Smart, hållbar inkluderande tillväxt..

Smart, hållbar och inkluderande tillväxt

Smart, hållbar inkluderande tillväxt är mottot för de fonder och program som ska gälla från 2014 till 2020 inom Eu. Dvs de fonder som finns för att finansiera arbeten för att mota utmaningar, hitta lösningar och utveckla Europa till en hållbar del av världen. Idag är det Europaforum där jag finns med för att både se hur arbetet löper, hur vi i Centerpartiet ska påverka och komma med inspel samt hur vi i Norrland ska ta vara på de möjligheter som ges.

Vi är meds vana vid landsbygdsutvecklings/jordbruksfonden, strukturfonden och den sociala fonden men det finns en massa andra penningsäckar för oss i Västerbotten att använda. Det handlar om att vi ska klara den globala konkurrensen och bygga kapacitet för att bli värdsledande inom forskning och näringsliv.

Horizon 2020 på 70 miljarder Euro!! ska se till att vi bygger höjden globalt och hantera sociala utmaningar. Strukturfonden handlar om att bygga kapaciteten för att hantera utmaningar.
Erasmus på nästan 15 miljarder Euro handlar om kompetens och livslångt lärande.
Kreativa Europa 1,3 miljarder Euro handlar om kultur och kreativa företag och Life på 3 miljarder Euro handlar om klimat och miljö samt hälsa. Här kan landstingen hitta pengar för förnyelse.
COSME är ett eget småföretagarprogram med 2,3 miljarder Euro. Det handlar om att få små företag att våga gå ut på en internationell arena och växa globalt. Här är kopplingen till forskningen viktig.

Sen finns det andra mindre penninsäckar för alla möjliga utmaningar. Det finns program och teman för det mesta i utvecklingsväg. Det handlar om att vi tydligt kopplar ihop det vi vill göra med det som står i Europa 2020.

Nu är det upp till oss som bor och verkar i Västerbotten att se till att vi nyttjar de resurser som finns, utmana utmaningarna och se att vi är den del i ett större sammanhang där globaliteten redan är här.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.