Ett välkomnande Vilhelmina

Den 20 maj måste Vilhelminaborna gå man ur huset för att manifestera för ett välkomnande Vilhelmina mot rasism….Notera kvällen och avboka allt annat!!! Då ska Sverigedemoraterna hålla ett möte i Vilhelmina. Vi måste tillsammans visa att vårt Vilhelmina är ett välkomnande samhälle som tror på alla människors lika värde. Vi kan tillsammans punktera de myter som SD lever på. Här nedan är några av dem.

MYT: Invandring leder till ekonomiska förluster för mottagarländerna
Fakta. Flera aktuella internationella studier visar på positiva tillväxteffekter av invandring. Dessa uppstår bland annat av att invandring bidrar till ökad export, ökad specialisering på arbetsmarknaden samt motverkar kompetensbrist och arbetskraftsbrist.

Myt: Invandring innebär en stor belastning på statsbudgeten
Fakta. Forskningen visar att de statsfinansiella effekterna av invandring är små. Om de är negativa eller positiva beror till stor del på hur väl arbetsmarknaden tar emot invandrade. Det bekräftas både av svensk forskning och av en analys gjord av OECD.

Myt: Alla utrikes födda som kommer till Sverige lever på bidrag
Fakta. En stor del av dem som invandrar till Sverige kommer för att arbeta eller studera – många får uppehållstillstånd på grund av de har ett arbete i Sverige. Sysselsättningsgraden bland utrikes födda män som bott i Sverige i minst 16 år och med asyl som grund för uppehållstillstånd är över 70 procent. En ny svensk studie visar att utrikes födda inte har högre risk att hamna i bidragsberoende än inrikes födda. Men det tar fortfarande alltför lång tid för nyanlända flyktingar att komma in på arbetsmarknaden.

Myt: Invandringen leder till lönedumpning och invandrarna tar jobben från svenskar
Fakta:. Invandringen tycks ha liten eller obetydlig effekt på inföddas löner och arbetslöshet, enligt internationell forskning. En ny svensk studie visar att flyktinginvandringen inte har påverkat inrikes föddas möjligheter på arbetsmarknaden. En studie av amerikansk tillverkningsindustri visar att infödd arbetskraft inte hotas av en ökad invandring.

Myt:Invandringen har lett till en våg av kriminalitet
Fakta. Majoriteten utrikes födda begår aldrig brott, precis som majoriteten inrikes födda. Det är människor med mindre resurser i mer utsatta situationer som begår flest brott.En aktuell svensk studie visar att utrikes födda och deras barn är överrepresenterade i brottsstatistiken men om man tar hänsyn till faktorer som utbildning och inkomst, samt bostadssegregation under barndomen så försvinner brottsgapet helt för kvinnor och till mycket stor del för män.

Myt: Det är omöjligt att ha ett socialt skyddsnät och samtidigt välkomna alla
Fakta. Det går att kombinera ett samhälle med omfattande sociala skyddsnät och stor invandring. Länder med omfattande sociala skyddsnät har ofta lättare för att öppna upp för mer invandring än länder med svagare skyddsnät.

Myt:Solidaritet kräver likhet
Fakta. Internationell forskning visar att det går att bygga samhällen med stor mångfald, där människor samtidigt är beredda att bidra till det gemensamma. Människor i länder med stor etnisk mångfald identifierar sig inte mindre med sitt land än människor i mindre etniskt mångfacetterade länder.

Myt: Invandrare måste vara beredda att assimilera sig
Fakta. Människor som identifierar sig med och upprätthåller band till mer än ett land har tillgång till värdefulla resurser och dessa resurser kan underlätta invandrares integration.

Myt: Sverige är på väg att bli ett muslimskt land
Fakta. Däremot framgår det i flera studier att religiös tillhörighet kan underlätta integrationen på många sätt, till exempel genom att en kyrka, moské eller tempel fungerar som en mötesplats i det nya landet.

Myt: De flesta flyktingar är ekonomiska migranter
Fakta. Forskningen visar att geografisk närhet och mänskliga band är avgörande för vart asylsökande söker sig. De allra flesta flyktingar flyr över närmaste gräns. Det är bara en bråkdel av världens flyktingar som tar sig till europeiska länder som Sverige. Det sker vid svåra konflikter. Många av dem som kommer till Sverige i dag 2014 flyr från inbördeskriget i Syrien.

3 kommentarer

 1. €dor

  Diskriminerar du kvinnor? MAN ur huset? Nja, jag skämtar mera, men visst om man hårdrar allt vad man ”råkar” skriva och använda gamla uttryck kan man få på nöten med lite otur. De flesta förstår nog vad du menar även jag. Jag ville bara poängtera hur vi ska tolka vart gränsen går och vi måste använda någon typ av ”mall” vi måste följa och ingen får skriva något avvikande eller tycka till på sitt eget vis. Tryckfrihetsordningen kallas det visst som säger hur fritt vi har det att uttrycka oss. Är det så?
  Vad beträffar Åkesson så är han lika obetydlig som förra gången det var et Sd-möte i V-mina.

 2. Ingrid Oscarsson

  Tack Maria för fakta och argument.
  Det är lätt att en slipad och välputsad retoriker som Åkesson framstår som den som har rätt och kan och vet bäst. Man måste ha kunskap för att kunna och våga vara kritisk.

  Alla människors värde är otroligt viktigt. Vi kommer till Vilhelmina och vänder honom ryggen.

 3. Kenneth Hellberg

  Tack Maria för fakta vi kan sprida på de social medier, när det gäller denna fråga står bakom dig till 100%

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.