Samsyn, öppenhet, transparens och demokrati.

Att skapa samsyn och samförstånd har alltid varit primärt för oss som Centerpartister i både regering och i Allians. Själv har jag försökt att vara en ordförande med ett pragmatiskt och prestigelöst förhållningssätt. 

Det som nu hänt i min kommun där en förminskad och tystad opposition har svårt att både få insyn och etablera kraft då den blivit hårt misshandlad med början i valfullmäktiget där möjligheterna till en tydlig opposition jämnades med marken.

De senaste skriverierna i tidninganra har inget med oppositionen att göra,det är privatpersoner som kritiserat, rapporter och rankingar som redovisats och skandaler som bevakats av media. Några oppositionspolitiker ahr bloggat och berättat sin bild, och det är bra. Vi måste visa på fler perspektiv än majoritetens i den lokala politiken.

En demokrati består av majoritet och opposition där oppositionens roll är att belysa problem och visa på en alternativ politik. En opposition som tiger bidrar till att låta diktaturer växa där majoriteten får göra som dev vill utan att någon bryr sig. Eller att det skapas system i samhället där man måste hålla sig väl med den styrande gruppen, majoriteten, för att fungera och överleva som företagare, som anställd eller som nyttjare av kommunerns service.

En demokrati behöver en stark opposition. Vi behöver båda rollerna där öppenhet och insyn är viktiga inslag. En starkt opposition stärker majoriteten, en svag opposition försvagar majoriteten. där ligger problemet i vår kommun, här har S+V kapat oppositionen vid fotknölarna.

Nu gäller det att inför nästa val stärka oppositionen inför valet så att efter nästa val vi kan nå en starkare demokrati, med ett nytt förhållningssätt mellan majoritet och opposition. Det är ett viktigt arbete som förtroendemannautredningen har för att skapa förutsättningar för en stark demokrati.

Det kräver att förutsättningar skapas för att bygga upp demokratin i kommunen igen så att vi kan få ett politiskt klimat som underlättar för utveckling, tillväxt och en stark välfärd. Där emdborgare har insyn, är delaktiga och kan förlita sig på att de politiker de väljer gör det bästa för alla medborgare, inte bara för en klick.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.