Skolorna…

Nu debatteras skolan och det kommer in många frågor från publiken. Svaren som ges är svävande och frågorna koncisa. Det märks att detta förslag hastats fram och att utredningen är undermålig.
Många pålästa och insatta föräldrar är upprörda över hur deras barn hanteras.

Svaret blir att det inte ska bli något förslag nu på måndag utan skjutas upp till i februari.

Både trycker på fler elever på samhället tas upp, hur stor besparing det blir, hur det kommer att påverka barnen, hur stor vilja som verkligen finns för att bevara byar.

Ulf C säger att det han hör är att man gömmer sig bakom en budget där man koncentrerar sig på kronor och öron. Små löjliga kommentarer när frågan handlar om barn situation. Det handlar om allt annat runt omkring byarna inte bara skolan. Byarnas framtid är en politisk fråga!

Viveka S säger att de slipper driften av huset och att man sparar på personal. Det handlar om kronor och ören. Vi ska titta på förslagen från föräldrarna. De har tagit fram två förslag som vi ska titta på. Elevantalet minskar och klasstorlekarna är inte så stora så att man inte kan ta in fler på Volgsjö, det är inget problem rent praktiskt. Asylmottagandet kommer inte att påverka klasserna.
Det kostar mer att ha elever i byarna än inne i samhället, friskolorna kostar mer än barnen på Volgsjö.
Fråga: Om föräldrarna placerar sina barn på friskolor, vad händer då med besparingen? Svar: Det blir ingen besparing alls om flera väljer friskolan.

Nu är det många frågor och lite lätt stressat på scenen…..

Jag blir lite rätt upprörd då debatten håller på att gå över styr!

Fråga: hur ser elevunderlagen ut?
Det är dyrare med allt som ligger i glesbygd lika i en kommun som i ett landsting, det måste få kosta!

Min reflektion: Det verkar som om förslaget att göra småbarnsskola handlar mer om att få ner skolpengen till elever i friskolan än om att spara pengar! Det lyfts fram från majoriteten att det kostar kommunen med skolskjuts till barn på Strandskolan med 26 tusen per månad. Som om det skulle kosta mindre om de gick i den kommunala skolan! Resonemanget haltar och det verkar som om den ledande majoriteten inte begripit att föräldrar har rätt att välja vilken skola de anser är bäst för sina barn! Kommunalpolitiker har som tur var inte den makten i Sverige idag.

Johnny: Strandskolan debatteras felaktigt och det är inte rätt. De har 59 elever idag och har barn från byar, det är många föräldrar med bokstavsbarn som sökts sig till Strandskolan och personalen har utbildat sig för att möta dessa barns behov. Det är så att resultaten varit högre i den fria skolan än i den kommunala. Som tur är lever vi inte i ett kommunistiskt land , kommunen kan inte bestämma då riksdagen beslutat tillåta fria skolor.

Åke S Det handlar om politik att prata om pengar och hur många skolor vi kan ha. Dikande och Saxnäs måste vara kvar de ligger tio mil emellan dem.

Helén Fp. Alla resurser går till tätorten i majoritetens förslag. hon Säger att oppositionen vill ha kvar byskolorna. Det finns väldigt många elevassistenter och vi vill anställa pedagoger istället för att ge barnen det stöd de behöver och överlåta musikskolan till studieförbund och privata, byskolorna är viktigare!

Barnomsorg på obekväm arbetstid efterfrågas. Hockeygymnasium? Hur ska man kunna spara om. Klasser blir större?

Vilhelmina har hög lärartäthet på mellan 15-19 elever per lärare.
Andra kommuner har fler elever per lärare.

Ulf C Kommunen som har 25% av arbetskraften, är det kommunen som har människor som behöver barnomsorg på obekväm arbetstid så borde kommunen ordna det.

Fråga: hur många miljoner har satsats på flygfältet och vad tycker ni om en jumbojetbana med cancerogena avgaser?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.