Små mackägare kan andas ut…

Träffade i torsdags utredarna som ska se över hur staten ska stötta service i gles landsbygd, d.v.s. mackar och lanthandlare. Det är en fråga som engagerar mig starkt och som jag driver på i alla sammanhang. Vi som bor på landbygden vet hur viktigt det är att det finns bensin/diesel och att man kan handla det man behöver. Sen är ju inte lanthandeln bara ett ställe där man handlar det är minst lika viktigt som ett ställe där man träffas och kan få prata en stund.

Ett stort bekymmer för många små mackar har varit kravet på alternativa bränslen. Det har varit många som fått stänga igen då man inte klarat av kraven. Pengarna för att investera har helt enkelt inte funnits. Nu ändras den här pumplagen så att de små mackarna ute på landsbygden inte behöver ställa sig under samma krav som stora mackar i städerna. De små behöver inte ha alternativa bränslen längre. Det gör nog att de som äger och driver mackarna i Ammarnäs, Dikanäs, Saxnäs och andra små byar kan andas lite lättare.

Tillväxtanalys har tittat närmare på hur servicen förändrats på landsbygden. Mellan åren 2009 och 2012 minskade det totala antalet försäljningsställen för bensin och diesel i landet med cirka 12 procent, de flesta i byar nära större tätorter. I Västerbotten ser det dock ljusare ut, kanhända för att vi jobbat på med den här frågan under vingarna för Region Västerbotten?! Under perioden har antalet drivmedelsstationer minskat i samtliga län med undantag av Västerbotten, där man istället kan se en svag ökning.

224 000 personer har mer än 10 minuters restid till det närmaste tankstället för bensin eller diesel, vilket är en ökning med närmare 10 000 personer sedan år 2009.
Knappt 11 000 personer har mer än 20 minuter till det närmaste tankstället, vilket är en minskning med cirka 1 800 personer sedan 2009. Förbättringarna har i huvudsak skett i glesbygder. Närmare 1 100 personer har längre än 30 minuter till den närmaste drivmedelsstationen.

2 kommentarer

  1. Håkan Rombe

    Nog kan det vara bra med en mack i Dikanäs som har långt till kommuncentrum Vilhelmina. Men jag har svårare att förstå att små byar som ligger 30-40 km från ett kommuncentrum eller större mack absolut behöver en egen mack.Har man en bil torde man väl också använda den till annat än att ideligen tanka t ex att åka in till centralort för att besöka vårdcentral, apotek, dagligvaruhandel, kommunkontor, specialaffärer, bilverkstad, bönehus etc etc och då passar man på att tanka bilen och köpa diesel till traktorn i dunk. Lätt som en plätt och det är ett bra sätt att klara drivmedelsbehovet. Till ett billigare pris dessutom än vad en liten byamack kan hålla. Ser man över behoven av mackar bör man nog titta på varje ort för sig och bara göra undantag från regler där det är absolut nödvändigt. En avståndsgräns kanske kan diskuteras. Sverige blir glesare för varje år och det går inte att hejda. Vi kan inte hindra folk från att flytta och från att dö.

    • Maria Kristoffersson (inläggsförfattare)

      Regeringen utreder just nu hur man ska kunna säkra nödvändig service i gles landsbygd. Det är ju viktigt för både de som bor, de som driver företag och de som besöker. Tillgången till drivmedel i en by kan vara viktig för fler än de som bor som skogsföretag, för lantbrukare och renskötare. Men jag håller med dig om att det inte ska vara stöd in absurdum, bara för att det ska finnas. Behovet måste vara tydligt och stödet ska prioriteras av både kommunen och det offentlgia, de privata näringslivet i byn och de ideella krafterna. Jag tror att en tydlig samverkan msåte ligga i botten för att staten ska stötta.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.