Destination Södra Lappland.

Centerpartiet i Vilhelmina var en stark kraft för att starta arbetet för att skapa South Lapland som en stark destination. Vi tycker att det är ett väldigt viktigt arbete för att skapa framtidstro, få fler att kunna bo i vår region, arbeta och verka som företag och att fler besöker oss och tar del av vår fantastiska natur och de anläggningar vi har i regionen. South Lapland är ett besöksmål som har väldiga möjligheter.

Tyvärr har arbetet misskötts som gett problem att få den positiva uppstart som man så väl behövde.  Vi som är i opposition tycker det är bedrövligt skött av de fyra socialdemokraterna som är ledamöter i styrelsen för bolaget. Ingen från oppositionen har insyn i bolaget och vad de gör. Vi föreslog därför att det ska vara en ledamot från oppositionen med i styrelsen som en garant för att medborgarnas skattepangar hanteras med varsamhet. Det är Dorotea och Vilhelmina kommun där oppositionen inte finns med. Från Strömsund och Åsele finns oppositionen med.
 
Åke Nilsson berätta de vid måndagens kommunfullmäktige gruppmöte om sin bild om destinationsbolaget där arbetet startades redan 2008 då Allianen var i majoritet. Då tillsköt regeringen medel för destinationsbolag (Tack Maud för det!) så fick kommunen 1,3 miljoner från Tillväxtverket som uppstartspengar för att ta fram en affärsplan. Den var klar 2010 och sa att vi skulle starta ett destinationsbolag där kommunerna skulle starta och företagen så småningom ta över. Flyget var en viktig del i det här jobbet.  2,8 miljoner kom sedan från EU,s landsbygdsprogram och det arbetet startade 1/1 2011. Vilhelmina kommun har varit projektägare och huvudsansvarig för arbetet.
 
Åke berättar att de frågat Tillväxtverket om de kunde lägga arbetet i ett bolag. Vilket är helt rätt men det man då glömde var att upphandla den här tjänsten av hade företag. Det styrelsen gjorde var att direkt köpa tjänsten av det bolag man samarbetat med tidigare, Razormind.
 
Styrelsen valde att försöka backa och starta om arbetet och då hjälpte Tillväxtverket till att göra ändringar så att man kunde starta om. Så nu drivs projektet där Vilhelmina kommun är huvudman och bolaget är en part man samarbetar med. 90 % av projektet ligger nu på kommunen och 10 % på bolaget. Arbetet ligger som ett projekt med kommunen som huvudman med 8 anställda.
 
Tillväxtverket säger att de inte kan betala ut då projektet inte skötts enligt de regler som finns för projekt. Dessa regler sänds ut samtidigt som kommunen fick beslutet så det var väl kända. Det som inte gjorts rätt är att företagstjänster inte var upphandlat, att det fanns jävsituation i beslutsorganisationen och att betalningsmottagaren inte kan vara ett bolag som då var Razormind.
 
Nu måste kommunen återtäcka skulden på 3,5 miljoner i det aktiekapital som förbrukats. Då måste alla fyra kommuner gå in med 875 00 kr.
 
Det här har kunnat undvikas om man läst och följt de regelverk som följde med beslutet från Tillväxtverket. Vi som är i opposition tycker det är bedrövligt skött av de fyra socialdemokraterna som är ledamöter i styrelsen för bolaget. Ingen från oppositionen har insyn i bolaget och vad de gör. Vi föreslog därför att det ska vara en ledamot från oppositionen med i styrelsen som en garant för att medborgarnas skattepangar hanteras med varsamhet. Vi diskuterade och försökte få S att förstå grunden i en demokrati, att ha insyn! Och till slut så fick vi det. Så nu till veckan får oppositionen äntligen en plats i destinatiosnarbetet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.