Kommunfullmäktige just nu!,,,

Ekonomin i kommunen är usel!

Årsredovisningen för 2013 redovisades på kommunfullmäktige idag, den visade plus på 9,5 miljoner varav 4,9 sattes till resultatutjämningsreserven. I resultatet 2013 ingick 9,9 miljoner från AFA. så det var det som räddade kommunens ekonomi 2013. Budgeten var lagd på ett överskott på 8 miljoner. Så egentligen använde man oerhört mycket mer pengar än vad man hade i alla verksamheter. Underskottet mot budget var nära 17,3 miljoner så vi ligger illa till.

Hur ska kommunen kunna spara in alla dessa miljoner under 2014? Då det inte kommer några AFA pengar detta år och räddar upp ekonomin.

6832 personer bor i kommunen idag och det är en krympande skara. Det betyder att det är allt färre som betalar skatt och som ger skatteintäkter till kommunen.

Kommunen är skyldig 65 miljoner idag, ( när vi lämnade makten hade vi en skuld på 8 miljoner) och vi har ett mått på hur man nyttjar skatterna och för 2013 använde vi 98,8% och det är allt för högt. 2014 så uppgår det till mer än 100%. Dvs vi använder mer pengar än vad vi har.

Det är oansvarigt att inte ta en budget nu i vår för 2015 då verksamheterna inte får en chans att kunna planera. De vet ju inte hur mycket de ska tvingas spara.

Likviditeten ligger runt 35 miljoner vilket behövs för att kunna betala ut löner vid månadsslutet. Likvida medel har ålegat mellan 30 och 40 miljoner de flesta månaderna.

Utbildningsnämnden redovisar ett underskott för 2014 på 7,4 och de hade minus 9,3 för 2013. Kommunstyrelsen hade ett underskott 2013 på 9 miljoner och tror de får minus med 4,5 miljoner det här året. Socialnämnden tror att de får minus med närmare 11 miljoner det här året. De hade 2013

Totalt räknar kommunen med ett underskott 2014mot budget med över 17 miljoner!!!!

Arbetslösheten i Vilhelmina har sjunkit rejält med 160 personer på ett år. Från 888 i April 2013 till 728 i April 2014.

Om socialdemokraterna kommer till makten i Sverige kommer de att höja arbetsgivaravgifterna för unga. Det blir då 3,5 miljoner dyrare för kommunen att ha dessa unga anställda.

Det fattas pengar i kommunen och det betyder att nästa mandatperiod kommer att starta med besparingar. S har föreslagit att ta in en variant av ”kommunakut” där Sveriges kommuner och landsting kommer hit och styr upp ekonomin.

Vilhelmina behöver förnyelse i politiken. Just nu går utvecklingen åt fel håll?…..

2 kommentarer

  1. Pingback: Smått och gott | En fjällbos funderingar

  2. Nicke

    Du skriver att det är oansvarigt att inte ta en budget för 2015 nu i vår. Antar att detta är en kritik mot majoriteten men ska man också tolka det som att du redan ser valet i höst som förlorat eftersom det ju är det nya fullmäktige som måste besluta om budget 2015? 😛

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.