Röstning på nätet..

Just nu pågår det en omröstning som jag fick veta genom att en bekant lagt ut en länk på Facebook. En omröstning där du ska rösta ja eller nej på om Vilhelmina kommun ska stötta Vilhelmina IK.  Det är ju självklart att kommunen ska stötta idrottsföreningarna. Så frågan gäller inte om kommunen ska stötta idrottsföreningen i allmänhet utan om kommunen ska hjälpa en förening med ett enskilt arrangemang.


Jag tar inte ställning i frågan om kommunen ska gå in med pengar eller inte i arrangemanget, det vet jag för lite om men jag tycker det är märkligt att en omröstning som handlar om hur kommunen ska agera sker på ett politiskt partis hemsida.

Handlar en fråga om dina och mina pengar som kommunen förvaltar så ska det röstas så borde en öppen inbjudan gå ut till dig som medborgare. Tex i Vilhelmina Aktuellt  och röstningen hanteras och kontrolleras opartiskt.

Jag tycker det är bra att det finns en öppenhet och att människor ska kunna rösta i frågor på ett enkelt sätt. Men det måste vara på kommunens hemsida och inbjudningar gå ut öppet för att det ska bli seriöst och gå att ta på allvar. Det finns ju medborgare som aldrig i livet skulle gå in på ett politiskt partis hemsida eller på något sätt ta del av ett budskap som förs fram av en ideologi.
Så fram med mer öppenhet och transparangs så att alla som bor i kommunen kan lägga sig i frågor i forum som de vet är öppna och opartiska. I forum som inte kontrolleras av ett politiskt parti eller ideologi, där man vet att kommentarer hanteras opartiskt och öppet. Mer öppenhet stimulerar demokratin.

En kommentar

  1. Göran Jonzon

    Ska man få en rimlig vägledning av en dylik omrästning bör det ske via en priolista, där olika utgiftsposter inom kommunens åtaganderamar ställs mot varandra.
    Att bara fråga om medborgare vill ha det ena eller det andra bottnar ju näpperligen i ett totalt ansvarstagande för utgiftsramarna.

    Kommunen har ett primärt ansvar som gäller vård, skola och omsorgsverksamheterna.
    Finns därefter ekonomiskt utrymme för att stödja fritidssektor och kulturverksamheterna är det en fråga för omröstningar, men det kan knappast motiveras att fritidssektorn ska prioriteras på bekostnad av kärnverksamheten.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.