Frågor till Bucht idag…

Idag har Per-Ingvar Johnsson riksdagsledamot från C ställt frågor till landsbygdsminister Bucht i riksdagens frågestund där ledamöter får ställa frågor till ministrarna.

Per-Ingvar skriver så här:

Vid riksdagens frågestund i eftermiddag har jag debatterarat den av Skatteverket föreslagna nedläggningen av 9 skattekontor i landet, bland vilka ingår Lycksele och Ängelholm.

Efter den bakgrund jag gav om betydelsen av jobben i de orter där de nu finns, i jämförelse med de orter dit de flyttas, ställde jag två frågor till statsrådet Sven-Erik Bucht, som i regeringen är ansvarig för frågor om regional utveckling:

Anser inte regeringen att statliga myndigheter ska ta regionalpolitiska hänsyn i sin verksamhet ?
Är statsrådet Bucht berett att i regeringen ta upp frågan om den föreslagna nedläggningen av 9 skattekontor ?

Av de svar jag fick från statsrådet framgick, att han inte avser ta några initiativ för att påverka Skatteverkets förslag. Jag kan bara beklaga detta. Både för personalen på skattekontoren och för de kommuner som förlorar sina skattekontor och många anställda är detta mycket allvarligt.

Min bakgrundsbeskrivning och mina frågor på frågestunden finns nedan.

Frågestund i riksdagen 2015-03-26

Fråga till statsrådet Sven-Erik Bucht, ansvarig i regeringen för regional utveckling:

Herr/Fru talman

Skatteverket gav i tisdags besked till sina anställda på 9 orter i landet att deras jobb ska försvinna från orten. Ca 500 anställda berörs.

Alla Skatteverkets jobb försvinner från 9 orter: Enköping, Hudiksvall, Ludvika, Lycksele, Mariestad, Simrishamn, Vetlanda, Värnamo och Ängelholm. Orter där dessa jobb är mycket värdefulla för sina kommuner. Jobben flyttas till 9 stora orter, där de inte alls har samma betydelse för sina nya kommuner. De nya orterna har redan skattekontor. De tidigare orterna blir helt utan skattekontor.

Är det inte så, Sven-Erik Bucht, ansvarigt statsråd för regional utveckling och tidigare kommunstyrelseordförande i Haparanda, att 60 jobb i Haparanda är 7 gånger viktigare för Haparanda än för Luleå, som har 7 gånger större invånartal ?

På samma sätt är 30 jobb på Skattekontoret i Lycksele 10 gånger viktigare för Lycksele kommun än för Umeå kommun dit skattekontorets personal föreslås flytta.

Ur mitt perspektiv är med denna jämförelse 60 jobb på Skattekontoret i Simrishamn 4 gånger viktigare för Simrishamns kommun än för Kristianstad kommun, dit de föreslås flyttas. Och 60 jobb på Skattekontoret i Ängelholm är 3 gånger viktigare för Ängelholms kommun än för Helsingborg.

Min fråga : Anser inte regeringen att statliga myndigheter ska ta regionalpolitiska hänsyn i sin verksamhet ?

Herr/Fru talman

Gör man motsvarande vägning av jobbens betydelse för samtliga de 9 kommunerna där skattekontoren föreslås försvinna, så har jag kommit till att de kommunerna har i genomsnitt ca 30 000 invånare och de orter dit jobben flyttas har i genomsnitt ca 105 000 invånare.

Räknar man på detta sätt värdet av de 9 berörda skattekontorens jobb ur ett kommunalt perspektiv, blir jobben i kommunerna dit de flyttas värderade bara till mindre än en tredjedel än i de kommuner där de tidigare fanns.

Är statsrådet Bucht berett att i regeringen ta upp frågan om den föreslagna nedläggningen av 9 skattekontor ?

Skickat från min iPad

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.