vem ska äga värdefulla sopor?

Många av oss har mött överfulla sopstationer, skräpiga sopstationer där även annat avfall som hinkar, järnrör, soffor, toalettstolar och annat dumpats. Sopor som skulle ha fraktas någon annanstans. Det är bekymmer med vem som ska hantera avfallen vi producerar i landet idag. Avfall är idag en resurs och har ett värde samtidigt som det kostar att samla ihop soporna och olika aktörer har olika ansvar. Det finns en underliggande konkurrens om soporna som försvårar hanteringen. Så regeringen tillsatte en utredare som skulle titta på frågan om vem som skulle ansvara för insamling av avfall då det under så lång tid kommit klagomål att systemet som är idag inte fungerar.

Utredaren presenterade sitt förslag i augusti 2012 och föreslog att kommunerna skulle ta över insamlingen av förpackningar och tidningar från Förpacknings- och tidningsinsamlingen, i syfte att göra det enklare och smidigare att sortera soporna. Men remissrundan visade på stor oenighet bland olika aktörer. Det fanns många olika bilder av hur det skulle fungera och väldigt många olika villkor som spretade iväg åt olika håll. En av frågorna som tex. inte utretts var hur det kommer att se ut i mindre kommuner som inte har eget avfallsbolag – vem ska hantera sopstationerna, vem ska vara ansvarig? En väldigt viktig fråga för landsbygdskommunerna men en liten fråga för städerna. Tusen och en fråga som inte hade ett självklart svar. Det viktigaste är ju att vi som konsumenter får det enklare att hantera soporna så att de verkligen återvinns och värnar om miljön.

Eftersom utredningen ansågs ofullständig så har miljöministern Lena Ek tillsatt en arbetsgrupp som ska jobba med frågorna fram till sommaren. Nu jobbar man nära de som berörs i en arbetsgrupp för att få fram en lösning som är långsiktigt hållbar och som leder till bättre service, ökad resurseffektivitet och bättre samarbete mellan olika aktörer.

En kommentar

  1. Pingback: Bloggat: vem ska äga värdefulla sopor? | Sopsortering så funkar det

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.