Flernivåstyrning

Flernivåstyrning är ett sätt att hantera arbetet med tillväxt på flera nivåer, allt från europeisk nivå till den nationella, den regionala och den lokala. Ett demokratiskt sätt att hantera övergripande frågor på alla nivåer där den lokala är lika mycket värd som den europeiska. Att hantera tillväxt och utveckling på det här sättet ska ge mer utväxling av pengarna gentemot om styringen bara låg på en nivå. Det innebär en starkare förankring lokalt där fler människor kommer till tals och blir involverade. Man kan utveckla detta mera även lokalt att lägga beslutande även ute i kommundelar, byar, föreningar och företagsorganisationer.

Strukturfondspartnerskapen ger en lokal och regional förankring av det arbete som strukturfonderna finansierar. Det här kommer att bli än viktigare där de som sitter med i dessa partnerskap måste ta ett ordentligt ansvar och engagerar sig i det arbete som ska ske och ge resultat. Beslutsstrukturen ska vara öppen, demokratisk och involverande. Här kommer det att krävas en uppsträckning av politikerna då det är få som är engagerade och ser fonderna som pådrivare av den utveckling man vill se ska ske.
 
Här kan vi behöva ett nytt fokus i länet där de som ska bestämma om medlen även blir ansvariga för att utvecklingen verkligen sker. Vem vill stå upp och säga; Jag tar ansvar för att utvecklingen sker! Om inte ska jag avgå!

2 kommentarer

  1. Maria N

    Hej Maria K!
    Mantrat ”Jag tar ansvar för att utveckling sker! Om inte ska jag avgå!” är också adekvat för politiker på samtliga nivåer. Det är dessutom alltför stora församlingar idag, så det är svårt att utkräva ansvar från enskilda politiker och den yttersta makten återfinns ju på annat håll, EU, som är överstatlig instans.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.