Staplade katastrofer…

Av , , Bli först att kommentera 44

 

Det är fascinerande att se kommunalrådets försök att skylla de egna missarna på det statliga verk som har ansvar för att bevilja, bevaka och följa upp utvecklingsmedel till kommunerna som bla EU medel. Summan av uttalandet och affären ger en klar bild av en ledning som driver på en negativ utvecklingsspiral för kommunen.
Det är illa, mycket illa!
 

Igår, när jag jobbade med Centerpartiets Ideprogram i Tälllberg, blev jag uppringd och utfrågad av diverse media omkring att Vilhelmina kommun inte fått de projektmedel som de hade till arbetet med destination South Lapland. De frågade vem som de skulle prata med i oppositionen som varit informerad om detta och vad jag visste, jag svarade så gott jag kunde. När jag sedan läser i tidningen och ser tv och läser kommentaren från kommunalrådet blir jag både förtvivlad och frågande.

Som professionell projektägare så är man medveten om vilka regler som gäller, främst då det gäller medel från EU. Tillväxtverket är den myndighet som ansvarar för att EU projekt sköts enligt det regelverk som finns och EU är noga, det vet alla. Ett EU projekt kan revideras av många olika instanser sås en projektägare måste vara både uppmärksam på regelverket och på redovisningarna av vad man gjort med de pengar man fått ansvar för. När man får ett beslut följer det alltid med en beskrivning av vad man måste tänka på för att man ska veta vad som krävs. Jag vet att kompetens finns i kommunhuset i hur ett projekt ska hanteras och blir förtvivlad då jag förstår deras frustration då de antagligen sidsteppats i det här ärendet.
 
Det är med förvåning jag läser in att kommunen inte upphandlat den här tjänsten och att kommunen lagt över ansvaret på ett privat företag att driva ett projekt där kommunen är ansvarig projektägare. Helt klart emot de regelverk och de anvisningar som Tillväxtverket alltid är tydliga med när de beviljar EU medel.
 
Har den politiska ledningen i Vilhelmina kommun nått en sån hybris att de helt tappat markkontakten? Bara för att man gör som man vill i alla politiska sammanhang i kommunen utifrån sitt mandat av att ha 55 % av väljarkåren bakom sig så betyder det inte att man kan bryta mot reglementen och lagar.
 
Det är fascinerande att se kommunalrådets försök att skylla de egna missarna på det statliga verk som har ansvar för att bevilja, bevaka och följa upp EU medel. Summan av uttalandet och affären ger en klar bild av en inkompetent ledning som driver på en negativ utvecklingsspiral för kommunen.
Det är illa, mycket illa!
Bli först att kommentera

Sjöstedt gillar Centerpartiets politik!

Av , , 1 kommentar 27

Jag blir glad över att fler partier lyfter hur viktig landsbygden är och att det krävs en stark landsbygdspolitik. Det jag gillar allra mest i det Jonas Sjöstedt för fram i VK häromdagen ( http://www.vk.se/685953/landsbygdssatsning-far-hela-landet-att-leva ) är de delar där de direkt kopierat Centerpartiets politik, det är kul att se att de gillar det vi driver.

Centerpartiet har i alla tider varit det parti som kämpat för landsbygden och dess frågor, men ofta har vi stått ensamma. Även nu i Alliansen så får vi slåss för att lyfta in de frågor som avgör hur livsvillkoren ska te sig på landsbygd. Den politik som lett till utarmningen av landsbygden är långvarig och Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har ett stort ansvar i detta likväl som Alliansregeringen idag måste agera för att vända denna lånvariga trend som skapat av en centraliseringspolitik.

När jag läser Jonas artikel så är jag på väg till Tällberg för att tillsammans med andra jobba fram det Idéprogram som Centerpartiet ska jobba utifrån de kommande mandatperioderna. Ett Idéprogram som bygger på tron på människan och att människor tillsammans skapar det goda samhället där landsbygden är i fokus. Vi fter tre områden; Hållbarhet, Tillväxt och Landsbygd.
 
Centerpartiet är ett decentralistiskt parti som i sin grund tycker att det offentliga ska ut från städerna. Här står de två stora partierna S och M i det andra hörnet, de vill centralisera och driva stordrift.
 
Mycket av det Jonas skriver kunde lika väl vara klippt ur Centerpartiets partiprogram och jag undrar om de inte lusläst det och kommit på att många av de förslag som vi fört fram är väldigt bra, så det tackar jag för. Det Jonas ändå för fram skapar bilden av ett krig mellan stad och land, och vad jag vet har aldrig krig lönat sig. Det handlar istället om samverkan mellan stad och land där vi i Centerpartiet jobbar mycket idag med bla Matlandet Sverige, Besöksmål Sverige och Skogslandet Sverige bland andra satsningar som valfrihetsreformen och lägre krogmoms. Det hänger ihop och handlar om att skapa förutsättningar för företag och människor att leva, verka och bo på landsbygd. Ju fler som besöker landsbygden ju fler kan bo och verka som företagare och ju mer pengar finns till välfärd.
 
Den utveckling vi ser idag i Storuman och Pajala är fantastisk, men motsäger det Jonas för fram. I dessa orter växer det men människor väljer ändå inte att flytta in. Det krävs attraktivitet och en lockelse för människor för att välja att bosätta sig på en ort, det räcker inte bara med ett jobb. Den bilden är sedan länge passerad men Jonas verkar tro att den fortfarande gäller. En längtan tillbaka till en lokaliseringspolitik kommer därför inte att fungera. Människor väljer idag var de vill bo och låter sig inte skyfflas runt av ett politiskt styrt arbetsmarknadsverk som det var under så många år i Sverige. Vi flytt in´t epoken varade länge under Socialdemokraternas era.
 
Det är väldigt bra att fler partier lyfter fram landsbygden men då måste de även inse att vi lever idag under andra förutsättningar där globalisering, klimat och urbanisering är de utmaningar vi har att hantera och för att klara av det så måste människor själva vilja välja landsbygd. Inte tvingas!
1 kommentar

Budgetpaket på födelsedagen

Av , , 2 kommentarer 18

Nu börjar det läcka vad de olika partierna i regerinen prioriterar och argumenterar för i höstens budget. Ett givande och ett tagande som det alltid är när man är flera som ska komma överens. Det vi i Centerpartiets prioriterar är jobb till unga och satsningar som stärker hela landet som satsningar på grön energi och infrastruktur. Vi vill också förbättra villkoren för företagen.

Iår presenteras budgeten lägligt nog på min födelsedag då vi även ska ha invigning av vårt nya regionkontor i Umeå, en dag fylld mer tårta hoppas jag. På flera sätt.

Det jag vet kommer att lyftas fram i våra prioriteringar är fyra tårtbitar.

Att bygga ut yrkeshögskolan och stärka lärlingsutbildningen för att öka ungas möjligheter att skaffa sig ett jobb. Rusta ungdomar med låg utbildning är en mycket viktig del i det här, det är där det oftast brister när unga inte får jobb.

Vi vill åxå satsa mer på infrastruktur och rusta upp järnvägsnätet. Det är viktigt att vi har ett robust järnvägsnät för både arbetspendling och gods i hela landet. Det är väldigt viktigt för oss i norr där terminalern i Storuman som invigdes är en del i pusslet. Vi måste få få ut malmen ur gruvorna i Norrland likaväl som det ska fungera för den som arbetspendlar i städerna söderöver. Vi lyfter än en gång fram hur viktiga de små enskilda vägarna är, de som gör det möjligt att bo ute på landsbygd i små orter.

En av de viktigaste prioriteringarna är att vi vill se mer grön energi, det måste till fler alternativ och vi hoppas få se de försök som prövats i Norrland inom både universitet och företag få komma vidare i produktion. Vi behöver stöd till utveckling, innovation och kommersialisering på energiområdet där Umeå har många goda exempel som vi hoppas kommer vidare med hjälp av satsningen. 

Vi vill sänka avgifter och skatter främst för små företag ytterligare då vi tror att det är i de små företagen tillväxten kommer att ske och där basen för välfärden kan läggas. För att företag ska kunna låna och investera så vill vi införa skatteavdrag på riskkapital, sänka bolagsskatten och skjuta till mer resurser till innovationssatsningar.

Sen kanske det dyker upp något mer i paketen den här födelsedagen, vem vet??

2 kommentarer

Blev det bättre, Lennart?

Av , , 1 kommentar 32

Det nya inlägg som herr Holmlund skrivit för att rättfärdiga det han skrev igår , blev det bättre? Om jag tolkar det rätt så menar Holmlund att om ett parti har en stark majoritet bakom sig så får företrädare förmdet partiet bete och uttrycka sig lite hur som helst. Det har man mandat till?

Så då är det helt ok att göra som Socialdemokraterna bland annat betett sig Vilhelmina, de har ju majoriteten av väljarna bakom sig. Likväl är det ok för Holmlund att svartmåla andra partier med vilka argument somhellst. Han har ju majoriteten bakom sig? Frågan är hur länge den majoriteten tiger still och accepterar beteenden som partiledaren Lövfen tar avstånd ifrån, när han pratade i Almedalen och i sitt sommarprogram?

1 kommentar

Kommentarer som åsiktsregistrering?

Av , , 3 kommentarer 17

Jag har berättat om mina egna regler för den blogg som jag ansvarar för. Har fått en kommentar jag klipper in nedan.

”Vissa menar att man sköter sig bättre om man måste uppge sitt namn, så att man inte kan vara anonym med sina åsikter. Följer man det tänket är inte steget långt bort till att vilja plocka bort rätten att vara hemlig med vad man röstar på – lägg in det i en offentlig sökbar databas på nätet och tvinga folk att till vardags bära en nål med det parti man lagt sin röst på. Utan en öppen debatt där alla åsikter kan vädras, ges ingen möjlighet att få sina argument synade och prövade av andra, vilket heller inte leder till någon utveckling i människors tankesätt. Snart har vi det som i Kina och i forna Sovjetunionen det är bara politiskt korrekta kommentarer som basuneras ut som sanningen. Ingen kommer kunna stå upp och säga nej så är det inte. Att behöva visa sin identitet för att kunna delge sina åsikter ÄR åsiktsregistrering.”

Vad tycker ni? Är det åsiktsregistrering att inte lägga ut elaka kommentarer som skrivs av anonyma?
Jag vill lägga tid och kraft på det som ger positivs spinn, inte på det som lockar fram det elaka även i mig. Om man nu vill gå ut med sina åsikter och synpunkter så är det ju ok att man gör det i de fora där man får vara anonym. Men i en blogg är det bloggaren som är ansvarar för det som står i dennes blogg och man orkar inte med att bemöta elakheter hela tiden.

3 kommentarer

Skjuta arbetare?

Av , , Bli först att kommentera 42

Igår fick vi se fruktansvärda bilder där arbetare som strejkar mejas ner av militär. Bilder vi i vår skyddade del av världen kanske trodde hörde hemma i en dålig film, men det händer än idag i modern tid, likt Ådalen 31.
En fruktansvärd händelse och en skymf mot människor, arbetare och den fria demokratiska och öppna världen borde unisont protestera högljutt.
Det förvånar mig stort att Lennart Holmlund kan använda detta oerhörda i en jämförelse med Centerpartiet. Menar du Lennart att Centerpartister vill skjuta arbetare? Dina bloggar tenderar att passera gränsen allt oftare.

Bli först att kommentera

Kommentarer och visioner

Av , , 1 kommentar 11

Jag får många kommentarer just nu, de allra flesta är anonyma och flera av dem med samma anonyma mailadress. Så jag säger det igen, vill du att jag ska lägga ut och besvara dina kommentarer såvill jag att du visar vem du är. Ett svar jag skrev på gårdagens blogg lägger jag in här, en som frågade vilka visioner jag har för Centerpartiet.

"Det är idag svårt för de små partierna i mitten att ta plats mellan de två stora partierna, ett fenomen som vi ser världen över. Blockpolitiken blir stark i många länder och små partier slås undan. Jag hoppas verkligen inte att den utvecklingen fortsätter då politiken behöver graderingar mellan rött och blått.

Mina visioner om partiet är att vi fortsätter på den banan som vi pekat ut i sommar. Vi prioriterar tre saker: hållbarhet, tillväxt och landsbygd. De tre viktigaste frågorna även för mig som engagerat mig i dessa hela mitt politiska liv. Alldeles för ofta handlar politik om att skjuta problem framför sig, men Centerpartiet vill något annat. Oavsett om det gäller miljön, ekonomin, välfärd, jämställdhet, global eller regional utveckling så försöker vi formulera en politik som håller på sikt. Inte minst i hur vi hanterar skattepengar.

Jag tror att ett grönt borgerligt parti behövs som tar ansvar för den lilla människan och den verklighet vi möter vi som bor i landsbygd.

Då det gäller kärnkraften så ska jag medge att det var tufft att göra en överenskommelse om enenrgin. Men vi gjorde det för att få igenom en politik som gagnar hållbar energi. Om vi inte gjort uppgörelsen hade vi inte sett den explosion av investeringar i vindkraft som sker just nu, en investeringsvåg vi inte sett maken till sen vattenkraftsepoken.

Alla kan vara med och påverka vårt partis Ideprogram i det framtidsbygge vi jobbar med just nu. Gå in på www.centerpartiet.se Ideprogram och skriv där vad som är viktigt för dig och för att dina visioner om framtiden ska kunna förverkligas. Alla kan vara emd och skriva, även de som inte är medlemmar.

1 kommentar

Hållbarhet i alla led

Av , , 2 kommentarer 11

Centerpartiet är starkt och vi har en riktning, vi vet vart vi ska och det känns bra. Vi är ett ansvarfullt parti som tänker långsiktigt och alltid försöker hitta hållbara lösningar på samhällsproblemen, istället för att skjuta dem på framtiden. Vi vågar ta tag i svåra frågor och vi vågar ställa svåra frågor. Det är det vi visar nu när vi lyfter på alla stenar för att se att skattemedel hanteras rätt, även där vi själva är ansvariga som i näringsdepartementet. Alla kort ska upp på bordet och om det finns missar så ska de rättas till.

Ett hållbart val innebär att vi är ett parti med en hållbar uthållig ekonomisk politik, en uthållig regionalpolitik och ser till det långsiktiga i alla frågor vi jobbar med där miljö är basen. Men en hållbar politik handlar även om en social dimension, en ekonomiska och en ekologisk. 
 
Fler företag gör vår ekonomi uthålligare, en mer flexibel arbetsmarknad är mer hållbar, en välfärdssektor med valfrihet och konkurrens är den enda hållbara vägen att gå för att lösa framtidens utmaningar.
 
Ett hållbart val står för den gemensamma nämnaren i Centerpartiets politik kopplat till de mål vi har satt upp i vår Framtidsagenda 2020. Det står lika mycket för vårt arv som för våra visioner om ett mänskligt samtliga samhälle som nyttjar resurser på ett klokt och hållbart sätt.
2 kommentarer

Tillväxtskapande infrastruktur

Av , , Bli först att kommentera 12

Idag ska det nya terminalbygget i Storuman invigas. Storumanterminalen är med i NLC-projektet Nordic Logistic Corridor och skall verka som en "hamn på land" mellan norska hamnar och svenska.  Storuman ligger strategiskt till i korsningen mellan två järnvägar och två Europavägar samtidigt som det ligger mitt på hållet mellan två kuster, den svenska kusten coh den norska med sina hamnar.

Det som händer i Storuman kommer att vara positivt för hela regionen och även gagna hållbara transporter. Framtiden kräver både säkrare och mer miljövänliga transportlösningar och här är den här terminalen en viktig del.

 

 

 
 

 
Bli först att kommentera

Offentlighet och etik

Av , , 1 kommentar 28

När man säkert ett jobb i en offentlig verksamhet så är det en offentlig handling som allmänheten kan få ta del av. Man kan begära att ansökan ska hållas hemlig men offentlighetsprincipen gäller ändå.
Det är ofta intressant för medborgare vilka som sökt olika chefstjönster tex och då kan de göras offentliga via media.

Men det som därefter händer med en ansökan är inte offentligt. Det som sker under en rekryteringsprocess är inte offentlig. Så om en person begärt en viss lön, vissa villkor eller vad som kommit fram i diskussioner eller utredningar under en rekryteringsprocess är inte allmänt eller offentligt.

Jag skrev i tidigare bloggar en fråga om hur rätt det var att lägga ut i en blogg att en person sökt ett jobb i kommunen. Detta för att visa på det orimliga och det oetiska. Det har därefter använts för att försöka få mig att verka okunnig i vad som gäller omkring offentligt handling.

Juridik är en viktig del i ett samhälle men etik och moral är minst lika viktig om inte viktigare.

1 kommentar