Skolan behöver ingen quick fix…

Jag såg i morse på nyheterna att en majoritet av svenskarna vill ha en förstatligad skola. Märkligt, kan jag tycka då jag inte ser de goda exempelen på att myndigheter och stat är de bästa företrädarna för utvecklingsarbete, kvalité och långsiktighet?

Den svenska skolan är i behov av många insatser men att förstatliga är inte den bästa vägen. Skolfrågan är en väldigt komplex institution som måste reformeras för att vi i Sverige ska nå världsklass. En centralistisk och byråkratiserande linje ligger långt från det jag tror på. Debatt om att förstatliga skolan blir ett partipolitiskt slagträ där enkla lösningar presenteras som ”quickfix”. Det finns tyvärr igen quick fix utan det krävs ett långsiktigt och hållbart arbete där engagerade lärare går i täten.

När politiken säger en sak men gör något annat blir signalerna väldigt otydliga hela vägen ner till eleverna. Folkpartiet säger tex. att höga studieresultat nås när man har höga förväntningar på eleverna och stark tilltro till elevernas förmåga att lyckas. Men samtidigt har de inte tilltro till kommunerna och säger att Sveriges 290 kommuner inte har kompetens att utföra kvalificerat utvecklingsarbete.

Jag har stor tilltro och höga förväntningar på Sveriges kommuner och tycker att kommunerna däremot ska garanteras de verktyg som krävs att lyckas med sitt huvudmannaskap. Jag tror att den effekt Björklunds misstroendeförklaring mot kommunerna ger får samma negativa effekt som när lärare har låga förväntningar på elever.

2 kommentarer

 1. Ingrid Oscarsson

  Ja Maria, långsiktigt arbete med engagerade lärare, skriver Du. Helt rätt att lärarna har stor del i arbetet. Det innebär att det måste finnas BRA skolledare, som är pedagogiskt kunniga och inriktade på att sätta eleven i centrum och på att leda och stödja sin personal.
  Det innebär att samhällets syn på skolan måste bli litet mer ödmjuk inse att profesionalism finns inom skolverksamheten och inte i hemmen. Bara för att man själv gått i skolan, vet man inye hur skolan skall skötas. Det innebär att lärarnas status måste höjas. Att vara lärare skall vara något att vara stolt över.
  Det innebär att föräldrarna måste ges och ta mer ansvar för barnens uppförande och sätt att möta vuxna och kamrater i inlärningssituationer. Kanske dags för litet ”gammaldags” uppfostran i relationsfrågor. Jag har varit lärare sedan slutet på 60-talet och det är skrämmande att uppleva hur respektlösheten för människan har försvunnit hos många, många av våra barn och ungdomar. Det är inte skolans fel. Föräldrar bör arbeta TILLSAMMANS med skolan för barnets bästa – inte mot.

  Hemmen borde hjälpa barnen att se skolan som den otroliga förmån vårt samhälle serverar på ett fat. Det gäller att inse och förmedla till barnen att denna förmån innebär – inte bara rättigheter – utan många skyldigheter att ta väl vara på möjligheter och lägga grunden till en bra framtid.

  • Maria Kristoffersson (inläggsförfattare)

   Vi som är föräldrar har ett stort ansvar och det är vi som har ansvar för att vår barn får en bra grund att stå på för att klara av vuxenlivet. Skolan har sitt ansvar att ge barnen förutsättningar att söka kunskap och vara nyfikna på världen. Jag tror att det viktigaste vi föräldrar gör är att visa barnen att vi respekterar skolan, uppskattar lärare och ger barnen en tilltro till hur viktig skolan är. Vi vet att de flesta som idag finns i utanförskap och arbetslöshet är de som inte har betyg från grundskolan och inte har fullgoda betyg från gymnasiet och därmed också saknar högskoleutbildning. Vi som vuxna har ett ansvar, det är vi som ska ge förutsättningar för att barn och ungas möjligheter att möta framtiden.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.