Kollektivt år 2020

I länet finns en kollektivtrafikmyndighet som hanterar länets alla bussar och tåglinjer samt ringbilar och färjor. Kollektivtrafiken ska vara en självklar del av resandet i ett hållbart Västerbotten. Det handlar om att komma från punkt a till punkt b oavsett om det gäller skolan, sjukstugan eller jobbet. Nu är ju länet vitt och brett så det är ett rejält pussel. Det som också betyder mycket är att turister och besökare ska kunna åka till och från länet på ett bra sätt. Fjälldalarna är viktiga noder i den trafiken.

Jag har fått i uppdrag att vara vie ordförande i kollektivtrafikutskottet som är en del av regionstyrelsen i Region Västerbotten. Ett spännande uppdrag där det liksom i all annan politik i länet idag, finns stora möjligheter.
Idag hade vi ett möte med alla kommuner i länet för att diskutera hur vi kan skapa en hållbar, effektiv och användarvänlig trafik. Idag har kollektivtrafiken 13 % av resandet i länet och jobbar för att nå 19 % till år 2020.

Idag finns en överenskommelse mellan kommunerna och Landstinget om hur trafiken ska planeras och betalas. All trafik inom kommunen betalar kommunen själv medan trafik över kommun och länsgränser betalas av landstinget. Sen står landstinget åxå för delar av fjälltrafiken. I länet idag så upphandlar en del kommuner sin egna trafik som tittar på egna varianter. Det här gör att det blir tungt för landstinget som står för mer än hälften av de gemensamma kostnaderna om man förlorar det gemensamma ansvarstagandet för länet. Samtidigt är det viktigt att det lokala samhället själva får möjlighet att hantera de behov som de själva har. Det här är rätt så trixigt och kräver rejäla tankeställare.

Idag kan man köpa biljetter i en app i telefonen där man även kan se tidtabeller och söka resor. tabussen.nu. Det har varit problem med att betala i bussen men nu efter sommaren kommer ett nytt system att installeras i alla bussar som ska fungera. Man kommer i Umeå att kunna se realtiden för när bussen kommer både på digitala skärmar i busskurerna och i telefonen.

Utvecklingen går fort och tekniken gör att även resandet ska fylla fler funktioenr. WIFi på bussen är idag ett viktigt argument för de som ska pendla till jobbet kollektivt. Det är nya utmaningar och nya vägar framåt måste lyftas fram om vi ska nå målet om ett 19 % resande kollektivt år 2020.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.