Distriktsköterskemottagningarna i Saxnäs och Dikanäs

Centerpartisterna i Vilhelmina protesterar mot den dåliga insynen och den usla demokratin då det gäller hur kommunens majoritet hanterat frågan om distriktssköterskemottagningarna i Dikanäs och Saxnäs. Vi skrev frågor till Socialnämnden som vi fått svar på , se nedan. Det räcker inte. Vilhelminaborna måsta få veta hur S tänker och hur de agerar. Vi kan inte riskera att vilhelminaborna får en allt sämre offentlig service som det hör handlar om.

Inför socialnämndens sammanträde den 19 februari lämnade vi i Centerpartiet i Vilhelmina följande skrivelse till nämnden att behandla:

”Centerpartiet står för en närodlad politik, det betyder att vi vill att människors möjligheter att leva, bo , besöka och verka i kommunens alla byar måste underlättas och utvecklas. Centerpartiet i Vilhelmina föreslår därför att vi får svar på hur de framtida planerna för servicen från Landstinget ser ut i våra fjälldalar.
Vi föreslår därför att Socialnämnden inbjuder ansvariga för utredningsförslaget att lägga ner distriktssköterskemottagningarna i Saxnäs och Dikanäs till kommande sammanträde. Centerpartiet vill ha svar på vilka resultat man räknat fram i utredningen då det gäller:

Besparingar?
Kostnader för att genomföra nedläggningen?
Hänsyn tagen till patientsäkerheten?
Är hänsyn tagen till Hälso-och Sjukvårdslagen?

När nu nedläggningen har stoppats och landstinget vill se över samverkan med kommunen vill Centerpartiet veta:
Vilken samverkan med kommunen avser man att fördjupa?
Vilka för-och nackdelar kan vi räkna med för medborgarna i Vilhelmina kommun?
Vilka konsekvenser en tänkt samverkan kommer att få för verksamheten?

Centerpartiet anser att det är viktigt att veta hur man i besparingsförslaget tar hänsyn till den som i slutändan drabbas, nämligen Vilhelmina kommuns medborgare, företag och besökare.

I en särskild bilaga har centerpartiet meddelat att man anser att nämnden i sin helhet får ta del av vilka resultat man räknat fram i besparingsförslaget och om hemsjukvården riskerar att drabbas av besparingar. Centerpartiet anser man bör ta hänsyn till den som i så fall drabbas, nämligen patienten.

För Centerpartiet i Vilhelmina

Else Westerlund, ledamot i Socialnämnden
Gunilla Jansson, ersättare i Socialnämnden”

Redovisningen från Socialnämndens sammanträde kan sammanfattas på följande sätt.

Ordförande i nämnden beslöt att ta skrivelsen som ärende på föredragningslistan, trots kort varsel, vilket var snyggt gjort.
Skrivelsen togs emot positivt av majoriteten i nämnden. Frågorna ansågs vara relevanta och viktiga.
Oron för att hemsjukvården ska drabbas i en besparing ansågs vara obefogad då ingångna avtal tex. tröskelprincipen förhindrar detta.

I övrigt informerade majoriteten om att samtal mellan kommun och landsting inletts och att samtalen förs i en positiv anda. Tanken är uppenbarligen att föra över fler arbetsuppgifter till distritssköterskorna och avlasta annan verksamhet.

Nämnden informerades också om att den 27 januari inbjöd Vilhelmina kommun till inledande samtal och den 5 februari ägde första mötet rum.
I det mötet deltog tjänstemän från kommun och landsting och som politiker deltog socialnämndens ordförande Annika Wibrell.

Av följande redovisning kan följande reflektioner göras.

Om Landstinget nu anser att man i samverkan med kommunen kan göra besparingar som motsvarar besparingen i förslaget om nedläggningen av distriktssköterskemottagningarna, varför var detta inte ett första alternativ?
Nu lade landstinget istället ett både ekonomiskt orealistiskt och för befolkningen förödande förslag. Ett förslag som väckte stor oro, inte minst bland dem som är sjuka och behöver täta kontakter med distriktssköterskorna.

Varför inbjöds inte Alliansens och PA.s politiker att delta i samtalen mellan kommun och landsting? I första hand vice ordförande i socialnämnden.

Centerpartiet i Vilhelmina kräver att oppositionens politiker inbjuds att delta i kommande samtal angående samverkan mellan kommun och landsting.

Vill du veta mera så kontakta Någon av oss. Den som kan mest är Else Westerlund 070-3361871, 0940-710 42

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.