tar fram ett manifest där de berättar vad de vill göra som regerande parti, vad det kostar och hur man prioriterar. De berättar en historia om hur deras framtids samhälle ska se ut och hur man ska nå det. Det manifest man tar fram ska sedan drivas igenom från toppen och ner. Man tar reda på vilka väljargrupper man vill nå, vilka teman man ska driva på, vilka andra partier som kan involveras, hur man ska berätta historien så att människor förstår. Fair taxes, A Fair chance for every child, A fair future and A Fair Deal. Dvs rättvisa skatter, rättvisa möjligheter för varenda barn, en hållbar grön framtid och en rättvis hållbar politik.
 
Det som lockade flest människor var skattefrågan, det som gav resultat i den egna plånboken. Människor verkade främst rösta utifrån vad som skulle gagna dem själva och den egna plånboken. Hållbarhet och miljöansvar lockade inte väljare trots att det är den främsta frågan för ett framtid samhälle!
 
Så ska man då välj som politiskt parti att driva på frågor som man verkligen tror på för ett bättre framtid samhälle eller ska man driva på frågor som ger snabba cash i medborgares plånböcker?

Vad tycker du?

Bli först att kommentera

2020…

Av , , Bli först att kommentera 10

I dagarna hålls en Framtidskonferens i Upplands Väsby där vi pratar om hur vi vill att framtiden för vårt land ska se ut och hur vi ska jobba i partiet fram till 2020.

När vi ställer frågan hur man ser på partiet så tycker över hälften att vi är otydliga i stort och är tydliga i några sakfrågor, främst företagarfrågor och miljöfrågor. Men vi har svårt att bli tydliga i de övriga frågorna vi brinner för. Men hur skulle det se ut om Centerpartiet inte skulle finnas? Vem skulle driva på landsbygdsfrågorna, klimatpolitiken, välfärdens utveckling och möjligheter att bo och verka där man själv vill. Bara idag i partiledardebatten så visar vår partiledare på alla de åtgärder och förslag som vi jobbat fram för landsbygden. Inget annat parti har förslag som verkligen ger effekt. Om inte vi fanns vad skulle hända då?
Under senare år har den glesa landsbygden ställts mot utveckling av den täta staden i politiska sammanhang. Idag ställs de i våg med varandra då alla nu inser att både landsbygden och staden behövs för att vårt land ska fungera bra, att vi ska skapatillväxt, välfärd och värden samt att människor ska trivas och må bra.
Vi tror att lösningar som utgår från människors egna val bygger hållbara och starka samhällen. Där enbart staten styr med järnhand skapas ingen hållbarhet.

Vi tror på decentralisering, småsklaighet, lokalproducerat, öppet och transparangt, demokratiskt och varmt samhälle…vad tror du på och hur vill du at din framtid ska se ut i Vilhelmina??

Bli först att kommentera

PPPPengar…

Av , , Bli först att kommentera 7

Sverige och Norrland har tre utmaningar, demografin, klimatet och globalisering. För att hantera dessa tre långsiktigt så måste vi jobba på flera olika sätt. Det viktigaste som jag ser är att få fram fler hållbara, långsiktiga företag och att företag växer för att skapa fler jobb och för att finansiera välfärden. Den utarmning av välfärden vi ser i vår del av landet har att göra med hur kommuner och landsting prioriterar och hur bra företagen går, företagen som skapar skattemedel till kommunerna och till landstingen.

Centerpartiet har jobbat hårt för att Sverige ska vara ett av världens bästa länder att starta, driva och utveckla företag i. Det är ju bara så vi kan hantera välfärden, möta globalisering och den ökande internationella konkurrensen.
 
Det är därför så skönt att en viktig del kommer att komma på plats i höst, utjämningssystemet där kommunerna tillsammans ska dela på kakan. Idag får norrlandskommunerna en allt för liten del och Stockholmskommnerna är vinnare.
 
Sverige har redan ett mycket bra företags- och innovationsklimat enligt internationella jämförelser där vi i länet även satsar en del via Region Västerbotten för att få fram fler innovativa idéer. I och med globaliseringen så har företag allt tuffare konkurrens där ett bra näringsklimat är en viktig grund. Ett bra näringslivsklimat underlättar och ökar intresset för att starta eget, men också för att fortsätta driva och fortsätta utveckla företag. Kommunerna har ett viktigt arbete för att få fler att vilja driva företag och utveckla sina företag. Utbildningssystem, forskning och innovationer måste vara starka och ha målet, att få fram fler företag, framför sig för att vi ska klara både välfärd och global konkurrens.
 
Vad har då regeringen gjort för att klara av utmaningarna?
 
Det här redovisas nu i dagarna från regeringen: ”Vi har gjort det mer lönsamt att driva och starta företag genom sänkt inkomstskatt och bolagsskatt, sänkta socialavgifter och ändrade 3:12 regler. Men också genom skattelättnader för husarbete (rut och rot) och sänkt moms för restaurang- och cateringtjänster. Genom sänkta krav på aktiekapital och förlängd redovisningsperiod för moms har vi förenklat företagarnas vardag. Genom slopad förmögenhetsskatt har vi hjälpt till att stärka kapitalförsörjningen.
 
Vi har också sänkt trösklarna till företagande för dem som ännu inte vågat ta steget, bland annat genom särskilda program för att främja kvinnors, invandrares respektive ungas företagande och genom riktade insatser för att främja turism, vård och omsorg. Vi har öppnat upp nya marknader för nya företag genom en mer effektiv konkurrenslag, ett slopat apoteksmonopol och en ny lag om valfrihetssystem vilket öppnar nya möjligheter för den som driver eller som planerar att starta en verksamhet inom service, vård eller omsorg. Det leder till mer valfrihet, ett större utbud och bättre tillgänglighet för Sveriges invånare. Ett annat resultat av det är att allt fler kvinnor startar och utvecklar företag.
 
Näringslivet måste också ha tillgång till god kompetens. Därför stärker vi nu utbildningsväsendet på alla nivåer, för att nå högre kunskapsresultat. För konkurrenskraft på längre sikt är det också nödvändigt med excellent forskning och utveckling. Därför har regeringen gjort en historiskt stor ökning av anslagen till forskning och utveckling. Regeringen har också skapat särskilda satsningar på strategiska forskningsområden inom bland annat medicin och teknik, områden som är av stor betydelse för det svenska näringslivet.”
 
Men det är inte nog med det som gjorts. Arbetet kommer inte att någonsin bli klart utan nya insatser och satsningar måste till. Några av de satsningar som jag vet kommer är att det i höst ska presenteras en ny nationell innovationsstrategi och en forsknings- och innovationsproposition, en ny satsning på infrastruktur och system för att få fram riskvilligt kapital och för forskning och utveckling.
 
Vi håller även på att ta framfler  särskilda Norrlandsinsatser än de vi redan presenterat, så det kommer mera….
Bli först att kommentera

Lågt till det politiska taket

Av , , 4 kommentarer 19

Vi sitter i en svår situation i det ”röda” Norrland. Oppositionen är i många kommuner svaga utifrån att både strategiska val som majoriteten gjort vid valfullmäktige och utifrån minskade resurser. Det finns en rädsla för människor att engagera sig i lokalpolitiken då man inte vill kliva ur garderoben och bekänna färg då det förr eller senare drabbar personligen på ett eller annat sätt.

Inte är det enkelt att utstå personliga påhopp och det vill människor inte utsätta sig för.

(Åke hoppar på mig i sin blogg. Sanningen är att mitt jobb gjort det omöjligt att vara med på möten då jag jobbar borta.
Den här veckan är jag i Stockholm och London tex. )

de t som är intressant att följa upp är vad en svagnopposition får för effekt på sikt. En erfarenhet som lyfts av forskare är, att svaga oppositioner korrumperar, samhållsutvecklingen stagnerar och monterar ner det demokratiska samtalet.
Här har majoriteten något att bita i. Vill man ha ett högt demokratiskt tak, respektfulla intelligenta samtal och samhällsutveckling med medborgarnas bästa för ögonen eller vill man befästa makten och den egna positionen?
4 kommentarer

Pris till konstnär från Lomsjökollektivet!

Av , , Bli först att kommentera 5

Mats Kaldeborg fick på senaste regionfullmäktige i Skellefteå ett kulturstipendium av region Västerbotten. Han flyttade upp från södra Sverige till en Åseles små byar tillsammans med andra konstnärer i början av 80 talet. En ”gröna vågare” som man kallade dem då. De hyrde in sig i den gamla byskolan och startade ett konstnärskooperativ. Jag har sett tidningsurklipp från gamla tidningar hos min svärson som berättar om de unga i byn. Hans föräldrar ingick i detta kooperativ.

Mats är idag en erkänd konstnär i länet och driver även idag konstnärssamarbeten där samarbeten mellan olika konstnärer.
Även idag finns det dagens ”gröna vågare” som flyttar ut på landsbygden för att skapa sin framtid, utgå från det man vill med sitt liv och göra det man är bra på. För vissa går det bra och andra får gå vidare till nya försörjningsalternativ, att leva på kultur och konst är svårt!
 
Även två systrar som jobbar med teater för barn och unga i Tärnaby fick pris, liksom Skogsmuseet i Lycksele och tre unga dansare.  Det är så himla kul att se att det kan fungera, att man kan få utveckla det man är bra på och drivs av även inom kultur och konst i vårt län. Stipendierna är viktiga att lyfta fram så att unga ser att man kan om man verkligen vill!
Bli först att kommentera

(S)truntar man i balanskravet?

Av , , Bli först att kommentera 24

Under de första åren som Alliansen i Vilhelmina styrde var Sverige i en ekonomisk kris större än under depressionen på 30 talet, vi var inte ensamma utan i princip alla svenska kommuner gick back. Det gjorde att det inte kom in lika mycket pengar i skatter till statskassan att fördela ut till oss kommuner.

Sveriges Kommuner och Landsting fick under den här tiden beräkna om gång efter annan hur mycket det skulle bli i kommunalt utjämningsbidrag till kommunerna. Vilhelmina kommun fick göra om sitt budgetarbete gång efter gång då prognosen på ”inkomster” till kommunen beräknades om och för varje gång var det mindre pengar in. Det var tuffa år. Vi hamnade i ett underskott 2008. Vi hamnade på ett minus med mer än 17 miljoner de här tuffa åren.
 
Sveriges kommuner och Landsting kom med nya siffror som vi skulle förhålla oss till inte mindre än fem gånger under 2009 och  omtag av budgeten var  nödvändiga. Detta scenario har aldrig tidigare upplevts i vår kommun eller i någon annan svensk kommun.
 
När jag kom in i ordförandeposten i kommunstyrelsen så började vi sanera ekonomin. Vi lade ner, sa upp och skar. Vi vågade inte investera och spendera utan avvaktade för att ha pengar i plånboken till löner och utgifter. Många kommunanställda drabbades på olika sätt och det var inga populära beslut, men nödvändiga för att vända kommunens nedåtgående spiral.  Men resultatet av det tuff arbetet var att kommunen kom i ekonomisk balans och kunde redovisa ett överskott redan 2009 och 2010 gick vi rejält plus. Spiralen började snurra uppåt.
 
I årsredovisningen 2009 sa vi att då kommunen hade ackumulerade överskott som förstärkt det egna kapitalet skulle tillgodoräknas för att täcka tidigare års underskott. Det fick vi dock inte igenom utan vi började återföra. I årsredovisningen för 2010 redovisade vi att kvarvarande överskott från 2009 på 2 524 000 kr samt 2010 överskott skulle återföras. Socialdemokraterna skrev dock ner resultatet för 2010 då de villa ha pengarna för sina egna prioriteringar då de vann valet 2010 och övertog makten i november 2011. De skrev ner resultatet på dessa två månader till 561 000 istället för att återföra dryga 4 miljoner till underskottet som Alliansen föreslagit för att täcka del av 2008 års resultat,
 
Kommunen gick bra 2010 och för första gången hade Utbildningsnämnden en balans. Vi i Alliansen gjorde ett tufft men nödvändigt jobb som vi förstod vi skulle behöva hålla i de kommande åren för att få kommuner i ekonomisk balans överctid.

Nu har det rasat iväg igen och alla nämnder och styrelser backar ekonomiskt. Socialdemokraterna har inte klarat av sitt uppdrag att hålla budget i balans.

Ett stort problem som jag ser är att vi har tillgångar som är övervärderade i VIBO, där våra fastigheter har ett bokfört värde som överstiger det värde de egentligen har. Samt att soliditeten som 2010 var på 72,4 % när vi inte redovisar pensionsskulden men om pensionsskulden också redovisas uppgick den till 27,3 %. Det betyder att Vilhelmina kommun har en svag kassa och att kommunfullmäktige borde ta ett hårdare grepp för att ta fram en långsiktig strategi och budgetplan för att hantera den demografiska och ekonomiska utmaningen över tid. Det beslutet tog vi 2010 men det har inte realiserats.
 
Det jag är rädd för nu när kommunens ekonomi skenar, trots att det kommer in mer pengar från regeringen till kommunen än vad som förväntats och budgeterats, är att Socialdemokraterna inte ska bry sig om att återföra det som fortfarande saknas av 2008 år underskott. Dvs bryta mot det statliga balanskravet och medvetet gå med underskott, trots att det inte är tillåtet.
 
Ingen av oss vill skära ner på välfärden men det är det som kommer att krävas om kommunen fortsätter att missköta sin ekonomi.
Bli först att kommentera