Pengar till landsbygdsutveckling…

Nu har regeringen beslutat att stöd från fyra EUfonder ska användas till lokalt ledd utveckling. Stöden ska användas till att stärka det lokala utvecklingsarbetet. Det är lokala organisationer som oavsett om man verkar i landsbygd eller i städer får nu bättre förutsättningar att utveckla sin hembygd. Det kan till exempel handla om nya företag, service, bredband eller besöksnäring. Verksamheter som lokalt skapar utveckling och nya jobb. Det är när människor lokalt tar ansvar som det verkligen blir något bra. Akademi Norr startar nu en utbildning för dig som vill jobba med lokal utveckling. I Vilhelmina är det Mats Grönlind och Bert-Ove Sjäström som har bra koll på denna. Kontakta dem på kommunen om du vill veta mera.

Lokalt ledd utveckling är lokalt engagemang, ett underifrånperspektiv och att vilja göra skillnad för sin bygd. Här kan vi göra mycket tillsammans genom att använda EU:s samtliga fonder. Då underlättar vi för alla bybor, entreprenörer, kreatörer och idesprutor att förverkliga sina idéer och skapa jobb i hela landet. Här har fjälldalarna mycket att komma med då det finns så stora potentialer att bygga vidare på som främjar besöksnäringen kopplat till de gröna näringarna.

I veckan beslutade regeringen att Jordbruksverket (SJV) ska inleda ett arbete för att kunna hantera stöd från de fyra fonderna; Europeiska jordbruksfonden för landsbygdens utveckling, Europeiska havs- och fiskerifonden, Europeiska socialfonden och Europeiska regionala utvecklingsfonden till lokalt ledd utveckling. Stöden ska användas till att stärka det lokala utvecklingsarbetet. Genom att använda sig av samtliga fyra fonder skapas bättre förutsättningar för lokal utveckling genom att åtgärder inom ramen för alla fyra fonder kan samordnas lokalt.

I kommande programperiod öppnas möjligheten att ge stöd till lokalt ledd utveckling även från Europeiska socialfonden och Europeiska regionala utvecklingsfonden. Det finns också möjlighet att ge stöd från samtliga berörda fonder till en och samma lokala strategi, en så kallad flerfondsfinansiering.

Regeringen har valt att använda sig av båda dessa möjligheter. Jordbruksverket ska vara förvaltande och attesterande myndighet för stöd till lokalt ledd utveckling från alla fyra fonder.

Själv ska jag prata om vikten av transnationella samarbeten om två veckor på ett seminarium som arrangeras av Tillväxtverket. Så jag ser fram emot en gigantisk hög emd ansökningar för att utveckla landsbygden i norr…

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.