Samarbetet med andra länder i Europa kräver att vi ger och att vi tar.

Av , , 1 kommentar 5

Idag är jag med och diskuterar kommande transnationella EU program. Just nu är det ett hett ämne där Sverige förhandlar i slutskedet om bl a den regionala fonden. Noterar att Erik Bergkvist kritiserar regeringen på ett sätt som gör att jag undrar om han förstår att förhandlingar med andra länder kräver att det både tar tid, är ett givande och ett tagande och att inget är klart förrän det är klart!.. Ingenting är ännu klart så kom med kritiken när alla vet vad som är förhandlat fram..

Regeringen strävar efter att få ut så mycket som möjligt av de medel som vi får ta del av. Då det gäller det gränsregionala samarbeten så måste vi bli tydligare då vi har så stora utmaningar som är gränsöverskridande, miljöhot håller inga gränser tex. energiförsörjning och infrastruktur andra.

Sverige ska lägga fram en strategi för hur vi vill använda våra pengar från EU där vi tillsammans med andra länder ska prioritera vilka åtgärder vi vill genomföra. Klimat, innovation och energieffektivisering, miljövänliga transporter, effektiviseringar är några av de teman som prioriteras.
 
Det regionala tillväxtpolitiken utgår från länens förutsättningar , resurser, omland, omgivning och sammanhang. Här ser vi att vi måste stärka upp de gränsregionala samarbetena för att öka måluppfyllelsen och vara smarta.
 
Jag tror att en ökad koppling mellan det regionala arbetet och det gränsregionala kommer att ge mer än om dessa program inte kopplades samman. Tillväxtverket har som uppdrag att samordna detta där jag är med som en part för att ta tillvara de nordiska perifera regionernas intressen. Att någon äger programmen och tar ansvar för dem är viktigt och att vi tar tillvara det vi lärt oss tidigare.
Men ingenting är klart förrän det är färdigt, så låt processen jobba på och var konstruktiva i inputen istället, det ger mer pay back för regionen!
1 kommentar

Dr Max är välkommen till oss andra…

Av , , 1 kommentar 25

Ser att en av de bästa politikerna i Vilhelmina kliver av, Dr Max. http://www.vk.se/867148/toppolitiker-lamnar

Han är en bra medmänniska, en eftertänksam och väl påläst politiker och en av de jag förlitat mig på ska hålla debatten på en respektfull nivå.
 
Det som skrämmer mig är frågan om vilka som blir kvar, om de som driver lokal politik professionellt, påläst och med respekt för andras åsikter och uppfattningar, lämnar lokalpolitiken?
 
Vad är det för klimat vi vill ha i politiken för att driva en kommun i en positiv riktning?
 
Jag tror det behövs fler människor som utbildat sig och fått bredare erfarenheter för att ta väl genomtänkta och grundade beslut i den lokala politiken. Jag tror också att det behövs människor från olika delar av en kommun, olika arbetslivserfarenhet från både företag, föreningar och yrken. Olika åldrar, kön och bakgrund.
 
 Om alla ser likadana ut, "alltid" hållit på med politik eller att alla är anställda av den kommun de ska besluta över så blir det väldigt tungt att ta beslut.
 
Jag hoppas att Max blir kvar i den lokala politiken då han och andra med vidare perspektiv behövs. Jag hoppas att han kommer att hitta sin hemvist i något annat parti och att fler vågar ställa sig upp och säga ifrån när samtalsklimatet i lokalpolitiken tjärat ihop.
 
 
1 kommentar

CUF som i TUFF!

Av , , 4 kommentarer 16

CUF har på sin förbundsstämma bifallit en motion om att legalisera och reglera cannabis. Detta är något som Centerpartiet inte står bakom. Ungdomsförbundet är de som ställer partiet mot väggen, vågar provocera och dra frågor till sin spets. Så även denna stämma. Men frågan de spetsat denna gång går så tydligt emot det moderpartiet tycker så ingen kommer att ta förslaget riktigt på allvar.

CUF har motionerat tidigare på centerpartiets stämma om detta och det blev klart avslag. Centerpartiet driver ju en restriktiv narkotikapolitik och vi ser inget behov av att introducera nya droger, vi vill hellre se en mer aktiv narkotikabekämpning.

CUF menar att en legalisering skulle innebära skademinimering för de som brukar cannabis och samtidigt ta bort en viktig inkomstkälla för den organiserade brottsligheten. CUF är rädda för att förbudet är farligare än själva drogen. Med en kontrollerad försäljning kan vi hjälpa fler och ta bort en viktig inkomstkälla för den organiserade brottsligheten, säger Hanna Wagenius som är förbundsordföranden.

Jag tycker det är bra att ungdomsförbundet vågar ifrågasätta det gängse och att de tänker nytt. Men jag tycker inte att det här förslaget är bra. Klart vi ska ifrågasätta systemet vi har idag då alla vet att det finns narkotika trots att det är förbjudet. Men att legalisera droger är för mig ingen lösning om än jag inte har svaret på hur vi får ett narkotikafritt land.

Hur ska vi få ett samhälle fritt från droger?

4 kommentarer

Ambulansen som är en akutplatser och vice versa!

Av , , 3 kommentarer 20

Ser på SVT Västerbottensnytt att akutbilar kan bli fler i inlandet. Akutbilen i Åsele har varit billigare än ambulansen och har idag samma befogenheter och utrustning.

Jag förstår inte skillnaden mellan ambulans och akutbil och vad det är som gör att de,bara ska trafikera inlandet.
Om akutbilen och ambulansen har samma utrustning, befogenheter och samma kompetenta personal så är det ju bara namnet som skiljer.
Om det är så mycket billigare med akutbilen borde man ju införa akutbilen överallt och inte bara i inlandet!

Är det någon som förstår det här?

3 kommentarer

EU avgiften ska inte läggas på landsbygden!

Av , , 2 kommentarer 11

Centerpartiet driver just nu en kampanj som handlar om att uppmärksamma landsbygdens utmaningar, möjligheter och eldsjälar. Vi lyfter fram goda idéer och öppnar för en rejäl diskussion om hur vi ska vända utvecklingen som under många år gått åt fel håll. Kraften finns ju runtom i Sverige, här finns människor som vill bo och verka på landet, företagsamhet, mat, jord och skog. Världen behöver precis det vi kan erbjuda som mat, energi och råvaror. Det är självklart att stad och land behöver varandra, och att en hållbar utveckling kräver att hela landet får växa.

Med det perspektivet är självklart för oss att notan för den sänkta EU-medlemsavgiften inte ska skickas till landsbygden.

Nu försöker socialdemokraterna lite varstans i media ge sken av att Centerpartiets engagemang inte räcker till för att för hela Sverige att leva och utvecklas. Ja, det är sant att Centerpartiet inte är regeringens största parti, men med Centerpartiet i regeringen 2006 har mycket hänt:
        Sju gånger mer el produceras från vindkraft.
        Biobränslen är en större energikälla än olja
        Stödet till service på landsbygden har fördubblats
        En miljard satsas på bredband
        En rekordstor satsning görs på förbättring av infrastruktur i hela landet
        Alla reformer synas nu ur landsbygdsperspektiv och ”landsbygdssäkras” innan regeringen fattar beslut
 
Men mycket mer kan och måste göras, och vi ser att landsbygden har en nyckelroll i avgörande framtidsfrågor. För jobb och utveckling i hela Sverige krävs bättre möjligheter för turismutvecklin, infrastruktur, matlandet, jord- och skogsbruket. Även dåd et gäller klimatfrågan så krävs fler insatser för en grön omställning där vi i norr har mycket att erbjuda, vi kan visa vägen i hur vi på ett bra sätt tar hänsyn till både miljö och klimat. Samtidigt som vi utvecklar nya hållbara energikällor.  
2 kommentarer

Ger men tar än mer…

Av , , Bli först att kommentera 4

Jag har sagt det förut och säger det igen! Det är inte det Socialdemokraterna säger som är problemet, problemet är det de INTE säger. Socialdemokraternas budgetförslag ger med den ena handen och tar desto mer med den andra.

De vill skära ner på satsningarna på turism, skogen och jorden, de näringar som är så otroligt viktiga för oss i norr. Som direkt slår mot de småföretagare de säger sig vilja värna.
 
Det är bra att sossarna presenterar förslag för jobb till unga, men hur de ska få till det är en gåta då de samtidigt vill fördubbla arbetsgivaravgifterna för unga.
Man talar om några hundra miljoner kronor i åtgärder men tiger om de miljarder som föreslås i skattehöjningar och bidragshöjningar!
 
 
Bli först att kommentera

Valrörelsen för valvinst 2014 har börjat.

Av , , Bli först att kommentera 10

Ikväll har jag varit på ett härligt möte med partikompisar från centerpartiet och andra kompisar,från partier från Allians för Vilhelmina.
Det känns som om valvindar redan blåser och ikväll var både kyliga och ljumma vindar som strök genom lokalen där vi pratade om hur det ser ut i lokalpolitiken idag och hur vi vill att det skulle vara.
Trots att ekonomin i kommunen tar stor del av resonemangen så ägnade vi mycket tid åt de åtgärder som vi ser krävs för en hållbar framtid i kommunen.

Det hör kommer att bli kul.

Känner du att du vill vara med på resan mot valvinst 2014 så kontakta någon i något av de partier som vill se en annan framtid för kommunen än den som idag är gällande.

Bli först att kommentera

Lennart Holmlunds bloggar

Av , , Bli först att kommentera 18

Lennart Holmlund pratar på som vanligt med påhopp, påhittade fakta och inbillade inspel i sin blogg (http://blogg.vk.se/lennart-holmlund-kommunalrad/2013/05/03/maria-kristoffersson-cpolitik-dodar-norrland-1206246)

det gäller Sveriges förhandlingar för kommande EU Budget, där de viktiga regionala stöden finns, så har han heller ingen koll.

Kortfattat kan man säga att Sveriges utgångspunkter i förhandlingarna är att försvara den svenska bondens möjligheter tex genom att vi måste få ett undantag från förgröningen som annars riskerar slå ut jordbruk i norra Sverige och skogsbygder. Här har den svenska regeringen lyckats få igenom det i överenskommelse med övriga medlemsländer vilket är ett måste för att få igenom det med resterande länder i EU parlamentet. Men det gäller att strida på för det är änu inte klart.

En annan viktig fråga för oss i norr är regelförenklingar. Här har Sverige tillsammans med 5 andra länder lämnat in 300 sidor med förslag på förenklingar av jordbrukspolitiken. Tyvärr verkar det inte som att kommissionen och övriga medlemsländer kommer gå med på så många av förslagen. Regeringen fortsätter dock att driva på det här arbetet. Då vi tycker att det är den aktive bonden som skall gynnas och vi vill förbättra situationen främst för djurbönder. Det är något som vi ser som vägledande för utformningen av gårdsstöden och också av landsbygdsprogrammet. Det handlar tex om investeringsstöd, vallstöd, djurvälfärdsersättning mm för att kompensera för de högre kostnader den svenske bonden har.
 
Då det gäller landsbygdsprogrammet vet jag att det finns en diskussion om hur stort det skall vara, också i jämförelse med Finland. Här driver Sverige som första alternativ att vi vill ha ett så starkt landsbygdsprogram som möjligt. Lyckas vi inte med det så måste vi driva på att vi ska behålla en oförändrad nivå på strukturfonderna, (där tappade Finland 25 %.) Sammantaget med landsbygdsprogram och strukturfonder tappade Finland mer pengar än Sverige.
 
Förhandlingarna är hårda och intensiva och Sverige är ett litet men ekonomiskt starkt land. Så alla som kan påverka ska göra det och här är alla krafter välkomna att hjälpa till, även herr Holmlund! Men att kasta skit är ingen hjälp, det måste vara mer konkret än så. Strukturfonderna är otroligt viktiga, inte minst för oss i norra Sverige.
Bli först att kommentera

S slår mot landsbygden!

Av , , 8 kommentarer 21

Jag förvånas över att den vårbudget som S förde fram förra veckan där de så tydligt slår mot landsbygden, det är kanske inte så konstigt då man söker sina väljare i städerna men ändå oväntat då man har så många röda kommuner i Norrland.

S vårbudget skär ner på landsbygden, på jorden, maten, skogen och turismen. När skogsindustrin genomgår sin värsta lågkonjunktur någonsin är det kanske inte det bästa iden att dra ner på satsningar kopplat till skogen. När de säger sig vilja värna de små företagen men förslår fördubblade kostnader för att anställa unga, fördubblad skatt på restauranger och nedskärningar på matföretagen på landsbygden så blir det svårt att förstå hur de vill satsa på företagen. Frågan är hur de ser på företagande överlag, egentligen! (I min kommun annonserade S för ett par veckor sen om sin syn på företag som ”profiterande”.)

Det är dock lite kul att S för fram Centerpartiets politik då det gäller ungdoms-arbetslösheten fast med lägre ambitionsnivå.

8 kommentarer

Lärlingsplats och praktik i vården borde premieras istället för nekas!

Av , , Bli först att kommentera 6

I Skellefteå så säger kommunen nej till de som vill få en lärlingsplats. Det måste vara att bita sig i svansen! Kommunerna kommer att behöva alla utbildade de kan få fatt på i framtiden och att då neka de som vill lära upp sig i yrket verkar ogenomtänkt. De borde tvärtom välkomna alla som vill en praktik eller lärlingsplats för att se till att det finns folk att anställa.
Alla som utbildar sig inom välfärdsyrken borde premieras och stöttas, inte nekas!

Bli först att kommentera