Bristen på arbetskraft är det stora bekymret för Västerbotten!

Under Nolia veckan så har Centerpartiet arrangerat tre seminarier. Ett om jobben, ett om migration och ett om framtidens drivmedel för våra bilar. I tisdags hade vi Ida Oderstål, Torbjörn Halvardsson från Företagarna och Helena Lindahl från riksdagens näringsutskott som diskuterade med publiken om vad som krävs för jobben i länet. Jag antecknade ner och tänkte att ni skulle få ta del av deras klokskap.

Torbjörn Halvardsson från Företagarna berättar om tillväxten i Västerbotten och om vad företagare i länet ser som hot och utmaningar. Andelen jobb i Västerbotten är 31 % av jobben i småföretag, 45 % offentliga aktörer och 24 % i stora företag.

Det är i de små företagen som skapar flest jobb idag. 13 983 jobb har skapats i länet de senaste 23 åren. Stora företag ligger långt efter liksom offentlig sektor.

I min kommun Vilhelmina så är 24 % av de nya jobben i småföretagen. Om man tittar på skatteintäkter så kommer 28 % från de små företagen, 4 % för de som pendlar över länsgränser, 19 % från pensionärer, 16 % från stora företag och resten från offentlig sektor.

Arbetsförmedlingen har tagit fram en bild där man tittat på hur många som finns i länet i arbetsför ålder. Den visade att det skulle bli färre och färre och vara för få 2015.

Region Västerbotten sa redan 2011 att det kommer att saknas folk i länet om vi ska klara att rekrytera folk till de jobb som finns. Trots att jobben ökar så minskar folk i arbetsför ålder. Andelen äldre av befolkningen är väldigt stor. Det saknas arbetskraft redan idag. Sjukvården, äldreomsorgen och skolan ligger värst till men alla branscher har idag behov av arbetskraft.

Invandringen är ljuspunkten i detta mörker. Befolkningsutvecklingen hade varit än mörkare om vi inte haft invandring till länet.

Det är även problem med nya äldre företagare. Var tredje företagare vill sälja sitt företag inom tre år. De som vill starta ett företag borde se över om de kan köpa ett befintligt.

Hinder för tillväxt i länet som företagen ser det är svag efterfrågan, svårt att finna lämplig arbetskraft, tuff konkurrens och höga kostnader för arbetskraft.

Under Nolia veckan så har Centerpartiet arrangerat tre seminarier. Ett om jobben, ett om migration och ett om framtidens drivmedel för våra bilar. I tisdags hade vi Ida Oderstål, Torbjörn Halvardsson från Företagarna och Helena Lindahl från riksdagens näringsutskott som diskuterade med publiken om vad som krävs för jobben i länet. Jag antecknade ner och tänkte att ni skulle få ta del av deras klokskap.

Torbjörn Halvardsson från Företagarna berättar om tillväxten i Västerbotten och om vad företagare i länet ser som hot och utmaningar. Andelen jobb i Västerbotten är 31 % av jobben i småföretag, 45 % offentliga aktörer och 24 % i stora företag.

Det är i de små företagen som skapar flest jobb idag. 13 983 jobb har skapats i länet de senaste 23 åren. Stora företag ligger långt efter liksom offentlig sektor.

I min kommun Vilhelmina så är 24 % av de nya jobben i småföretagen. Om man tittar på skatteintäkter så kommer 28 % från de små företagen, 4 % för de som pendlar över länsgränser, 19 % från pensionärer, 16 % från stora företag och resten från offentlig sektor.

Arbetsförmedlingen har tagit fram en bild där man tittat på hur många som finns i länet i arbetsför ålder. Den visade att det skulle bli färre och färre och vara för få 2015.

Region Västerbotten sa redan 2011 att det kommer att saknas folk i länet om vi ska klara att rekrytera folk till de jobb som finns. Trots att jobben ökar så minskar folk i arbetsför ålder. Andelen äldre av befolkningen är väldigt stor. Det saknas arbetskraft redan idag. Sjukvården, äldreomsorgen och skolan ligger värst till men alla branscher har idag behov av arbetskraft.

Invandringen är ljuspunkten i detta mörker. Befolkningsutvecklingen hade varit än mörkare om vi inte haft invandring till länet.

Det är även problem med nya äldre företagare. Var tredje företagare vill sälja sitt företag inom tre år. De som vill starta ett företag borde se över om de kan köpa ett befintligt.

Hinder för tillväxt i länet som företagen ser det är svag efterfrågan, svårt att finna lämplig arbetskraft, tuff konkurrens och höga kostnader för arbetskraft.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.