Det handlar om trygga vuxna människor!

Det handlar om trygga vuxna människor! Så inleds presentationen av rapporten kring barn och ungas hälsa som hölls i veckan.

Alla barn har rätt till bästa möjliga fysiska och psykiska hälsa, trygga uppväxtvillkor och god utbildning. Därför har region Västerbotten tagit fram en rapport som ska ge länets kommuner och landsting information om hur barn och unga mår i länet och vilka förbättringar som behöver göras för att ge dem en bra start och ett gott liv.

Länk till rapporten :

För oss i Landstinget så är den ett bra underlag för att lägga upp strategier för hur vi organiserar och strukturerar vården för barn och unga. Det handlar om delaktighet både för oss som politiker men även för hur barn själva ska involveras i sin egen hälsa.
I rapporten finns flera tydliga diagram med fakta och jämförelser emellan kommunerna i länet. det är stora skillnader då det gäller Barn och ungas hälsa. Jag uppmanar er att ta del av dessa då det ger en så tydlig bild av hur hälsan hänger ihop med bl. a. socioekonomiska förutsättningar. Där det finns jobb och människor har en hållbar ekonomi, där mår även barnen bättre, det röks mindre och färre drabbas av karies. Så kopplingen mellan jobb och hälsa är mer än tydlig.

”Barn och unga i Västerbotten har ett något bättre hälsoläge än i riket. Västerbotten har lägre barnfattigdom, något lägre andel barn som föds med låg födelsevikt och en lägre grad av rökning kopplat till graviditet och spädbarn. Västerbottens stora utmaning är en fortsatt relativt hög skadeförekomst bland barn och unga. I ett internationellt perspektiv är hälsan och förutsättningarna för hälsa god i Västerbotten och i Sverige. År 2001 var andelen med gymnasiebehörighet drygt 90 procent i länet för att år 2014 ha sjunkit till cirka 87 procent. Minskningen har varit kraftigare i Västerbotten än i riket och Västerbotten ligger nu på ungefär samma andel som i riket.”
Alla som röker drabbas förr eller senare av ohälsa, därför är det så oroande att i min kommun Vilhelmina är det bara 4 av 10 elever i årskurs 9 som svarar att de inte röker. 6 av 10 röker redan då de är 15 år! Dessutom är rökning en ingång till andra droger, de som röker är även de som dricker i högre grad än andra i samma ålder. 70% av alla unga i årskurs 9 hr druckit alkohol.
Det kommer att komma kommunvisa informationsblad där man bryter ut resultaten i rapporten kommunvis. Vissa kommuner blir väldigt tydliga vart problemen ligger medan andra kommuner klarar sig ok.
Ett område som skrämmer mig är att behörigheten till gymnasieskolan dippar, fler och fler slutför inte sina gymnasiestudier. Det är mycket oroande då vi vet at det är just de som inte heller lyckas skaffa sig ett jobb.
Samverkan lokalt är oerhört viktig. Den samverkan som sker mellan vården, skolan, samhället i övrigt som föreningar, familjen, sociala myndigheter, skolhälsovård och engagerade vuxna är viktig.
Fråga vi måste diskutera i politiken är hur vi kan stärka upp det civila samhällets roll i samarbete med det offentliga ansvaret?
Det könsvisa mönstren är inte tydliga i rapporten och det skulle jag vilja se mer av.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.