Landsbygd är det ambulanser och skolor S pratar om då?

Det är närapå kränkande att höra om Socialdemokraternas strategi att sänka Centerpartiet genom att prata landsbygdsfrågor samtidigt som de är deras politik som idag utarmar landsbygden. Det är i S ledda kommuner byskolor läggs ner och det är i S ledda landsting ambulanser och akutplatser stängs ner. Det är e långt gången centraliseringspolitik som lett till det vi nu ser effekterna av.

Senast idag fick jag höra ett rykte om att Socialdemokraterna planerar att lägga ner skolan i en av kommunens fjälldalar. Jag undrar hur de ska kunna argumentera för att de värnar landsbygden samtidigt som de planerar för att stänga ner densamma.

Det är som jag sagt tidigare. problemet med Socialdemokraterna är inte det de säger utan det är det de gör.

 

11 kommentarer

 1. Göran Jonzon

  Fjärrundervisning spar på både transporter och lärarresurser.
  Kanske vi ska börja resonera om fjärrstyrd undervisning även för vissa ämnen i centralorten?
  Vilka skulle konsekvenserna bli ?
  Hur skulle vi kunna rationalisera och effektivisera den pedagogiska utväxlingen genom att utnyttja de nya möjligheter som teknikutvecklingen bjuder ?
  Behöver vi verkligen elever åka buss till centralorten för att få sig kvalificerad utbildning till livs ?
  Skulle vi kunna använda pengarna för skoltransporter på ett rationellare sätt ?

 2. Viveka Abramsson

  Jag förväntar mig mer av en politiker än att sprida rykten. Vi har inte, varken i vårt parti eller i utbildningsnämnden diskuterar skolnedläggningar. Tvärtom, vi arbetar för samordning förskola-skola för att på så vis kunna behålla verksamheterna när barnantalet sjunker. Vilka lösningar har du på de problem vi står inför?

  • Maria Kristoffersson (inläggsförfattare)

   Bra att ni inte diskuterat detta. Det vore förödande för landsbygden och den tillväxt vi vill ska ske i fjälldalarna. Vi borde satsa än mer på samhällsservice i våra fjälldalar. Det är där vi kan bygga fler jobb i framtiden. Jag tror att barnantalet kommer att öka i Vojmådalen då det är många unga som lockas av livsstilen.

 3. keka

  Är det verkligen en politikers sak att sprida rykten? Om du nu som politiker ska sprida något så borde det vara fakta…inte okej Maria…blir besviken :(…………! Har du börjat snegla på KD.s GJ och anammas hans sätt att sprida skit?

  • Maria Kristoffersson (inläggsförfattare)

   Det är väldigt svårt att få fakta när insynen är så begränsad som den är idag. Det är i flera kommuner som leds av S som färdiga förslag kastats in under pågående möten då det gälle neddragningar som handlar om medborgarnas service. Det har skapat en skepticism till hur S ser på öppenhet, transparangs och demokrati. S i Vilhelmina har inte varit särskilt bra på att utveckla de här färdigheterna.

    • Maria Kristoffersson (inläggsförfattare)

     Att diskussioner pågår i slutna rum är inte ovanligt i S styrda kommuner. De rekommendationer som nyss kommit omkring förändringar av skolor säger att öppenhet är det viktigaste för att få medborgarna med i förändringen. Att ge möjlighet att påverka, finna nya lösningar och hitta alternativ. Om man inte vågar vara öppen så hittar man inte de lösningar och förslag som ändå alltid finns. Ju fler hjärnor domäner dess bättre.
     Jag har svårt för att se vitsen med den rubriksättning du har i dina bloggar. Där du lägger fokus på mig som individ och inte på den politik jag företräder. Att skilja på person och politik är viktigt i en demokrati.

 4. Viveka Abramsson

  Insynen är inte begränsad. Alla handlingar är offentliga, fullmäktigegrupperna har ofta gemensamma gruppmöten, vi har vice ordföringar med måntalig ersättning som kan förmedla information och man kan på olika sätt ta kontakt med berörda politiker som kan berätta hur det står till.
  Om du hade kontaktat någon när du hörde ryktet så skulle du ha fått den information du behöver, om du prioriterade det kommunalpolitiska arbetet så skulle du vara mer insatt i de frågor som finns på dagordningen och hur diskussionerna går. När du nu inte gör det så borde du hålla dig för god för att yttra dig i frågor som du inte har tillräcklig kunskap om.

  • Maria Kristoffersson (inläggsförfattare)

   Om ni ville att andra partier skulle ha en verklig möjlighet att ha insyn så hoppas jag ni lägger fram dessa förslag till öppningar i förtroendemannautredningen.

 5. Maria Kristoffersson (inläggsförfattare)

  När frågor kommer upp till fullmäktigegrupp så är det för sent att reagera. För att få frågornatt gå i en annan riktning måste oppositionen vara med i de initials diskussionerna, inte när ni redan bestämt er. Ni har den fulla majoriteten och den fulla möjligheten att bestämma om det ska finnas en öppenhet eller inte. Att prioritera ett lokalt engagemang skulle ha varit möjligt om det i valfullmäktige inte varit ett sånt rävspel. Men mina möjligheter att påverka politiken idag är bra mycket större än när jag bara var engagerad i Vilhelmina. Jag hoppas att väljarna i Vilhelmina tar sig en rejäl funderare till nästa år och funderar på hur de vill ha det och om de tycker att Vilhelmina kommun gått framåt de senaste fyra åren.

  • Viveka Abramsson

   Innan frågorna kommer upp till kommunfullmäktige har de passerat styrelsen/nämnderna och fullmäktigegrupperna. Det är där frågorna bereds och där finns oppositionen med och kan påverka.
   I undantagsfall händer det att en fråga lyfts direkt i våra gemensamma överläggningar med fullmäktigegrupperna och då förs diskussionerna där innan beslut tas.
   Att komma med egna utspel utan kunskap om hur det förhåller sig är enbart genant för de oppositionsledamöter som lägger ner tid och engagemang på att skapa ett gott samhälle. Oppositionens insyn och engagemang står och faller inte på dig. Vice ordförande i socialnämnden och utbildningsnämnden har en månatlig ersättning och Centern företräder oppositionen i kommunstyrelsen, vänd dig till dem när du har funderingar på vad som händer. Vi har ett partistöd för att skapa förutsättningar för möten och diskussioner på sidan om sammanträdena. Nyttja det till samtal med dina kamrater så blir du mer insatt.
   Man ska inte kasta sten när man sitter i glashus. Insynen var många gånger under all kritik när du satt som kommunalråd, ofta inväntade ni våra förslag innan ni la några egna, men vi gnällde inte över det utan jobba på utifrån de förutsättningar som fanns.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.