Vart ska ambulanserna finnas i framtiden?

Idag har det varit hälso och sjukvårdsnämnd där vi planerar hur sjukvården ska se ut framåt och tar beslut om hur pengar ska fördelas. Idag har vi hanterat årsredovisning, intern kontroll, standardiserade vårdförlopp inom cancervården, mobilt hembesöksteam i Umeå och Skellefteå och översynen av ambulansverksamheten i länet.

År 2014 har varit tufft både verksamhetsmässigt och ekonomiskt samtidigt som verksamheterna ska fortsätta spara. Det är problem med att få personal och det gör att man inte kan operera lika många som planerat . Det ekonomiska resultatet är på minus 150 miljoner kronor för nämnden

Då det gäller svårt att få fatt på personal så kommer det att hålla i sig. Det är samma problem i hela landet och det gör att jag tror att sjukvården måste ändra sitt sätt att jobba då personalbristen kommer att bestå. Hoppet står till att vi får in utbildad personal från andra länder och att vi kan få många människor att vilja utbilda sig.

SKL har tagit fram flöden som ska säkerställa en likvärdig vård i hela landet inom cancervården. Här får landstiget stimulansmedel för att sätta systemet i verket.
Det mobila teamet handlar det om att ge vård i hemmet till sjuka äldre i våra två största städer. Det är en fortsättning på det test som görs i Vilhelmina, Åsele och Dorotea för att identifiera geriatriska rikspatienter som bor i eget boende.

Vi får en redovisning om ambulansverksamheten i länet som en revisionsfirma PWC baserade i Gävle gjort. Uppdraget var att ta fram ett underlag på hur ambulanssjukvårdens er ut i landet och jämföra med länet, hur man samverkar och hur tillgänglig ambulansen är för länets befolkning.

Man har jämfört fem landsting där man ser att antalet ambulansanrop ökar i hela landet och att Norrbotten ökar mest. Akuta inte direkt livshotande är de som ökar mest.

Utredarna bedömer att akutbilen i Åsele är en ambulans fast utan blåljus. Ingen närmare analys av denna akutbil redovisades mer än hur den nyttjas i jämförelse med andra ambulanser. (Min bedömning var att utredarna tycker att det är en ambulans med allt en ambulans ska ha förutom blåljus vilket inte är rimligt).

Utredarna har en lista med rekommendationer på hur ambulanssjukvården kan bli bättre för befolkningen och skapa den trygghet som en ambulans ger. Vi i nämnden ska diskutera den här rapporten vid vårt nästa möte som är i mars. Det kommer att bli intressant.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.