Delårsrapporter och kommunranking

Har gått igenom delårsrapporten för Vilhelmina kommun och det ser allt annat än hippt ut. Har även läst artikeln i tidningen Fokus som beskriver Storuman som en av framgångskommunerna som står som nummer sju i rankingen om bästa kommun att bo i. http://www.fokus.se/2013/05/storuman-klattrar-2/

Kontraster vill jag lova.
I Vilhelmina kommuns delårsrapportstår det bla såhär: Budgeten för 2013 beräknas ge ett överskott på 22.133 tkr inkl under perioden beviljade tilläggsanslag. Prognosen för 2013 pekar på ett underskott på -22.059 tkr, vilket ger ett underskott jämfört med budget på -44.192 tkr.
Delårsbokslutet säger även såhär: Prognosen för helåret 2013 på -22.059 tkr innebär att kommunen inte klarar balanskravet och kommun-fullmäktiges målsättning.
 
Det fortsätter i samma anda då det gäller hur mycket som finns i pengar i kommunens börs varje månad, likviditet. Målsättning: Kommunens betalningsberedskap skall vara minst 30 mnkr i genomsnitt per månad. Kommunens likvida medel har ökat från 19.524 tkr 2012-04-30 till 32.866 tkr 2013-04-30. Likviditeten per balansdagen är över 30 mkr, men medellikviditeten under perioden har legat under 30 mnkr, vilket gör att kommunfullmäktiges målsättning avseende likviditet inte uppnås.
 
Som grädde på det här moset kommer sen: Vilhelmina kommuns låneskuld uppgår till 67.923 tkr, och består av lån hos Kommuninvest
Så att ni Vilhelminabor vet vad ni har att vänta er! Lån på 67 miljoner blir ca 9640 kr på oss var som Vilhelminabor. Det fattas 22 miljoner för det här året och ska man följa den budget som man lagt så fattas det 44 miljoner. Det är ofta sinande i börsen då lividiteten ofta ligger under de 30 miljoner som behövs för att kunna betala löner och räkningar.
Ekonomin måste hanteras på ett hållbart sätt, som det ser ut nu så går Vilhelmina snabbt i samma anda som måna andra S ledda kommuner som tex. Lycksele som måste låna för att betala löner.
Det krävs en annan politik med en annan syn på framtiden, typ som i Storuman!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.