#cstämma i Falun

Idag har vi som är på Centerpartiets stämma i Falun tagit ett program som handlar om oss som bor i landets glesare delar. Det ska inte spela någon roll var i landet man bor för vilka möjligheter som finns att jobba, driva företag och leva. Det jag är gladast över är att vi sagt att statlig service ska finns i hela landet, att vinster från naturresurser ska återföras och att det ska bli lättare att bygga vid stränder. Du kan följa stämman via centerpartiet.se

Vi har sagt att statlig service och myndighetskontor ska finnas tillgänglig över hela landet, samt att en översyn av statliga myndigheternas lokalkostnader och lokalisering för effektivare myndigheter genomförs och att samtliga myndigheter ska utarbeta strategier för hur arbetet med regionalt tillväxtarbete kan stärkas. Människors tillgång till offentlig service i hela landet ska öka, bland annat genom skapande av lokala servicekontor. Staten skall lokalisera sina verksamheters servicekontor på mindre orter vilket ger underlag för lokal service.

Vi har också sagt att intäkterna från fastighetsskatten för industriella och elproducerande fastigheter regionaliseras för en hållbar utveckling i hela landet.

För att göra det lättare att bygga så vill vi förenkla reglerna i områden som inte är detaljplanelagda, och där strandskydd hindrar idag. Vi bestämde Att strandskyddet och tillämpningen av riksintressen förändras så att kommunernas möjlighet att utveckla sin attraktivitet stärks.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.