Skatt utifrån när vi är som flest eller som minst?

Ändra skattesystemet till att gälla för hela årets villkor och inte för de månader kommunen har minst antal invånare!
Det skulle vara intressant att veta hur många delårsboende som spenderar helger och semestrar i min kommun samtidigt som de under veckorna bor, arbetar och betalar skatt i en annan kommun? Att människor bor på olika platser tar inte dagens skatteutjämningssystem någon hänsyn till.
Vintern är väldigt vacker om än kylig i vårt län. Många vill uppleva den här årstiden, många bygger hus och många flyttar in i fjälldalarna. Det växer så det knakar. Det är en utmaning att både få fler att välja att bo här och besöka oss samtidigt som vi behöver få samhällsservicen att gå ihop ekonomiskt.

Service kan överleva om det finns människor som nyttjar den, att lanthandeln och macken får ekonomin att gå ihop. Samtidigt så kräver det av kommunen som får större åtaganden för vatten, avlopp och sopor ju fler som är i behov av att det fungerar.
Jag tycker att skattesystemet behöver förändrats för att bättre ta hänsyn till den ökade rörligheten och att allt fler människor har dubbla boenden. Vi borde själva få bestämma vart vi vill betala vår skatt. Vi människor har ofta ett starkt band både till kommunen som man är uppväxt i, den kommun man har sitt fritidshus och den kommun man bor i.
För oss i Vilhelmina liksom i Västerbottens alla inlandskommuner så skulle ett ökat skatteunderlag leda till bättre service och infrastruktur som är mer anpassad till det faktiska befolkningsunderlaget under årets alla perioder och inte enbart till de månader då vi är som minst i antal. Det är dags att vi kräver en ändring.

9 kommentarer

 1. [email protected]

  Visst är det så att om alla skulle betala skatt där man befinner sig under en tid på året skulle det nu också i V-minas fall stärka kassan. Men då är vi inne på lite av kommunismen, är vi inte och den som du är så emot, vänstern i vilket fall. Men grundproblemet är att vi får in alldeles för lite inkomster till kommunen och att vi samtidigt har utgifter för alla som är här några månader, precis som du säger. Tanken må vara god, men hur får man det fungera i praktiken utan att krångla till det?

  • Maria Kristoffersson (inläggsförfattare)

   LÅngt från kommunism då varje individ själv skulle få bestämma och välja hur man fördelade sin skatt. Lägga en del där man bor och en i den kommun man bor i på fritiden.

   • [email protected]

    Nja, i vilket fall hur många skulle göra det och vad krävs i regelsystemet? En enkel åtgärd sett ur teoretisk synpunkt men hur skulle du få det fungera praktiskt? Ett nytt oprövat system där kanske det skulle ställa till ganska mycket mer villervalla än vad vi nu har. Men det här är något för skattemyndigheten reda ut eller ge synpunkter på. Man jag tror det är ganska komplicerat. Skatteflykter, tekniska sätt komma undan skatter m.m. Men försöka duger.

    Lycka till

 2. Johnny Holmgren

  Rätt i att något måste göras åt beskattningssystemet. Som det nu är så blir vi färre och färre i vår kommun. Den inordnas numera i begreppet avfolkningskommuner. Innevånarna blir dessutom bara äldre och med det följer sjunkande skattekraft. Kvar blir tomma,övergivna bostäder. I städerna, som numera benämns tillväxtkommuner, är problemet annorlunda med överhettad bostadsmarknad. Skatteutjämningssystemet fungerar dåligt när beräkningarna, som du riktig har påpekat, bygger på innevånarantal i kommunen vid en viss tidpunkt. Men hur ökar man den siffran? Hur skulle det bli om man tog bort grundavdraget för de som bor i en tillväxtkommun eller dubblera det i avfolkningskommuner ? Då blir det även skattemässigt fördelaktigt att skriva sig i en avfolkningskommun även om arbetsplatsen inte råkar finns just där. Jag tror att olika scenarier måste våga prövas om vi ska få hela Sverige att leva.

 3. Oscar

  Hoppas att du jobbar för, att alla norrmän som har stugor i våra fjälldalar, börjar betala kommunalskatt till våra inlandskommuner. Norrmännen är köpstarka, så det kommer säkert att bli ett bra tillskott till kassorna i våra glesbygdskommuner.

  Vatten och avloppsnäten i många av fjällorterna, kommer att behöva stora investeringar för underhåll och nybyggnad.

 4. Maria Kristoffersson (inläggsförfattare)

  Jag tror att det viktigaste är att vi inser att det inte ser ut på samma sätt idag som när lagen skrevs. Hur en ny lagstiftning sen ska se ut det måste vi diskutera ordentligt och ta in hur an löst problemet på andra ställen i världen. Nya lösningar måste fram.

 5. Nicke

  Hej. Att ta VA som ett exempel blir ju inte riktigt rätt då dessa tjänster ska vara avgiftsfinansierade och som inte får subventioneras med skattemedel. De som ansluter sig till tjänsten ska alltså betala anslutningsavgifter och löpande avgifter som motsvaras av kommunens självkostnad för detta.

 6. Maria Kristoffersson (inläggsförfattare)

  Ja men problemet är att de som bygger nytt hus i fjällen och den som bor i ett hus som byggdes i någon liten by i utkanten av kommunen ska betala samma löpande avgift. En kommun ska belägga hela kollektivet kostnaden. Så miljonvillan i fjället får samma löpande avgift som huset som är värt 100 000.

  • Nicke

   Jamen självklart ska de betala samma löpande avgift! Eller vill du på något sätt införa en förmögenhetsskatt på skit så att när den som spolar i det nya, fina huset får betala mer än den som spolar i det gamla? Är du säker på att du inte är vänsterpartist? 🙂

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.