Det går lysande bra för Västerbotten!

Följer regionfullmäktige på webben idag,( www.regionvastrbotten.se/direkt) då jag drabbats av influensan. Hör med intresse på dragningen av årets konjunkturrapport. Den säger att läget ser att det är en svag positiv tillväxt under 2013. I landet i stort är det en starkare tillväxt och Sverige går bra. Det är fotfarande så att tillväxten styrs av att i som privatpersoner och företag konsumerar. Exporten är fortfarande lite svagare. Men totalt så går länet och landet bra i flera avseenden. Det är en ökad sysselsättning och minskning v arbetslösheten. Nyregistrerade personbilar används som indikator för framtiden, och den ökar i Västerbotten, antal flygpassagerare ökar och gästnätterna har den starkaste positiva ökningen sedan 2008.

På kommunal nivå så ser det lite mer varierat ut. Totalt är det fyra kommuner som ökar i alla indikatorer. Bara en kommun visar på en minskning i alla indikatorer. Många kommuner har en ökning av nyanmälda platser dvs nya jobb. Arbetsmarknaden ser positiv ut i majoriteten av kommunerna och få kommuner ser en negativ trend på arbetsmarknaden.

Befolkningsprognosen visar att Umeå, Skellefteå, Vännäs kommer att öka och resten av kommunerna kommer att minska men inte lika stor som det varit idag. Takten halveras. Om man tittar på åldersgrupper så ser man att de som flyttar är de unga och de äldre stannar kvar. Så andelen som ska försörja befolkningen blir färre. De allra flesta kommunerna i Sverige kommer att se en ökning av andelen äldre. Det är en gemensam utmaning i hela västvärlden där Europa har den äldsta befolkningen. De kommuner som minskar mest i Sverige så finns två i Västerbotten, 6 i Norrbotten och 9 i Värmland. Här gäller det att ta till vara de som kommer inflyttande till Sverige. De som har högst utbildning är de som flyttar in samtidigt som de är den grupp som har högre arbetslöshet.

Vi har behov av mer vård och omsorg så där behöver vi utbilda fler. Det finns en databas över Västerbottens befolkning där vi kan se hur det ser ut. De som jobbar i yrken som kräver längre utbildning i vården är 55 år eller äldre idag.

Ett sätt att lösa kompetensförsörjning är pendling, men då måste det finnas kommunikationer. Skellefteå har den minsta pendlingen och Umeå har den högsta, (det kan ju bero på hur kommunikationerna byggts ut)

Tillgäng till tillväxt är tillgång till personal och andelen små företag. De flesta företagen i Västerbotten är de små företagen med få anställda. En potentil är at alla små företag växer med en anställd.

Då det gäller generationsväxlingar så ser den olika ut i olika branscher och yrken och det planeras en rapport för att ta fram mer tydlig siffror.
Det är härligt att hör att länet och landet går bra och att det är fler och fler som får jobb, köper ny bil och har råd att ta flyget. Det är härligt att höra att den svartmålning som Socialdemokraterna ägnar sig åt, inte är sann.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.