Insiders och outsiders!

Lyssnar på ett seminarium om insiders och outsiders med bl a Assar Lindbäck, en av vårt lands mest kända ekonomer. Insiders är det som har ett jobb och som skyddas av facket och staten. Outsiders är de om inte fått ett jobb, inte har kommit in i trygghetsysteen som unga och invandrare.
Arbetslösheten presenteras ofta som unga 25 % men då räknar man in alla som studerar och det är inte samma sak som de som är arbetslösa på riktigt, då blir det 17 % i Sverige, det är också en hög siffra. Men det betyder arbetslösa av de som är ute på arbetsmarknaden. Men om man ställer hur stor del av en kull unga så blir siffran 8 %. Så man kan använda både 8, 17 och 25 %. Oavsett vilken siffra man använder så är det ett stort problem. Många skulle fördra att arbeta istället för att studera men har idag inget val. Man kan använda de stora siffrorna som ett sätt att sätta frågan som olöslig.

Arbetslösheten bland invandrare är det ett allt större problem. 6,4 % arbetslösa för Sverigefödda, men 58,8 % är utan jobb av de som fötts i Afrika. Långtidsarbetslösa inflyttadelever ofta på försörjningsstöd då de är outsiders på den svenska arbetsmarknaden.

Assar Lindbäck säger att man måste förstå vad som ligger bakom arbetslösheten för att kunna bryta den. De som har jobb lyckas hålla upp lönerna som gör att outsiders inte kan komma in i jobb. Att arbeta för lägre löner skapar ett motstånd från de som är inne i systemet. De här mekanismerna stöttas av staten och facket för att skydda de som redan har jobb.

Några av metoderna som lyfts fram är: En effektiv arbetsförmedling genom att konkurrerande aktörer släpps in, med genomtänkta regelsystemen. Ökad utbildning av de som inte har jobb och ett genomorganiserat lärlingssystemen samt subventioner för att anställa unga och invandrare som är dyrt men effektivt. De elaka metoderna är de man knappt vågar tala om: att acceptera lägre löner och slopa den solidariska lönepolitiken som idag är osolidarisk, att luckra upp trygghetslagstiftningen som idag ger konsekvenser att den missgynnar unga och småföretag, göra det lättare för småföretag att avskeda de som inte klarar av att utföra sitt jobb.
Man kan inte lösa problemen med många utan jobb enbart genom lönespridning, det kommer att upplevas som orättvist. Det finns ingen quick fix där man måste arbeta på många olika områden och hyvla ner trösklar på många olika fronter för att få in outsiders i arbete. Sverige har höga minimilöner i jämförelse med andra länder.

Efter Assar så kom flera forskare och berättade om sin bild av den svenska arbetsmarknaden.
Det finns olika varianter av Outsiders insidersteorier. Den viktigaste insikten är att om det finns kostnader för att få in människor i jobb så ger det de som redan har jobb fördelar. Höga ingångslöner studeras nu av forskare för att se vilka konsekvenser den får. Det ser olika ut i olika delar av ekonomin. Unga och nyanställda inom tjänstesektorn är de som haft höga betyg, i industrin spelar betygen inte lika stor roll.

Frågan är hur vi kan göra det enklare för ungdomar och invandrade att komma in i ett arbete, att i insiders?

Så här skriver Annie Lööf och Martin Ådahl i dagens DI . Vi behöver en schystare arbetsrätt som inkluderar fler. De lagstadgade turordningsreglerna gagnar ensidigt dem med flest år på arbetsplatsen. Centerpartiet menar att de, som ett första steg, bör fasas ut för små företag med under tio anställda. I gengäld vill vi förstärka a-kassan med en högre ersättningsnivå i början och en snabbare avtrappning. Trygghet och flexibilitet ska vara två sidor av samma mynt.

Läs mer på: http://www.di.se/artiklar/2013/10/28/debatt-riv-muren-till-arbete/

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.