Närodlad politik och chans till att få äta lokal mat…

Närodlad politik och chans till närproducerad offentlig mat!

Vi var säkert många matintresserade som blev glada och som fick framtidstro för några veckor sedan när EUs beslut om att krav, djurskydd och miljö kan vägas in vid upphandlingar. Som det är med dagens regler så är det billigaste budet som vinner upphandling inom offentlig sektor, vilket många gånger innebär långa transporter för maten och att små företagare i länet inte får samma möjlighet att konkurrera trots kvalitét och närhet. Äntligen kan vi i Vilhelmina använda oss av lokalproducerad mat på skolor och i omsorgen. Det skapar jobb och bättre mat.

Beslutet gynnar i första hand våra barn i skolorna och äldre som kan få en bättre mat på Tallbacka, Åsbacka, Strandbacka, men även våra lokala mathantverkare och matproducenter som får flera möjligheter att vinna anbud inom offentlig upphandling.

Enligt kommunlagen måste varje kommun göra offentliga upphandlingar där det billigaste alternativet, och inte alltid det bästa, är det som vinner vid matinköpet för kommunen. Små företagare som arbetar med matproduktion kan (idag) inte konkurrera med större företag om både pris och utbud så upphandlingarna vinns allt som oftast av stora kedjor från storstadsregioner. Våra prisade matproducenter i länet står sig slätt med dagens regler, men kommer att få det betydligt lättare i och med att de nya reglerna från EU träder i kraft även här hemma i Sverige inom en snar framtid.

Med de nya reglerna skulle tex. Göte på äldreboendet kunna få korv på smörgåsen från EG Vilt eller så skulle barnen i Nästansjö skola kunna få potatis från Idvattnet och skinkstek från Svannäs.

Centerpartiet har sedan 2010 drivit frågan om säker och trygg mat för hela landet. Under åren 2010-2013 avsattes 160 miljoner kronor inom Landsbygdsprogrammet för att göra Sverige till det nya matlandet. Sverige har bland de starkaste kraven på djurskydd i Europa. Vi har anledning att vara stolta över ett jordbruk som brukar utan att förbruka jordens resurser, där djur behandlas rätt.

Genom att ta makten över maten i offentlig sektor går det att skapa bättre förutsättningar för närproducerad mat och för bättre matkvalitet i skola och omsorg, som skapar förutsättningar för god folkhälsa. Det är en dubbel vinst. Dels för miljön när grönsaker inte behöver skeppas jorden runt och åka genom landet på lastbilar. Dels för den svenska landsbygden, där vi kan bevara både öppna landskap och jobb.

Vi vill ge våra barn och äldre i länet bra mat som vi känner oss trygga med. Vi vill att våra lokala matproducenter får större möjligheter att konkurrera i upphandlingar. Pris och kvalitét måste värderas likvärdigt.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.